Kā palīdzēt organizācijai noturēt talantīgu darbinieku ar Microsoft risinājumiem un portāla Panorama 365 palīdzību?

ELVA bija lieliska iespēja padalīties ar savu pieredzi SmartHR rīkotajā seminārā 2023. gada maijā, kur kopā sanākušie lektori runāja par nākotnes darba vietu, vidi un ikdienu. ELVA Klientu attiecību vadītāja Ilze Ošiņa stāstīja gan par hibrīddarba modeļa priekšrocībām, gan par veidu, kā tajā nepazaudēt komandas garu, darba motivāciju un produktivitāti.

Microsoft veiktajā pētījumā vairāk nekā 53% no darbiniekiem vide ir svarīgāka par pašu darbu. Darbiniekiem ir savas gaidas un ikdienas izaicinājumi. Attālināta un hibrīda darba iespējas nodrošina lielāku potenciālu piesaistīt un noturēt izcilākos talantus. Arī attālināta darba režīmā nepieciešams nodrošināt darbiniekam visu nepieciešamo, te nāk palīgā dažādi digitālie mākoņpakalpojumu risinājumi. No Microsoft produktiem tā ir pasaulē plaši izmantotā komunikācijas platforma Teams, dokumentu apmaiņai – SharePoint, saziņai – Outlook, resursu pārvaldībai – Dynamics 365, analītikai – Power BI, ka arī personāla pārvaldībai – Panorama 365.

Video saturs:

0:00 Ievads

2:51 ELVA kā IT stratēģiskais partneris biznesa digitalizācijā

5:47 Talantu piesaiste organizācijā – pārdomas par Microsoft pētījumu, kā darbinieks uztver savu darba vietu

9:12 Darbinieku vajadzības no uzņēmuma un vadības, strādājot hibrīddarba modelī

11:13 Izaicinājumi darba ikdienā (mācības, komandas darbs, IT risinājumi, darba apjoms u.c.)

13:25 Risinājumi, kas uzlabo darbinieka pieredzi

15:24 Digitālā komunikācija un sistēmas, kas uzlabo komandas darbu

17:36 Attālināta jeb hibrīddarba modelis: kultūra, telpa un tehnoloģijas, kas to atbalsta

21:10 Microsoft mākoņpakalpojumi un risinājumi, kas uzlabo sadarbību un veicina produktivitāti

23:32 IT risinājumi personāla vadītājam (Dynamics 365 Business Central, SharePoint, Teams, Power BI un Panorama 365)

24:27 Personāla pašapkalpošanās portāls Panorama 365 darbiniekiem, vadībai un personāla vadībai

26:44 Produktivitāte un darbības, kas ļauj to paaugstināt

27:45 Sadarbības veicināšanas pasākumi un praksē pārbaudīti ieteikumi

28:46 Kopsavilkums par ELVA piedāvātajam sistēmām, kas savstarpēji integrējas

 

Kā uzlabot komandas darbu un veicināt produktivitāti ar digitāliem risinājumiem?

Sazināties

Ekspertu ieteikumi, skaidrojoši video un veiksmes stāsti par IT risinājumiem biznesa pārvaldībā. Piesakies e-pasta jaunumiem!