Komandas darbs hibrīddarba modelī: ELVA pieredze un paņēmieni, kā to īstenot

ELVA bija vērtīga ipieredze padalīties ar savām idejām un redzējumu SmartHR rīkotajā seminārā 2023. gada jūnijā, kur kopā sanākušie lektori runāja par organizācijas kultūru. ELVA Personāla atlases un attīstības vadītāja Daina Ēce un Klientu attīstības vadītājs Aigars Klucis stāstīja par to, kā ar vienkāršiem, bet jaudīgiem paņēmieniem stiprināt komandas garu un piederību organizācijai.

Attālināta un hibrīda darba iespējas nodrošina lielāku potenciālu piesaistīt un noturēt izcilākos talantus, bet svarīgi atcerēties, ka, šādi strādājot, ir vēl vairāk kā līdz šim jādomā par komandas darbu un saliedētību. Digitālie risinājumi ir veids, kā to organizēt. Seminārā izskanēja pieredze gan par Microsoft mākoņpakalpojumiem ērtai komunikācijai un dokumentu apmaiņai, gan par personāla pašapkalpošanās portālu Panorama 365, kurā vadītājs var ātri ievākt informāciju ar aptaujas starpniecību un uzreiz skatīt datus un veikt to analīzi.

Video saturs:

0:00 Ievads

2:50 ELVA komanda un interesanti fakti par cilvēkiem, kuri to veido

5:29 EVA organizācijas kultūra un vērtības

8:26 Sadarbība – zelta atslēga

9:11 Vadītāja loma organizācijā

10:08 ELVA iekšējā kultūra

11:36 Izaicinājumi attālinātā darbā un ieteikumi, kā to organizēt

12:47 Microsoft risinājumi veiksmīgai informācijas apmaiņai

13:19 Panorama 365 – personāla pašapkalpošanās portāls jeb rīks organizācijas kultūras veidošanai

14:40 Darbinieku anketēšana ar Panorama 365 un rezultātu kopaina

16:11 Jautājumi un atbildes

18:33 ELVA – komanda ar pieredzi darbā ar vairāk nekā 120 klientiem no dažādām nozarēm

18:54 Attālinātā darba laikmets un lielākie izaicinājumi

20:00 Komandas vadīšana attālināta darba apstākļos, izmantojot dažādus digitālus rīkus

23:52 Komandas saliedēšana un ELVA pieredze dažādu paņēmienu un risinājumu izmantošanā

26:07 ELVA nopietnā attieksme pret svētku svinēšanu un kopīgiem rituāliem gan klātienē, gan attālināti

 

Kā saliedēt komandu un veicināt tās produktivitāti ar digitālu risinājumu palīdzību?

Sazināties

Ekspertu ieteikumi, skaidrojoši video un veiksmes stāsti par IT risinājumiem biznesa pārvaldībā. Piesakies e-pasta jaunumiem!