Kādai jābūt mūsdienīgai ERP sistēmai, kas reāli palīdz biznesam?

 1. Jāspēj automatizēt biznesa procesus ​

 2. Pieejama​ laikā un vietā

 3. Integrējama

 4. Jāatrodas drošā infrastruktūrā​

 5. Jābūt ērtai lietošanai

 6. Jābūt personalizējamai

 7. Jārada uzticamība

Microsoft Dynamics 365 Business Central izmantošana biznesa procesu pārvaldībai un ieguvumi biznesam

 1. Drošība (izvietošana Microsoft Azure, dati glabājas Azure SQL datubāzē)

 2. Uzturēšanas izmaksas jau ir iekļautas licences cenā

 3. Regulāri sistēmas atjauninājumi

 4. Ekosistēmas priekšrocības

 5. Integrācija ar Microsoft 365 (Teams, Outlook, Excel)

 6. Integrācija ar Power Apps un AI (mākslīgais intelekts)

Video saturs:

0:00 Ievads

02:54 Kādai ir jābūt mūsdienīgai ERP sistēmai, kas palīdz automatizēt biznesa procesus

06:12 Kas ir Microsoft Dynamics 365 Business Central: sistēmas attīstība no Navision uz pasaulē augti novērtētu mākoņpakalpojumu ERP risinājumu Business Central

07:00 Vienmēr jaunākā Business Central versija bez lieka resursu patēriņa

08:30 Business Central funkcionalitāte un tieši Latvijai izstrādāti moduļi, piemēram, Algas un personāls, kā arī integrācijas iespējas ar Microsoft risinājumiem

12:10 Microsoft Dynamics 365 Business Central funkcionalitāte (finanses, pārdošana, ražošana, noliktavas plānošana u.c.) un izmantošana no darbiniekam ērtas ierīces

12:55 Biznesa procesi drošā mākoņpakalpojumu (Microsoft Azure) vidē

13:36 Ieguvumi biznesam: uzturēšana, atjauninājumi, drošība un funkcionalitātes uzlabojumi

14:24 Microsoft ekosistēma efektīvai biznesa procesu pārvaldībai, kuras pamatā ir Business Central

14:52 Business Central integrācija ar komunikācijas platformu Microsoft Teams pārdošanas un noliktavas procesu uzlabošanai

17:18 Business Central integrācija ar Microsoft Outlook optimizētiem grāmatvedības un pārdošanas procesiem

18:32 Business Central integrācija ar Microsoft Excel (datu atjaunošanas funkcija)

20:02 Mākslīgā intelekta izmantošana, analizējot, prognozējot un plānojot finanšu plūsmu

21:56 Business Central integrācija ar Microsoft Power Apps attālinātai datu ievadei un apstrādei ražošanā, pārdošanā, noliktavā vai mārketingā

25:30 Business Central iespējas, ko visvairāk novērtē klienti un darbinieki no dažādām uzņēmuma nodaļām

34:07 Eiropas fondu un Latvijas Ekonomikas ministrijas atbalsts digitālajā transformācijā Latvijas uzņēmējiem, lai veicinātu to produktivitāti un konkurētspējas 

 

Kā efektīvi optimizēt biznesa procesus ar Dynamics 365 Business Central?

Sazināties

Atbildes uz vebināra jautājumiem:

Vai sistēma nodrošina piegādātāju rēķinu apstiprināšanu pie dažādiem kolēģiem? Piemēram, atnāk rēķins no LMT par mobiliem sakariem, un tās būtu jāapstiprina 2 kolēģiem.

Jā, Microsoft Dynamics 365 Business Central standarta funkcionalitāte nodrošina, ka pirms grāmatošanas iepirkuma rēķins tiek apstiprināts no citu lietotāju puses. Darba plūsmas uzstādījumos ir iespējams definēt, ka rēķinu var apstiprināt divi lietotāji.

Vai licenču maksa ir atkarīga no tā, cik daudzu lietotāji pieslēgti? Piegādātāju rēķinu apstiprinātāji nebūtu sistēmas lietotāji, viņiem būtu nepieciešama tikai rēķinu stiprināšanas funkcija.

Jā, Business Central licenču maksa ir atkarīga no tā, cik sistēmā ir vārdiskie lietotāji (licence tiek piešķirta, balstoties uz lietotāju vārdu un uzvārdu), tomēr pastāv dažādi licenču veidi, kuru iegādei nepieciešamā investīciju summa ir atkarīga no biznesa vajadzībām:

Premium – nodrošina piekļuvi visai sistēmas funkcionalitātei, tai skaitā ražošanas modulim

Essentials – nodrošina piekļuvi visai sistēmas funkcionalitātei, bez ražošanas moduļa

Team members – ierobežota piekļuve, nodrošina vienkāršu datu ievadi vai apstrādi, kā rezultātā netiek izmantotas vairāk kā 5 tabulas. Piemēram, noliktavas preču izvietošanas vai savākšanas procesam no skenera iekārtām.

Device – var izmantot neierobežots skaits lietotāju vienai iekārtai. Ērti izmantojama, piemēram, ražošanas procesos, kuros darbiniekiem ir jāievada dienas laikā patērētais/saražotais daudzums.

Ja nepieciešama tikai rēķinu apstiprināšana, piemērotākā būtu Teams members licence.

Vai un cik labs ir Business Central CRM modulis? Cik viegli vai grūti ir pievienot Sales moduli pēc Business Central ieviešanas?

CRM modulis nodrošina klientu attiecību pārvaldības pamata funkcionalitāti. Iespējams veidot: saziņu ar klientu; saziņas segmentus; uzdevumus sev vai citiem kolēģiem; definēt kampaņas un pārdošanas ciklus. Viens no Business Central CRM moduļa ieguvumiem ir tā integrācija vienotā sistēmā ar pārējiem funkcionālajiem moduļiem, tādējādi kolēģi var ērti redzēt, vai ar konkrēto klientu ir veikta saziņa, izveidots rēķins, kā arī sekot līdzi mārketinga kampaņas rezultātiem.

Pastāv iespēja integrēt Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM) ar Microsoft Dynamics 365 Business Central. Integrācija tiek nodrošināta, izmantojot Microsoft Dateverse sniegtās iespējas, kas ļauj droši pārvaldīt un glabāt datus Power Platformas ietvaros. Pirms tam ir jāizveido savienojums starp abām lietotnēm. Ērts rīks savienojuma izveidei ir Dynamics 365 Connector for Microsoft Flow. Kad savienojums ir izveidots, jāizmanto Dynamics 365 Business Central un Dynamics 365 Sales iebūvētie integrāciju rīki, kuri ļauj sinhronizēt datus starp abām lietotnēm. Proti, jādefinē izmantojamie lauki (jāveic lauku mappings), kas ļaus pārsūtīt datus no vienas lietotnes uz otru. Kad tas ir paveikts, datu apmaiņa notiks automātiski, un abos risinājumos tiks atspoguļoti reāllaika dati.

Vai un kā Business Central  darbojas Document Management sistēma? Vai tā ir bāzēta uz SharePoint? Vai tā var konkurēt ar citām sistēmām, piemēram, ar iManage vai M-Files?

Microsoft Dynamics 365 Business Central standarta funkcionalitāte nodrošina elektronisku dokumentu pārvaldību, piemēram, klientu/piegādātāju vai preču kartiņās iespējams kā pielikumu pievienot attēlu, rēķinu vai līgumu. Ja sistēma tiek izvietota Microsoft pārvaldītajā Azure, tad papildus iespējama dokumentu kopīgošana OneDrive, Teams vai pārdošanas/iepirkumu dokumentu izveide no Microsoft Outlook.

Ir iespējama integrācija ar Microsoft SharePoint vai Microsoft AppSource pieejamām sistēmām. Par detalizētām iespējām ar citām sistēmām ieteicams sazināties ar ELVA  komandu, lai vienotos par individuālu tikšanos un saprastu realizācijas iespējas un nepieciešamās investīcijas.

Vai Business Central atsevišķie risinājumi ir integrējami Microsoft Dynamics NAV2009? Piemēram, Panorama 365?

Šai Microsoft Dynamcs 365 versijai ir iespējams izveidot integrēto riisnājumu, balstoties uz konkrētām uzņēmuma vajadzībām. Ņemot vērā ERP sistēmas versijas izmaiņas, personāla pašapkalpošanās portāls Panorama 365 integrējas ar Business Central, sākot ar sistēmas versiju NAV2013.

Kā ir ar jau nogrāmatotu datu labojumiem: dimensiju izmaiņas, vai ir iekļauts standartā, vai tā ir izstrāde?

Jā, dimensija labošana ir iespējama, un ir samērā jauna funkcionalitāte, kas iekļauta no Microsoft Dynamics 365 Business Central 21 versijas, tomēr pastāv ierobežojums, ka ir iespējams labot dimensijas tikai virsgrāmatas līmenī (nenomainot dimensiju, piemēram, klientu grāmatas ierakstos). Līdz ar to, ja nepieciešams rīks, kas labotu dimensiju visos saistītos ierakstos, jāveido sistēmas pielāgojums. Kā tika minēts video, Microsoft patstāvīgi strādā pie sistēmas uzlabojumiem, un pastāv iespēja, ka nākamajos versiju atjauninājumos, kas notiek 2 reizes gadā, dimensiju labošanas rīks tiks papildināts ar iespēju labot dokumentu visus saistītos ierakstus.

Vai ir iespēja veidot Iepirkumu līgumu reģistru, to sasiešanu ar iepirkumu rēķiniem?

Jā, šāds risinājums būtu iespējams, taču būtu nepieciešams veidot pielāgojumu, jo līguma pārvaldība iepirkumu modulī tā nav pieejama. Būtu nepieciešams veidot līguma apakš sadaļu, kas sevī ietveru līguma sarakstu, līguma kartiņas un to sasaisti ar piegādātāju. ELVA komandas pieredzē ir vairāki šādi realizēti risinājumi. Kā minēts atbildēs uz iepriekšējiem jautājumiem, būtu ieteicams sazināties ar ELVA komandu, lai rastu gudrāko risinājumu.

Interesē sīkāk par ražošanas moduli, tā iespējām, atskaitēm un datu apkopojums, pēc ražošanas sadalījums pa pasūtījumiem, visa procesa pašizmaksas aprēķins dinamiski sekojot izejvielu cenu maiņai.

Ražošanas moduļu pamatā tiek definēti:

Izejmateriālu specifikācija – IMS kartiņa, kurā tiek definēta ražojamā prece (piemēram, velosipēds) un tās izejmateriāli (piemēram, rāmis, riepas, bremzes, sēdeklis utt.)

Darba centri – iekārtas, ar kurām tiek veiktas izstrāde, piemēram, darba galdi, kur tiek metināts rāmis vai pievienoti citas detaļas, kā bremzes, ripas utt.

Maršruti – tiek definēts darba gaita, kur tiek apvienoti darba centri, darbu secība un izpildes ilgums

Viss augstāk minētais tiek apvienots preces kartiņā, kuru tālāk izmanto ražošanas pasūtījumā. Grāmatojot ražošanas pasūtījumu, sistēmā tiek secīgi grāmatoti izmantotie izejmateriāli (patēriņa preces) un gatavā produkcija (izstrāde), nodrošinot precīzi un viegli izsekojamu kopējo krājumu uzskaiti.

Sistēmā ir dažādas standarta funkcionalitātes atskaites, kas atspoguļo ražošanas procesu. Tiek uzskaitīta kapacitāte, pēc kuras var vadīties un noteikt ražošanas sākuma un beigu datumu, darbinieku noslodzi, detalizētu atšifrējumu ražojamai precei, starpību starp plānoto un faktisko pašizmaksu, kā arī citas uzņēmumam nepieciešamās atskaites.

Ieteicamais virziens detalizētākai ražošanas analīzei – izmantot datu analītikas risinājuma Power BI sniegtās iespējas. Pastāv arī iespēja rast risinājumus reāla laika datu ievadei, piemēram, izmantojot PowerApps sniegtās iespējas, vai ražošanas pasūtījumu automātiskai pasūtījumu grāmatošanai, lai uzreiz iegūtu ražošanas rezultātus.

Ekspertu ieteikumi, skaidrojoši video un veiksmes stāsti par IT risinājumiem biznesa pārvaldībā. Piesakies e-pasta jaunumiem!