Uzņēmumu aktīvu pārvaldība ar Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management

Ražotnes pastāv jau gadu simtiem, arī procesu automatizācija tajās nav sveša, bet tikai tagad ir pieejama sistēmas funkcionalitāte, kas automatizē aktīvu jeb ražotnei piederošu iekārtu uzturēšanu, ko ražotāji novērtē īpaši atzinīgi. Šīs iekārtas var būt saistītas ar ražošanas procesu, tas var būt noliktavas aprīkojums, uzņēmuma autoparks, dažādi ražošanas novietojumi, klientu iekārtas vai nomātie aktīvi. Nepārskatāma aktīvu pārvaldība var negatīvi ietekmēt vairākus biznesa procesus, kas skar gan ražošanas vadītāju, sagādes darbinieku, izmaksu kontrolieri, gan pārdošanas un kvalitātes vadītāju.

Kādi ir biežākie izaicinājumi, ar ko saskaras iekārtu uzturētāji?

  • Informācija par iekārtu apkopēm, rezerves daļām un dīkstāvēm ir pieejama tikai dažiem ekspertiem, tā nav strukturēta un pārskatāma
  • Informācija tiek reģistrēta žurnālos un citos pierakstos
  • Ir izveidotas tabulas (piem., programmā Excel), kurā tiek reģistrēti dati par rezerves daļām un plānotām apkopēm

Ko iegūst ražošanas uzņēmums, ikdienā izmantojot ERP jeb biznesa resursu vadības sistēmu Dynamics 365 Suplly Chain Management?

  • Samazina iekārtu uzturēšanas izmaksas
  • Uzlabo iekārtu pieejamību un kalpošanas laiku
  • Paaugstina iekārtu izmantošanas efektivitāti

Tas viss iespējams, jo sistēmā aktīvu pārvaldība notiek no iegādes brīža, instalācijas, līdz pat uzturēšanai un likvidācijai.

Dynamics 365 Suplly Chain Management integrējas ar visiem uzņēmumam svarīgiem resursu vadības moduļiem, tostarp, finanšu un grāmatvedības vadību, ražošanas kontroli, sagādi un avotiem, krājumu vadību, vispārēju plānošanu, kā arī cilvēkresursu pārvaldību. To ir ērti izmantot arī no mobilās lietotnes. Process ražotnē ir dinamisks, tādēļ sistēmas lietotnes plašās iespējas (foto un piezīmju pievienošana, QR koda skenēšana, laika reģistrs, pasūtījumu organizēšana u.c.) ļauj elastīgi un operatīvi risināt dažādas situācijas un ātrāk novērst problēmas.

Video saturs:

0:00 Ievads

02:00 Šodienas aktualitāte aktīvu pārvaldībā

03:12 Kas ir aktīvu jeb līdzekļu pārvaldība un galvenie izaicinājumi?

05:46 Ko ietekmē nepārskatāma aktīvu pārvaldība?

08:16 Dynamics 365 Supply Chain Management aktīvu pārvaldības priekšrocības

08:58 Kuri uzņēmuma darbinieki ir pārvaldības risinājuma lietotāji?

11:15 Aktīvu pārvaldības scenāriji

13:38 Aktīvu pārvaldība no iegādes līdz noņemšanai no uzskaites

15:12 Dynamics 365 Supply Chain Management aktīvu pārvaldības integrācija ar citiem moduļiem

15:50 Aktīvu skaitītāju pārvaldība

16:29 Uzturēšanas jeb apkopes scenāriji

18:15 Sistēmas Dynamics 365 Supply Chain Management mobilā lietotne un priekšrocības

20:12 Sistēmas Dynamics 365 Supply Chain Management moduļa Asset Management (aktīvu pārvaldība) demonstrācija

26:10 Jautājumi un atbildes

Kā automatizēt aktīvu pārvaldību ar Dynamics 365 Supply Chain Management?

Sazināties

Atbildes uz vebināra jautājumiem:

Cik ilgs laiks vajadzīgs, lai ieviest šādu sistēmu?

Viss ir atkarīgs no tā, kādā digitālā brieduma pakāpē atrodas uzņēmums, kā arī Dynamics 365 Supply Chain Management ieviešanas laiku ietekmē vairāki priekšnosacījumi (procesu sakārtotība, iekārtu struktūru definējums u.c.). Parasti sistēmas ieviešana ilgst no 6 līdz 18 mēnešiem.

Vai aktīvu pārvaldībai var pievienot datorus?

Jā, noteikti. Sistēmā Dynamics 365 Supply Chain Management kā aktīvu ir iespējams definēt jebkuru uzņēmuma iekārtu vai tehnikas vienību, piemēram, telpu, mašīnu, ierīci, arī datoru. Aktīvu ir iespējams sasaistīt ar pamatlīdzekli, kaut gan tā nav obligāta prasība.

Vai pilnvaras operatoram pieteikuma veidošanā nerada haosu iekārtu apkopes plānošanā, īpaši tiem, kuri par to atbildīgi? Kā šo salāgot?

Kad ražotnes līnijas operators veido servisa pieteikumu Dynamics 365 Supply Chain Management sistēmā, tas vispirms nonāk gaidīšanas sarakstā. Pēc tam atbildīgais ražotnes darbinieks to izskata, akceptē vai arī noraida, ja uzskata, ka iekārta tomēr ir atbilstošā tehniskā stāvoklī. Tikai tad, kad veiktais pieteikums ir akceptēts, tas pa saskaņošanas ceļu virzās tālāk.  

Vai aktīvu pārvaldīšanas sistēmā ir iespējams reģistrēt pārvietošanu starp filiālēm un struktūrvienībām?

Jā, to var redzēt. Dynamics 365 Supply Chain Management sistēmā to sauc par funkcionālo novietojumu. Reģistrējot iekārtu kā aktīvu, sistēmā tiek definēta tā atrašanās vieta. Ja aktīvu nepieciešams pārvietot no viena funkcionālā novietojuma uz citu, to var reģistrēt sistēmā.

Vai iekārtu inženieri redz un var organizēt pieteikumu arī tad, ja tas jau ir nosūtīts apstiprināšanai?

Darba pasūtījumi ir sakārtoti prioritārā secībā pēc to kritiskuma pakāpes. Veidojot pieteikumu, šo kritiskumu var atzīmēt. Arī atbildīgā persona, kurš saņem šo pieteikumu, to vēl var mainīt. Dynamics 365 Supply Chain Management lietotnē pieteikuma iesniedzējs ērti var apskatīties sava pieteikuma statusu un redzēt, vai šī prioritāte ir mainījusies.

Vai sistēma piešķir numurus katram pamatlīdzeklim?

Jā, sistēmā Dynamics 365 Supply Chain Management katram pamatlīdzeklim un arī aktīvam tiek piešķirt unikāls numurs, kas nodrošina pilnu informācijas izsekošanu par šo iekārtu.

Vai Dynamics 365 Supply Chain Management var savienot ar grāmatvedības sistēmu un var importēt PL numurus, ko piešķir šī grāmatvedības programma?

Jā, aktīvu (līdzekļu, iekārtu) pārvaldība ir Dynamics 365 integrēts modulis. Līdz ar to – aktīvus ir iespējams veidot no pamatlīdzekļiem vai arī tieši aktīvu pārvaldības modulī. Aktīvu uzskaites struktūra (detalizācijas pakāpe) var atšķirties no pamatlīdzekļu struktūras. Vienam pamatlīdzeklim, piemēram, iekārtai ir iespējams definēt vairākus aktīvus, piemēram, mezglus.

Vai sistēmā iespējams redzēt, pie kura piegādātāja pērkam detaļas?

Jā, tas ir iespējams. Sistēma Dynamics 365 Suplly Chain Management nodrošina iespēju definēt gan iekārtas piegādātāju, gan arī, kādas rezerves daļas ir nepieciešamas. Katrai rezerves daļai ir paredzēts iestatījums: noklusētais piegādātājs un izpildes termiņš.

Risinājums ir balstīts uz Dynamics 365 Axapta vai Microsoft 365 SharePoint?

Risinājums ir daļa no Dynamics 365 Supply Chain Management (iepriekš sistēmas nosaukums – Dynamics 365 Axapta (AX).

 

Ekspertu ieteikumi, skaidrojoši video un veiksmes stāsti par IT risinājumiem biznesa pārvaldībā. Piesakies e-pasta jaunumiem!