Kādēļ digitalizācijai ir nozīme?

Sīvās konkurences laikmetā liela nozīme ir tam, cik dinamiski organizācija grib attīstīt savu biznesu, saglabājot konkurētspēju, palielinot produktivitāti, efektivitāti un peļņu. Uzņēmumu pieredze un pētījumi rāda, ka digitalizācija palīdz to visu īstenot, vienlaikus mazinot izdevumus un taupot laiku. Manuāls darbs arvien biežāk tiek atstāts pagātnē, jo kļūdu labošana maksā pārāk dārgi.

Kā digitalizēt sava biznesa pārvaldību, lai paveiktu darbus efektīvāk?

Uzzināt vairāk

TOP 10 ieguvumi, uzticot biznesa procesu pārvaldīšanu digitālam risinājumam

  1. Racionāla pieeja lietām – procesu digitalizācija sniedz iespēju pārraudzīt notiekošo caurspīdīgi un godīgi, precīzi ļaujot noteikt, cik lielas ir katras veiktās darbības izmaksas.
  2. Augstāka darba produktivitāte – jo mazāk manuāla darba, jo lielāka iespēja darbiniekiem attīstīt savus talantus un centīgāk iesaistīties uzņēmuma norisēs. Palielinoties automātisko darbību iespējai, samazinās kļūdu skaits un patērētais laiks to labošanā.
  3. Operatīvo izmaksu samazināšanās – neefektīvu darbību veikšana atņem 30% no uzņēmuma ieņēmumiem, savukārt digitalizācijai ir iespēja par 90% samazināt operatīvās izmaksas.
  4. Uzlabota caurskatāmība ir panākuma atslēga ilgtermiņa mērķu īstenošanā – labi dokumentēti procesi ievieš skaidrību par lietām, vizualizējot notiekošo un acumirklī informējot par kritiskajām zonām.
  5. Kvalitāte, kas izriet no konsekvences – digitalizācija paredz stingru pieturēšanos pie darbībām, kas saistītas ar klientu apkalpošanu, un tas ļauj izvirzīt arvien augstākus mērķus uzņēmuma attīstībai.
  6. Manuālu kļūdu izskaušana – dažādi tehnoloģiskie risinājumi nepazīst emocijas un efektīvi pilda savas funkcijas 24 stundas diennaktī. Laikietilpīgus darbus uzticot digitālam risinājumam, atliek laiks vērtīgu un radošu ideju ģenerēšanai, kas nāk par labu biznesam lielās konkurences laikmetā.
  7. Uzticamība un drošība, ka visas automatizētās darbības tiek veiktas 100% laikā, ir saskaņā ar likumdošanu un laicīgi tiek sniegta informācija par kavējumiem vai problēmām, kas jānovērš.
  8. Dinamiskas un inovatīvas attīstības iespējas – veikli pieņemti lēmumi īstajā laikā un vietā palīdz ātrā tempā mainīties vēlamajā virzienā vai pielāgoties pārmaiņām.
  9. Darbinieku labsajūtas uzlabošanās, jo atliek vairāk laika iesaistīties viņiem tīkamās darbībās, kā arī piedalīties dažādos procesos, kuros viņu iesaiste vai lēmums ir būtisks gan individuālajā, gan uzņēmuma līmenī.
  10. Labāka un ātrāka lēmumu pieņemšana – precīzi ievāktā un analizētā informācija pārvēršas kvalitatīvās zināšanās, kas ir vitāli nozīmīgas stratēģiski pareiza un gudra lēmuma pieņemšanā.

Digitalizācijai ir nozīme – no tās iegūst gan uzņēmuma vadība, gan darbinieki, pildot personāla vadības, ražošanas, pārdošanas, klientu vadības, grāmatvedības vai finanšu un analītikas pienākumus visaptverošā un sakārtotā vidē, kas ļauj darbu paveikt efektīvāk un pozitīvāk, atvēlot vairāk laika vērtīgai viedokļu amaiņai un biznesa attīstības veicināšanas pasākumiem.

Ekspertu ieteikumi, skaidrojoši video un veiksmes stāsti par IT risinājumiem biznesa pārvaldībā. Piesakies e-pasta jaunumiem!