Diagnostika 

Diagnostikas mērķis ir identificēt un fiksēt pēc iespējas vairāk augsta līmeņa funkcionālas prasības un noteikt Dynamics 365 sistēmas saderību ar uzņēmuma prasībām, tāpēc uzņēmumi sākotnēji izvēlas diagnostikas pakalpojumu.

Sagatavosim priekšlikumus par:

 • sistēmas ieviešanas ietvariem
 • grafiku un orientējošām investīcijām
 • analīzes izcenojumu (pēc nepieciešamības)

Izmantojot šo pakalpojumu, Tu noskaidrosi sava biznesa prasību saderību ar izvēlēto Dynamics 365 sistēmas risinājumu, kā arī identificēsi galvenos iespējami nepieciešamos pielāgojumus.

Analīze

Analīzes mērķis ir veikt klienta uzņēmējdarbības procesu un vajadzību detalizētu izpēti, kā arī aprakstīt Dynamics 365 sistēmas un uzņēmuma procesu pārmaiņas, lai noteiktu nepieciešamību pielāgot programmatūru organizācijas procesiem, testēšanu, apmācības un to materiālus, nepieciešamību datu migrācijai un tehniskās prasības sistēmas sekmīgai ieviešanai.

Analīzes ietvaros sagatavosim priekšlikums par:

 • sistēmas ieviešanas laika grafiku
 • nepieciešamajām finanšu investīcijām
 • vajadzīgajām licencēm

Šī procesa ietvaros Tu iegūsi visaptverošu priekšstatu par priekšnosacījumiem projekta uzsākšanai un sekmīgai realizācijai, kā arī tiks definēti mērķi, kas ir jāsasniedz, realizējot projektu.

Izmanto Dynamics 365 ekspertu pakalpojumus ar 15+ gadu pieredzi un piesakies konsultācijai jau tagad!

Pieteikties

Ieviešana

Dynamics 365 sistēmas ieviešana ir process, kura ietvaros tiek īstenota kvalitatīva un pilnvērtīga programmatūras nonākšana organizācijas lietošanā.

Ieviešana sastāv no vairākiem būtiskiem elementiem:

 • projekta vadības
 • konfigurācijas
 • datu pārnešanas
 • pielāgojumu izstrādes 
 • dokumentācijas izstrādes
 • infrastruktūras sagatavošanas
 • lietotāju mācībām
 • atbalsta pēc sistēmas palaišanas

Dynamics 365 lieto dažādas organizācijas, tāpēc palīdzēsim izvēlēties tieši Tavam uzņēmumam piemērotāko projekta ieviešanas veidu un metodoloģiju.

Jaunināšana 

Microsoft rūpējas par Dynamics 365 risinājumu regulāru pilnveidošanu un jaunināšanu, kas nodrošina jaunu funkcionalitāti un papildu iespējas uzņēmumiem.

Nereti vēsturiski veiktie, uzņēmuma pieprasītie Dynamics 365 pielāgojumi ir iekļauti jaunākās versijas standartā, kas klientu vidū bieži ir iemesls lēmumam par jaunākas risinājuma versijas uzstādīšanu.

Vienlaikus jaunināšana ir arī organizācijas iespēja pārskatīt procesus un izvērtēt sistēmas jaunās funkcionalitātes sniegtās iespējas tos automatizēt.

Lietotāju atbalsts un konsultācijas

Viens no Dynamics 365 visaptverošo iespēju izmantošanas priekšnoteikumiem ir lietotāju zināšanas, taču nereti uzņēmumā nav iekšējo speciālistu, tāpēc nepieciešamības gadījumā palīdzēsim Taviem darbiniekiem sistēmu ilgtermiņā lietot un pilnveidot, sniedzot nepieciešamo atbalstu un konsultācijas.

Sistēmas lietotāju ātram un efektīvam atbalstam izmantojam attālinātas komunikāciju platformas, kā arī lietojam pieteikumu pārvaldības sistēmu, kas ļauj klientam noteikt uzdevumiem prioritātes, tādejādi saņemot atbalstu operatīvi tieši par būtiskajiem jautājumiem.

Atbalsts tiek nodrošināts latviešu, angļu un krievu valodā.

Pielāgošana

Dynamics 365 platforma ir pielāgojama ikviena uzņēmuma vajadzībām, tāpēc sagatavosim un piedāvāsim visprecīzāko risinājumu tieši Tavam biznesam.

Pielāgojumi nodrošina iespēju sistēmu sagatavot biznesa procesiem un tos automatizēt, tādejādi samazinot cilvēkresursu ieguldījumus un palielinot klientu apmierinātību.

Projekta vadība

Projekta vadība ir katra projekta svarīgākā sastāvdaļa un panākumu atslēga. Pateicoties labai vadībai, tiek nodrošināta mijiedarbība starp biznesa vajadzībām un to realizāciju sistēmā.

Projektu vadītāja viens no galvenajiem uzdevumiem ir sekot līdzi projekta spriedzes trijstūra izpildei – izmaksām, termiņiem un kvalitātei.

Organizējot komunikāciju starp visām projektā iesaistītajām pusēm, nodrošinam tūlītēju un nepārtrauktu visu iesaistīto pušu informētību par:

 • projekta statusu un gaitu
 • iespējamo risku novēršanu
 • projekta ietvariem 

Integrācija 

Dynamics 365 risinājumu ir iespējams savienot ar jebkuru Tavam uzņēmumam nepieciešamo trešās puses sistēmu, lai darbinieki varētu piekļūt visiem būtiskajiem biznesa datiem, nepārslēdzoties starp sistēmām. 

Dynamics 365 programmatūru var integrēt ar visdažādākajām sistēmām: 

 • ražošanas iekārtām un sistēmām
 • kases aparātiem
 • elektroniskajiem svariem
 • auto reģistrācijas numuru atpazīšanas iekārtām
 • uzņēmumu iekšējām informācijas sistēmām
 • internetveikaliem u.c.

Lielākais ieguvums no sistēmu integrācijas ir atteikšanās no dubultas datu ievades, cilvēciskā faktora un kļūdu samazināšana.  

Mācības

Lai sistēmas ieviešana būtu veiksmīga, pamatnosacījums ir darbinieku zināšanas par sistēmas lietošanu. Zinoši un apmācīti darbinieki dos iespēju organizācijai izmantot visas Dynamics 365 risinājuma sniegtās priekšrocības.

Tava uzņēmuma ērtībām un vajadzībām ir pieejamas dažāda formāta mācības: 

 • individuālas mācības
 • grupu mācības
 • klātienes mācības
 • attālinātas mācības

Ja Tavam uzņēmumam būs nepieciešams, nodrošināsim ar iekārtām darbinieku mācībām, kuras jau ir iepriekš sagatavotas, lai mācību procesa uzsākšana un norise maksimāli maz tērētu uzņēmuma iekšējos resursus.

Izvietošana Microsoft Azure 

Arvien vairāk uzņēmumu izvēlas kritisko biznesa sistēmu uzturēšanu uzticēt ekspertiem, kuri nodrošina tās stabilu un drošu darbību, kā arī pieejamību. Mums ir zināšanas un kompetence, kā to izdarīt visefektīvāk un finansiāli izdevīgākajā veidā.

Galvenie Azure ieguvumi:

 • datu drošība
 • elastīgas cenas
 • optimāla resursu (jaudas) izmantošana

Ja Tev nav savas IT infrastruktūras un nevēlies tās iegādē investēt savus finanšu līdzekļus, izvieto savu Dynamics 365 risinājumu Microsoft Azure. Tādējādi tiks nodrošināta visa nepieciešamā infrastruktūra, tās uzturēšana un nepieciešamas jaudas.

Uzzināt vairāk