Microsoft Dynamics NAV lokalizācijas Bāzes pakas funkcionalitāte

Iespēja iegrāmatot neatskaitāmo Pievienotās vērtības nodokli (PVN) auto un reprezentācijas izdevumiem. PVN deklarācija ar pielikumiem PVN1, PVN2, PVN3.

Banku saraksta uzturēšana, kas dod iespēju ātrāk aizpildīt klientu un piegādātāju bankas kontu kartiņas.

Pārvadātāju kataloga uzturēšana un tālāka to izmantošana kravas pārvadājuma dokumentos.

Dažādu PVN numuru sēriju definēšana un piešķiršana pārdošanas dokumentiem. Darījumu apliecinošo kvīšu uzskaite.

Uzņēmuma darbinieku saraksts ar kontaktinformāciju, kas izmantojams atbildīgo personu un parakstītāju norādīšanai dažādos pārskatos un atskaitēs.

Kases ieņēmumu un izdevumu orderu sagatavošana, kā arī kases grāmatas izdrukas atbilstoši Latvijas likumdošanai.

Intrastat atskaites.

Rēķinu izdrukas - preču pavadzīme-rēķins, rēķins, priekšapmaksas rēķins. Iespēja pielāgot izdrukas ar Word palīdzību.

Dokumentu izdrukas - avansa norēķini. Krājumu inventarizācijas un norakstīšanas akti. Pamatlīdzekļu akti un inventarizācijas saraksts.

Pārskatu eksports uz Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Microsoft Dynamics NAV lokalizācijas Paplašinātās pakas funkcionalitāte

Automātiska ieskaita ģenerēšana un ieskaita akta izdruka.

Uz uzstādījumiem balstītu automātisku grāmatošanas aprakstu aizpildīšana dokumentos, kā arī iespēja norādīt grāmatošanas aprakstu dokumentos manuāli.

Elektroniska datu apmaiņa ar Latvijas banku internetbankām un elektronisko norēķinu sistēmām FiDaViSta un SEPA formātā

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķins piegādātājiem – fiziskām personām. Paziņojumu par izmaksām fiziskām personām sagatavošana.

Pamatlīdzekļu kustības vēsture pa pamatlīdzekļu novietojumiem un atbildīgajiem darbiniekiem.

Valūtas kursu imports no Eiropas Centrālās bankas mājas lapas, kā arī iespēja koriģēt valūtu kursus.

Dokumentu saglabāšana PDF un nosūtīšanu e-pastā.

Interesē jaunākā Dynamics 365 Business Central versija un tās lokalizācija?

Uzzināt vairāk

Sazinies ar savu ekspertu!