Kandidātu atlase

Viegls un pārredzams kandidātu atlases process, kas ietver novērtēšanas rīkus un interviju plānošanu.

Personāla vadība

Organizācijas struktūru administrēšana un dažādu lietvedības dokumentu sagatavošana un glabāšana.

Darbinieku pašapkalpošanās portāls

Vienota platforma visiem darbiniekiem, iespēja pārskatīt un atjaunināt savu personisko informāciju.

Dynamics 365 Human Resources funkcionalitāte

Risinājums nodrošina svarīgāko personālportāla funkciju vienotu un nevainojamu pārvaldību

Personāla pārvaldība

Visaptverošs darbinieku uzraudzības pārskats, kas ļauj pieņemt ātrākus un gudrākus lēmumus saistībā ar uzņēmuma personālu no darbā pieņemšanas brīža līdz atbrīvošanai.

Atlīdzību pārvaldība

Palielini darbinieku motivāciju, izmantojot efektīvus un kontrolētus pamatalgas un prēmiju izmaksāšanas plānus.

Atvieglojumu pārvaldība

Saglabā konkurētspēju, piedāvājot plašu atvieglojumu kopumu, sākot no standartizētiem atvieglojumiem līdz uzņēmuma definētiem labumiem.

Darbinieku prasmju attīstība

Uzturi kvalitatīvu un pozitīvu sadarbību, ļaujot darbiniekam fiksēt izdarīto un to apspriest ar savu vadītāju, kurš sniegtu savu vērtējumu un ieteikumus.

Atvaļinājumu un kavējumu pārvaldība

Izveido, plāno un pārvaldi sava uzņēmuma prombūtņu un atvaļinājumu politiku.

Integrācija ar LinkedIn

Izmanto savienojamību ar LinkedIn portāla mērogu un spēku, lai ātri atrastu un piesaistītu pareizos cilvēkus.

Vēlies uzzināt par Eiropas Savienības finansēto Atveseļošanas fonda atbalsta programmu uzņēmējiem BIZNESA PROCESU DIGITALIZĀCIJAI?

Lasīt vairāk

Dynamics 365 Human Resources ieguvumi biznesam

Virkne Dynamics 365 Human Resources ieguvumi uzņēmuma straujai izaugsmei

Sakārtoti un vienkāršoti darbā pieņemšanas un citi personāla pārvaldības procesi.

Palielināta produktivitāte, samazinot darbā pieņemšanas laiku un nosakot galvenās prioritātes.

Augoša darbinieka motivācija, efektīvi administrējot papildus labumu un novērtējumu piešķiršanu.

Uzlabots darba vides mikroklimats, veidojot vadības un darbinieka savstarpējās attiecības.

Samazināts personāla pārvaldībai nepieciešamais laiks, izmantojot atkārtotu procesu automatizāciju.

Pārdomāti un ilgtspējīgi lēmumi par darbiniekiem un procesiem ar 360 grādu pārskatāmību.

ELVA pakalpojumi

Izmanto Dynamics 365 ekspertu pakalpojumus ar 15+ gadu pieredzi!

Microsoft Dynamics 365 Human Resources cenas

Izvēlies un kombinē organizācijai nepieciešamos lietotāju veidus. Maksā tikai par to, ko izmanto!

Mēnesī

Gadā

Human Resources*

€134.76par lietotāju mēnesī

€112.30par lietotāju mēnesī maksājot par gadu

Visaptverošu tiesību lietotājs

Darbinieku pārvaldība
Prombūtņu pārvaldība
Cilvēkresursu vadība
Mācību pārvaldība
Atlīdzību pārvaldība

Activity

€56.16par lietotāju mēnesī

€46.80par lietotāju mēnesī maksājot par gadu

Ierobežotu tiesību lietotājs

Visbiežāk un vairāk lietotās sistēmas licences, kur lietotāji apstrādā lielu un vienveidīgu transakciju skaitu specializētā lomā, piemēram, tieši pakļauto darbinieku vadība, kolēģu prombūtņu pārvaldība vai savas komandas vadība

Team member

€9.00par lietotāju mēnesī

€7.50par lietotāju mēnesī maksājot par gadu

Fokusētu tiesību lietotājs

Šī tipa licenci izmanto lietotāji, kuri pārvalda datus, kas saistīti ar pašu lietotāju, piemēram, personīgas informācijas atjaunošana, darba laika reģistrēšana vai prombūtnes pievienošana. Licence nodrošina risinājuma tikai datu lasīšanas tiesības

Visas cenas ir norādītas bez PVN
Visām cenām ir informatīvs raksturs
*Risinājuma lietošanai ir nepieciešamas vismaz piecas Human Resources licences

Radušies jautājumi?

Sazinies ar savu Dynamics 365 Human Resources ekspertu!