Integrācija

Visaptveroša procesu pārskatāmība reāllaikā par pasūtījumiem, procesiem ražotnē, tajos iesaistītajām iekārtām un darbaspēku, kā arī noliktavas krājumiem.

Automatizācija

Ražošanas pasūtījumi sasaistē ar pārdošanas pasūtījumiem, iespējami tuvāko izpildes laiku un efektīvu ekārtu noslodzes plānojumu.

Produktivitāte

Ražošanas procesu plānojums atbilstoši iekārtu kapacitātei, preču un izejmateriālu pieejamībai, kas būtiski samazina ražošanas izmaksas.

Kādu ražošanu pārstāv mūsu klienti, kuri izmanto Business Central?

Unikālu preču ražošana

Vairāku etapu ražošana

Pārtikas ražošana

Grāmatu ražošana

Mēbeļu un mēbeļu izejmateriāla ražošana

Reklāmas materiālu ražošana

Celtniecības produktu ražošana

Farmācijas un kosmētikas produktu ražošana

Energoresursu ražošana

Ražošanas izaicinājumi

Vienota pārvaldība

Mūsdienīgs resursu pārvaldīšanas risinājums apvieno visus procesus, ražošanā iesaistītās uzņēmuma nodaļas un atbildīgās personas vienotā un ērti pārraugāmā sistēmā.

Ātra reakcija un pielāgošanās

Detalizēta informācija par izejmateriālu, darba un laika patēriņu ļauj efektīvi izmantot materiālus un novērst kļūdas ražošanas plānošanā, pateicoties automatizācijai.

Aktuālā informācija

Reāllaika dati ļauj izsekot, kas tieši šobrīd tiek ražots, kādi ir porcesā iesaistītie darba centri, kādi izejmateriāli tiek izmantoti ražošanā un kādi ir noliktavas krājumi.

Precizitāte un kļūdu novēršana

Efektīvs un pārdomāts ražošanas process bez atlikumiem, spējai izpildīt pasūtījumus laikā, veidot atbilstošas darbinieku maiņas un efektīvi plānot iekārtu noslodzi.

Ieguvumi un priekšrocības

 • 1. Integrēti procesi

  - samazināti izejvielu krājumi un ražošanas procesa sagatavošana
  - palielināta ražošanas bez papildus izmaksām
  - samazināts laika patēriņš, vadot informāciju vairākās sistēmās

 • 2. Pilnīga resursu plānošana

  - automatizēta ražošanas plānošana atbilstoši pieprasījumam
  - optimizēta izejvielu izmantošana
  - produktivitāte, pateicoties automatizētām darbībām
  - ērti pieejama nepieciešamā statistika un prognozes

 • 3. Kontrolētas izmaksas

  - faktiskā un plānotā izvērtējums (darbs un izmaksas)
  - izvairīšanās no kavējumiem un izmaksu pārtērējumiem
  - samazinātas noliktavas krājumu izmaksas

 • 4. Redzamība un piekļuve biznesam kritiskajiem datiem

  - sekošana līdzi pārdošanas un ražošanas pasūtījumiem, to statusam
  - ātra reakcija atbilstoši izmaiņām
  - piekļuve aktuālajiem reāllaika datiem
  - konsekvence visās uzņēmuma nodaļās

Ražošanas plānošana

Palielini ražošanas jaudu, uzticot sistēmai precīzi plānot darba centru noslodzi un izejmateriālus atbilstoši ražošanas pasūtījumiem, nepieļaujot iekārtu dīkstāvi vai neproduktīvu darbu ražotnē. Unikāla iespēja veikt automātisku ražošanas procesu plānošanu atbilstoši pieprasījumam un gudri izmantot  pieejamos resursus, optimizējot izejmateriālu lietojumu.

Ražošanas pasūtījumi

Ražošanas funkcionalitātes centrā atrodas ražošanas pasūtījumi. Tie tiek izmantoti, lai pārvaldītu ražošanas procesu, reģistrētu izejmateriālu izlietojumu un gatavās produkcijas saražošanu. Vērtīga sistēmas priekšrocība ir plānoto un reālo ražošanas izmaksas salīdzināšana, kas ļauj pieņemt tālredzīgus lēmumus un stratēģiski vadīt uzņēmuma resursus.

Ražošanas maršruti

Maršruts ir secīgi sakārtots ražošanas operāciju saraksts. Ražošanas uzņēmumi tos izmanto, lai efektīvi vadītu ražošanas procesu un noteiktu, kādi materiāli konkrētajā ražošanas posmā nepieciešami. Kolīdz ir izveidots ražošanas pasūtījums, maršruts būs tas, kas precīzi regulēs plānotās darbības un neļaus veikt nobīdes no normas.

 

Ražošanas darbu centri / mašīncentri

Sistēma apkopo informāciju par ražošanas darba centru pieejamību un kapacitāti, ņemot vērā konkrētā darba centra efektivitātes faktoru. Balstoties uz šo informāciju, sistēma veido darba centra noslodzes kalendāru. Precīza plānošana neļauj iekārtām atrasties dīkstāvē vai pārslogot tās.

Ražošanas izejmateriālu specifikācijas

Ražošanas izejmateriālu specifikācija satur gatavā produkta ražošanā iesaistītās komponentes (ja prece ir vairāku atsevišķu preču kopums, piemēram, komplekts) vai  izejmateriālus, kas nepieciešami konkrētas preces saražošanai. Sistēmā, balstoties uz šo informāciju, tiek aprēķinātas ražošanas izmaksas. Viena no sistēmas priekšrocībām, kas ļauj uzņēmumam ietaupīt, ir dažādu iespējamo izmaksu scenāriju modelēšana.

Apakšuzņēmēju vadība

Daudzos ražošanas uzņēmumos atsevišķu operāciju veikšana tiek uzticēta apakšuzņēmējiem. Sistēma paredz iespēju iekļaut ražošanas procesā arī apakšuzņēmēju darbus. Piemēram, viens no ražošanas maršruta soļiem var tikt izpildīts ārējā darba centrā, ja ražotnē nav pieejama vai nedarbojas kāda iekārta un ir nepieciešams ārpakalpojums. Šādā veidā sistēma nodrošina nepārtrauktu ražošanas procesu un informācija par apakšuzņēmēja paveikto darbu kalpo par bāzi savstarpējiem norēķiniem.

Kā ražotājs vērtē Business Central?

Iepriekšējajai grāmatvedības programmai arvien biežāk bija jāpiesaista IT speciālists, lai veiktu labojumus vai uzlabojumus. Microsoft Dynamics 365 Business Central online vienmēr ir pieejama jaunākā versija. Nav jāpiesaista programmētājs, kas pārprogrammē veco versiju. Mūsu iepriekšējā programmatūra patiešām bija ļoti veca. Mēs to izmantojām faktiski tikai rēķinu izrakstīšanai, mēs nevarējām izmantot datu analīzi, kā tas ir tagad ar Business Central.

Lasīt vairāk

Mārcis Sparāns

RARE darbnīca īpašnieks

Kādi ir biznesa ieguvumi, izmantojot Business Central?

Uzzināt vairāk

Biežāk uzdotie jautājumi par ražošanas pārvaldību ar Microsoft Dynamics 365 Business Central

Vai ERP sistēma Navision ir tā pati, kas Dynamics 365 Business Central?

Navision nav tas pats, kas Microsoft Dynamics 365 Business Central, bet tie ir saistīti. Navision ir uzņēmuma resursu plānošanas (ERP – enterprise resource planning) sistēma, ko radīja Dānijas uzņēmums Navision Software A/S un kuru 2002.gadā iegādājās Microsoft, kas vēlāk mainīja sistēmas nosaukumu uz Microsoft Dynamics NAV. Microsoft Dynamics 365 Business Central savukārt ir Microsoft izstrādāts, mākoņu tehnoloģijās bāzēts biznesa vadības risinājums, kas balstīts uz Microsoft Dynamics NAV kodu. Business Central satur lielāko daļu Microsoft Dynamics NAV funkciju, bet veidots tā, lai būtu pieejamāks maziem un vidējiem uzņēmumiem. Citiem vārdiem sakot, Microsoft 365 Business Central var uzskatīt par jaunāko Dynamics NAV versiju, bet ar papildu mākoņpakalpojumu funkcijām un iespējām, kas padara to vieglāk izmantojamu mazākiem uzņēmumiem. Tādējādi, lai gan tas nav tieši tas pats produkts, starp Navision un Microsoft Dynamics 365 Business Central ir cieša saistība.

Cik sīki Dynamics 365 Business Central sistēmā var atspoguļot preces pašizmaksu un vai tajā var iekļaut arī iekārtas nolietojumu, darbinieka patērēto laiku?

Katram produktam, kas tiek ražots, Business Central iespējams uzstādīt maršrutu, kas atspoguļo nepieciešamās darbības produkta ražošanai. Katram solim šajā maršrutā var uzstādīt ar to saistītās izmaksas, kas ietver darba spēka izmaksas, iekārtu nolietojumu un citas ar ražošanu saistītas tiešās un netiešās izmaksas. Business Central nodrošina pilnīgu pārskatu par ražošanas izmaksām, kas dod iespēju ražotājiem pieņemt informētus lēmumus par cenām un ražošanas plānošanu.

Vai ražošanas vadītājs ar Business Central palīdzību var plānot iekārtu un darbinieku slodzi?

Darbinieku un iekārtu noslodzes plānošanai Business Central tiek izmantoti Darba centri un Mašīnu centri. Katram no tiem iespējams uzstādīt kapacitāti, nodefinēt maiņas un kalendārus. Katram ražojumam savukārt tiek piesaistīts maršruts, kas norāda ražošanas operācijas, tajās iesaistītos darba un mašīnu centrus un operāciju izpildei plānoto laiku. Apvienojot šo informāciju, sistēmā redzams noslodzes pārskats gan iekārtām, gan darbiniekiem.

Kāda veida ražotājiem ir piemērots risinājums Business Central?

Microsoft Dynamics 365 Business Central var izmantot dažādi ražotāji. ERP sistēma derēs gan masveida ražotājiem, gan tiem, kas ražo produktus nelielās partijās, kā arī tiem, kuri strādā uz pasūtījuma. Business Central ir lieliski piemērots diskrētajai ražošanai, kur gatavais produkts tiek veidots, komplektējot dažādas detaļas un vismaz teorētiski var tikt izjaukts sastāvdaļās. Diskrētās ražošanas piemēri ir: elektronika, mēbeles, rotaļlietas. Izejmateriālu specifikācijas (BOM-bill of material) Business Central var sastāvēt no komponentiem vai pusfabrikātiem vairākos līmeņos. Tāpat Business Central labi tiks galā ar procesu ražošanu, kur ražošanas procesā izejmateriāli tiek izmainīti un gatavo produktu nav iespējams izjaukt oriģinālajās sastāvdaļās. Šeit tipiski piemēri ir: farmācija, pārtikas ražošana, ķīmiskā rūpniecība. Procesu ražošanā parasti lieto terminu recepte, taču pēc būtības tas ir tikai cits nosaukums izejmateriālu specifikācijai. Tomēr ir daži ražošanas scenāriji, ko Business Central standarta versijā nespēj apstrādāt. Tie ir saistīti ar izkomplektēšanu un situācijām, kad no viena izejmateriāla tiek ražoti vairāki gala produkti. Lai nodrošinātu šādus procesus, nepieciešami sistēmas pielāgojumi.

 

Kā es, izmantojot Business Central, varu piekļūt klāt aktuālajai informācijai, kas saistās ar ražošanu?

Business Central katrs lietotājs var izvēlēties lomu centru, kas atbilst viņa pienākumiem uzņēmumā. Ražošanas lomu centrs piedāvā pārskatu par ražošanas pasūtījumiem dažādās stadijās, plānotajām ražošanas operācijām, ar ražošanu saistītajiem preču kustības dokumentiem. Tādējādi ražošanas vadītājs, tikai atverot sistēmu, iegūst visaptverošu priekšstatu par situāciju ražošanā. Papildus ir pieejamas arī dažādas atskaites, kā arī liela daļa mūsu klientu izmanto Power BI savu datu sīkākai analīzei. Reālā laika datus iespējams aplūkot datorā, planšetē, viedtālrunī no jebkuras vietas un jebkurā laikā.

Cik lielām ražotnēm der šis ERP risinājums Business Central?

Business Central sekmīgi izmanto gan lieli ražošanas uzņēmumi ar simtiem darbinieku, gan pavisam nelieli ražotāji. Būtiska sistēmas priekšrocība ir tās elastība. Uzņēmums var izmantot tās funkcijas, kas dotajā uzņēmuma attīstības etapā ir nepieciešamas, un ar uzstādījumu palīdzību tās pielāgot sava uzņēmuma ražošanas procesiem.

Vai es varēšu nākotnē kaut ko mainīt šajā Business Central sistēmā, pievienojot tai papildus funkcionalitāti, kas uzlabotu ražošanas procesus?

Papildu lietotājus gan ražošanas, gan jebkurā citā nodaļā Business Central var pieslēgt jebkurā brīdī. Ja uzņēmuma ražošana ir sezonāla, lietotāju skaitu var palielināt tajos mēnešos, kad tie nepieciešami, un pēc sezonas beigām atkal samazināt, tādējādi izvairoties no liekām izmaksām.

Vai ir iespējams mainīt Business Central lietotāju skaitu, ja ražošanas nodaļa paplašinās?

Papildu lietotājus gan ražošanas, gan jebkurā citā nodaļā Business Central var pieslēgt jebkurā brīdī. Ja uzņēmuma ražošana ir sezonāla, lietotāju skaitu var palielināt tajos mēnešos, kad tie nepieciešami, un pēc sezonas beigām atkal samazināt, tādējādi izvairoties no liekām izmaksām.

Cik maksā Dynamics 365 sistēma Business Central ražošanai un ar kādu laiku jārēķinās, lai to ieviestu?

Atkarībā no lietotāju skaita, uzņēmuma prasībām, ražošanas procesu sarežģītības un nepieciešamības integrēt Business Central ar citām sistēmām un iekārtām, ieviešanas izmaksas ražošanas uzņēmumiem svārstās plašā amplitūdā. Tas pats attiecas uz ieviešanai nepieciešamo laiku. Lai atrastu jūsu uzņēmumam vispiemērotāko risinājumu un aprēķinātu atbilstošās ieviešanas izmaksas, kā arī sagatavotu ieviešanas plānu, ELVA piedāvā veikt diagnostiku.