Pārskatāmība

Efektīva kontrole pār notiekošajiem procesiem noliktavā. Caurspīdīgums preču plūsmā un spēja atsekot katru soli noliktavā par ikvienu preci.

Automatizācija

Preču izvietošana noliktavas zonās, iepirkumi, pārdošanas pasūtījumi un preču komplektācija atbilstoši noteiktajiem kritērijiem un maršrutiem.

Optimizācija

Preču kustības atsekošana un efektīva preču pārvaldība atbilstoši preču realizācijas vajadzībām un citiem noteiktajiem kritērijiem.

Noliktavas pārvaldības izaicinājumi

Preču kategorizēšana un analīze

Detalizēta preču kartiņu izveidošana, kas ietver visus uzņēmumam nepieciešamos parametrus. Ērta preču uzskaite noliktavā un to meklēšanu personām, kuru ikdiena nav saistīta ar noliktavu.

Precīzi noliktavas atlikumi

Noliktavas plānošana atbilstoši pieprasījumam, nepieļaujot liekus krājumu veidošanos. Preču uzskaite ar reāllaika datiem, kas precīzi nosaka katras noliktavā esošas preces pieejamību.

Efektīva iepirkumu plānošana un pasūtījumi

Savlaicīga un automatizēta preču pasūtīšanu atbilstoši noliktavas plānošanā noteiktajam minimālajam preces daudzumam.

Pilna preču izsekošana

Visu ar preces veikto darbību atsekošana, sākot ar piegādātāja noteikšanu līdz vietai noliktavā, kur atrodas prece vai kur un kam tā tikusi piegādāta.

Iespēja rezervēt preces

Preču rezervācija noliktavā, kas ļauj izvairīties no situācijām, kad vienlaicīgi tiek pieprasīta kāda prece lielos apjomos, kā rezultātā cieš attiecības ar klientu.

Ērta preču pašizmaksas pārvaldība un uzskaite

Automatizēta preces pašizmaksas noteikšana pēc uzņēmumā noteiktās metodes, kas ļauj optimizēt virkni aprēķinu.

Optimizēta preču inventarizācija

Preču uzskaite inventarizācijas laikā, kas automatizē un uzlabo noliktavas un grāmatvedības darbu.

Preču komplektācija

Automatizēta preces sastāvdaļu pieprasīšana noliktavai un iespēja izveidot komplektu kā jaunu preci.

Ieguvumi un priekšrocības

 • 1. Daudzpusīga informācijas uzskaite

  - detalizēts preces apraksts
  - iespēja pievienot dažādus atribūtus
  - uzlabota preču meklēšana un analītika

 • 2. Preču izvietojuma un skaita noteikšana

  - preču izvietojums atbilstošās zonās
  - precīza preču skaita un novietojuma pārzināšana
  - izvairīšanās no liekiem krājumiem
  - precīzi noliktavas atlikumi
  - uzlabota loģistika


 • 3. Automatizēti iepirkumu pasūtījumi

  - laika ekonomija
  - manuāla darba optimizācija
  - ātrāka ražošanas un pārdošanas mērķu sasniegšana

 • 4. Visaptveroša darbību atsekošana par katru preces dzīvesciklu

  - ātra piekļuve preces kustības informācijai
  - precīzi dati par preces iepirkuma vietu
  - detalizēta informācija par preces atrašanos un daudzumu
  - informācija par preces pārdošanu un piegādes vietu
  - pārdošanas procesu uzlabošana

 • 5. Pārdošanas pasūtījumu veidošana

  - automatizēts pārdošanas pasūtījums
  - efektīva noliktavas un pārdošanas nodaļas mijiedarbība

 • 6. Preču rezervācijas

  - uzlabota noliktavas un pārdošanas nodaļas sadarbība
  - izvairīšanās no vienlaicīga preču pieprasījuma

 • 7. Preču pašizmaksas pārvaldība un uzskaite

  - automatizēta preces pašizmaksas noteikšana (FIFO vai Vidējā svērtā)
  - uzlabota pārdošanas piedāvājumu veidošana
  - izcils palīgs preču komplektācijā

 • 8. Preču inventarizācija

  - efektīva preču uzskaite inventarizācijas laikā
  - automatizēta preču uzskaite žurnālā, izmantojot skenerus
  - dati nav jāpārvada no veiktajiem pierakstiem uz dažādam sistēmām

 • 9. Preču komplektācija

  - automatizēta preces sastāvdaļu pieprasīšana noliktavai
  - iespēja izveidot komplektu kā atsevišķu preci

Vienkāršā noliktavas pārvaldība

Noliktavas sistēma paredzēta maziem un vidējiem uzņēmumiem ar vienu noliktavu. Ietver standarta funkcionalitāti procesu pārvaldību no preču iepirkuma līdz izvietošanai noliktavā un nodošanai pārdošanā.

Pilnā (izvērstā) noliktavas pārvaldība = Vienkāršās noliktavas pārvaldības funkcionalitāte + 3 papildu funkcijas

Noliktavas sistēma paredzēta lieliem ražotnes vai loģistikas uzņēmumiem ar vienu vai vairākām noliktavām, kuros būtiska loma ir automatizētai preču izvietošanai pa dažādām zonām, preču dalīšanai klasēs un precīzai to izsekošanai. Ietver procesu pārvaldību no preču iepirkuma līdz saņemšanai, izvietošanai noliktavā, savākšanai, nosūtīšanai un nodošanai pārdošanā.

Preču kategorizēšana

Preces kartiņā iespējams iekļaut dažādus parametrus, piemēram, numuru, svītrkodu, krāsu, nosaukumu, svaru, izmēru, pat fotogrāfiju, kas ļauj ērti veikt preču analīzi pa grupām, veidiem, novietojumiem noliktavā, kā arī atvieglo preces alternatīvas piemeklēšanu gadījumos, kad prece ir jāaizstāj ar ko citu. Īpaši svarīgi preču izsekošana pa partijām un derīguma termiņiem ir pārtikas un medicīnas preču uzskaitē, savukārt unikālie sērijas numuri ir noderīgi vērtīgu preču uzskaitē. Šāda iespēja uzlabo noliktavas plānošanu un uzņēmuma pārdošanas procesus.

Preču izsekošana

Dažu sekunžu laikā sistēma ļauj piekļūt informācijai, kas detalizēti skaidro katras preces kustību noliktavā no brīža, kad tā ir iepirkta no konkrēta piegādātāja līdz brīdim, kad tā ir pieņemta noliktavā, izvietota atbilstošā plauktā vai zonā, bet pēc tam nosūtīta uz tirdzniecības vietu vai klientam. Tāpat arī sistēma ļauj būt lietas kursā par katras preces iepirkuma vietu, izvietojumu un skaitu noliktavā, kā arī detalizēti atbild uz jautājumiem, kur un kā šī prece no noliktavas ir nogādāta. Preču partija, sērija vai derīguma termiņš ļauj kontrolēt preču kustību, kas īpaši svarīga pārtikas un medicīnas preču ražotnē vai tirdzniecībā.

Preču pārvietošana

Nereti uzņēmumam ir vairākas noliktavas, kas atrodas tālu viena no otras vai pat dažādās valstīs, un šajos gadījumos nepieciešama visaptveroša informācija par preces pārvietošanas gaitu, kas ļauj prognozēt tālāko preces dzīvesciklu. Funkcionalitāte atspoguļo pilnu preču kustības ainu un veic visaptverošu uzskaites procesu, precīzi informējot, vai prece šobrīd atrodas ceļā jeb tranzītā, kā arī prognozē iespējamo preces piegādes laiku galapunktā jeb uzņēmuma citā noliktavā.

 

Preču inventarizācija

Inventarizācija bieži asociējas ar lielu laika un ieguldītā darba patēriņu. Sistēma ir risinājums, kā to realizēt efektīvāk. Šī sistēmas funkcionalitāte būtiski atvieglo noliktavas darbu inventarizācijas laikā un vēlāk arī grāmatveža darbu, apstrādājot iegūto informāciju. No sistēmas iespējams iegūt pilnu noliktavā esošo preču sarakstu ar precīzu skaitu. Ja uzņēmuma noliktava izmanto skenerus, tad inventarizācijas process ir automatizēts un informācija nav jāievada vairākās sistēmās manuāli.

Preču pašizmaksas uzskaite

Uzņēmumi īpaši novērtē automatizētu preču pašizmaksu noteikšanas iespēju. Sistēma automātiski nosaka katras noliktavā esošās preces pašizmaksu pēc uzņēmuma izvēlētās metodes, piemēram, FIFO vai Vidējā svērtā. Šī informācija uzlabo pārdošanas piedāvājumu izveidošanu un dažādu mārketinga akciju plānošanu. Funkcionalitāte ļauj izvērtēt, vai preces ir vērts aizvietot ar kādu izdevīgāku piedāvājumu, kā arī nosaka to atbilstību iekļaut preču komplektos.

Preču iepirkumi

Sistēma automātiski izveido iepirkuma pasūtījumu pie noliktavā iepriekš noteiktās minimālās daudzuma vērtības, pie kura prece tiek pasūtīta. Šī procedūra ietaupa laiku un optimizē virkni manuāla darba, kas ļauj ātrāk sasniegt noteiktos ražošanas vai pārdošanas mērķus.

Noliktavas atlikumi

Viena no lielākajām problēmām uzņēmumos, ko parasti min saistībā ar noliktavas plānošanu, ir precīza noliktavas atlikumu pārzināšana. Sistēma nodrošina lietotājus ar precīziem reāllaika datiem un atspoguļo informāciju par preču daudzumu noliktavā, optimizējot preču plūsmu atbilstoši uzņēmuma noteiktajiem standartiem. Funkcionalitāte ļauj veikt noliktavas plānošanu atbilstoši pieprasījumam, nepieļaujot liekus krājumus.

Preču pārdošanas pasūtījums

Kolīdz prece ir nonākusi noliktavā, sistēma to iekļauj savā uzskaitē un automātiski tiek izveidots pārdošanas pasūtījums, kas ievērojami uzlabo noliktavas un pārdošanas nodaļu mijiedarbību, kā arī novērš kļūdas pasūtījumu apstrādē un ir būtiska laika ekonomija.

Preču novietojumi, zonas un nodalījumi

Sistēma piedāvā plašas preču atrašanās vietas noteikšanas iespējas, sākot ar noliktavas lokāciju līdz pat detalizētam noliktavas sadalījumam, ietverot informāciju par plauktiem un preču daudzumiem tajos. Ievērojami uzlabo procesus, kas saistīti ar preču izvietojumu tām atbilstošās un iepriekš definētās zonās, kas optimizē loģistikas procesus. Efektīvs veids, kā dažu sekunžu laikā noteikt precīzu preču skaitu noliktavā, kas nodrošina ražošanas vai pārdošanas procesu, kā arī palīdz izvairīties no nevajadzīgu krājumu veidošanās.

Saņemšana un izvietošana

Sistēma regulē un kontrolē procesus pēc uzņēmumā iepriekš noteiktajiem standartiem un kritērijiem, piemēram, to, kā preces tiek izvietotas noliktavā – kādam uzņēmumam noteicošais ir preces derīguma termiņš, bet kādam būtiski ir preču sadalīšana konkrētās klasēs un, vadoties pēc tā, sistēma izplāno preču izvietojumu atbilstošās zonās (piemēram, saldētā un svaigā produkcija).

Savākšana un komplektēšana/nosūtīšana

Sistēma ļauj pievienot piegādes opciju vai jebkuru informāciju, kas atvieglo loģistikas darbu. Automātiska preču izrakstīšana no noliktavas un rēķina izveidošana klientiem dažādos formātos (PDF, drukāts formāts vai elektronisks dokuments, ko klients var importēt savā sistēmā) mazina manuālu darbu un ļauj pārdošanas mērķiem izpildīties ātrāk, bet klienta acīs uzņēmums iegūst sakārtota un uz klientu apmierinātību vērsta uzņēmēja tēlu. Sistēma automatizē preces sastāvdaļu pieprasīšana noliktavai, kas ļauj izvairīties no manuāla darba, kā arī nodrošina iespēju izveidot komplektu kā jaunu preci ar kartiņu gadījumos, ja prece ir dāvanu komplekts, kas sastāv no vairākām atsevišķām precēm.

Kā uzņēmējs vērtē Business Central?

Microsoft Dynamics NAV (Business Central) paver plašas iespējas digitālajai attīstībai nākotnē. Tā ir tehnoloģiski mūsdienīga un atbilstoša laikam. Labs pamats, lai spētu iet līdzi laikam.

Lasīt vairāk

Valērijs Bariševs

ESELO izpilddirektors

Uzņēmumi, kuri izvēlas Business Central

Uztura bagātinātāju izstrādes un inovatīvu produktu tirgotājs, kas piedāvā jaunākos, efektīvākos produktus sportam, veselībai un skaistumam.

Pasaulē slavenā zīmola Hilton viesnīca Vecrīgas sirdī.

Viens no atpazīstamākajiem būvniecības preču tirgotājiem Latvijā, kas piedāvā preces celtniecības uzņēmumiem un privātajiem klientiem.

Franšīzes principa pārtikas veikalu tīkls, kas apvieno spēcīgākos vietējos mazumtirgotājus visā Latvijā.

Kādi ir biznesa ieguvumi, izmantojot Business Central?

Uzzināt vairāk

Biežāk uzdotie jautājumi par noliktavas pārvaldību ar Microsoft Dynamics 365 Business Central

Vai no Dynamics 365 Business Central var ieviest tikai noliktavas pārvaldības funkcionalitāti, grāmatvedības pārvaldību atstājot citā sistēmā?

Šāds ieviešanas scenārijs tehniski ir iespējams, taču tā rezultātā radīsies papildu darbs gan noliktavas, gan grāmatvedības pusē, lai veiktu datu salīdzināšanu un nodrošinātu datu transportu uz uzskaites sistēmu. Domājot par efektīviem procesiem, ieteicams grāmatvedību uzturēt turpat, kur notiek noliktavas darbības, lai izvairītos no datu dublēšanas.

Kādiem ir jābūt skeneriem, lai varētu strādāt ar Dynamics 365 Business Central noliktavas pārvaldības risinājumu?

Business Central nemin konkrētas tehniskās prasības skeneriem, bet var vadīties pēc oficiālajām prasībām attiecībā uz iekārtām.

Vai sistēma Dynamics 365 Business Central atbalsta darbu ar bezvadu svītrkodu skenēšanas ierīcēm, RFID, Voice?

Ja skeneri ir iespējams pieslēgt pie datora, tad arī skenera funkcijas nodrošina datu ievadi Business Central. RFID un Voice prasības var tikt realizētas, izmantojot Microsoft Appsource vietnē esošās lietotnes Business Central sistēmai.

Vai pietiks ar Dynamics 365 Business Central licencēm, lai vadītu noliktavas pārvaldības funkcionalitāti vai arī ir nepieciešamas kādas papildu licences?

Lietotājs var pieslēgties pie Business Central no jebkuras ierīces, tādēļ ir nepieciešama lietotāja licence. Ja ierīci izmanto vairāki lietotāji, pildot līdzīgas darbības, tad ir iespējams izmantot Device jeb ierīces licenci.

Vai sistēma Dynamics 365 Business Central ļauj kontrolēt noliktavas procesus un operācijas reālajā laikā, kontrolējot noliktavas personālu un izmantojamo tehniku?

Dynamics 365 Business Central izmanto preventīvas kontroles jeb uzrauga, lai nenotiek nekas nevēlams. Sistēma brīdina par krājumu pieejamību un nepieļauj darbības ar precēm, ja noliktavā nav pieejams to vajadzīgais daudzums, kā arī seko līdzi, lai darbinieks pievienotu partiju/sēriju datus vai derīguma termiņu preču darbībās. Tāpat sistēma ierobežo lietotāju piekļuvi pie tiem vienumiem, kuri nav lietotāja ikdienas veicamo darbu sarakstā. Katra reģistrētā noliktavas darbība norāda, kurš sistēmas lietotājs šo darbību sistēmā ir reģistrējis.

Vai, strādājot ar Dynamics 365 Business Central noliktavas pārvaldības sistēmu, noliktavas darbiniekiem ir jāveic kādas darbības manuāli vai arī visi procesi ir automatizēti?

Business Central nodrošina iespēju ievadīt nepieciešamos datus un pēc tam virzīt šos datus tālāk pa procesu aktivitātēm. Ir vairākas darbības, kuras lietotājam ir jāveic manuāli. Taču tādas laikietilpīgas darbības kā: optimālu krājumu atlikumu uzturēšana, ierosinājums izmantot konkrētos vai precei atbilstošos plauktus un uzglabāšanas nosacījumus, kā arī iegūt datus tālākai apstrādei (piemēram, pēdējā stundā saņemto preču daudzumu izvietošanu atbilstošajos plauktos) Business Central automatizē.

Kādas ir Dynamics 365 Business Central noliktavas pārvaldības risinājuma priekšrocības, ja salīdzina ar citiem noliktavas pārvaldības risinājumiem?

Business Central priekšrocības ir: pašizmaksas kontrole, precīza izmaksu reversēšana, preču atsekošana un noliktavas un krājumu analīzes iespējas.

Vai Dynamics 365 Business Central noliktavas pārvaldības risinājums ir piemērots uzņēmumiem, kuriem ir vairākas noliktavas dažādās atrašanās vietās?

Business Central ir piemērots uzņēmumiem, kam ir gan viena vai gan vairākas noliktavas, neatkarīgi no to atrašanās vietas. Business Central ir vairāki krājumu uzskaites līmeņi pēc to sarežģītības pakāpes, tādēļ Business Central ir domāts:

 • maziem uzņēmumiem, kam ir preču saņemšanas un preču nosūtīšanas darbības bez noliktavas darbinieku iesaistes;
 • vidējiem un lieliem uzņēmumiem, kam ir preču saņemšanas un preču nosūtīšanas darbības ar noliktavas darbinieku iesaistes, atsevišķi nodalot preču saņemšanu un preču izvietošanu, preču savākšanu un nosūtīšanu, kā arī iekšējās preču kustības pa novietojumu zonām un kvalitātes kontroles nodalījumiem.