Microsoft Dynamics AX modulis Inventory II – uzticamas reāllaika izmaksu cenas

Reallaika izmaksas Inventory IIInventory II ir Microsoft Dynamics AX (Axapta) modulis, kas nepārtraukti uzrauga visas darbības ar krājumiem. Pateicoties tam, parādoties jaunām vai mainītām pašizmaksas vērtībām, korekcija notiek nekavējoties. Izmaksu cenas aprēķina, koriģē un atjaunina gan pie krājuma pārvietošanas, gan materiālu komplektos – visas izmaksu funkcijas notiek vienkārši un reāllaikā.

INVENTORY II moduļa priekšrocības:

 • Nav jāaktivizē krājumu bloķēšanas funkcija
  Tiklīdz tiek noteikta preces patēriņa korekcija, tā tiek pārrēķināta un iegrāmatota, nepiemērojot tradicionālo krājumu bloķēšanas funkciju.
 • Krājumu vērtības pielāgošana jebkurā brīdī
  Lai veiktu daudzuma vai vērtības korekciju, nav jāveic krājumu bloķēšana. Turklāt, Inventory II ļauj koriģēt izdošanas darbības, lai periodus varētu slēgt bez kļūdainiem izmaksu cenu aprēķiniem.
 • Izmaksu svārstību uzraudzība
  Izmaksu cenu svārstības nosaka un atspoguļo reāllaikā ar to uzraudzības funkciju, nodrošinot finansistiem unikālu darba instrumentu. Cenu svārstību brīdinājumus iespējams definēt, tādējādi, samazinot vienkāršu kļūdu risku. Piemēram, datu ievades kļūdas iepirkumu nodaļā vai no piegādātājiem, kuru labošana agrāk bija laikietilpīga.
 • Fiziskā izmaksu novērtēšana
  Krājumu vērtēšanu var veikt izmantojot cenas pavadzīmēs, nevis kavētos rēķinos. Saņemot rēķinus, svārstības iegrāmato tām paredzētajos virsgrāmatas kontos.
 • Jauns vidējo svērto izmaksu modelis
  Ieviests jauns vienkāršots periodisku vidējo izmaksu cenu modelis. Vidējās izmaksu cenas vienmēr aprēķina kā tīrās svērtās vidējās cenas atsevišķos periodos. Novērstas problēmas, kas saistītas ar nekontrolējami lielu nosegšanu skaitu, jo nosegšanas vairs netiek veiktas.