Microsoft Dynamics AX Inventory II – krājumu analīze

Krājumu analīze Inventory II

Inventory II ir uzlabota – automatizēta un vienkāršota krājumu/ virsgrāmatas saskaņošanas funkcija. Jaunā virsgrāmatas struktūra paredz nosacījumus, kā reizi dienā, mēnesī vai gadā krājumus var automātiski saskaņot ar virsgrāmatu.

Inventory II iekļauts jauns datu modelēšanas rīks, kas ļauj lietotājam apvienot un parādīt jebkurus būtiskus datus piemērojamā veidā.

Jebkura starpība starp krājumiem un virsgrāmatu tiek atzīmēta, un, iestatījumi paredz lietotājam vēlamo detalizācijas līmeni. Tas nozīmē, ka atšķirības var izsekot līdz jebkurai finanšu/ krājumu dimensijai, virsgrāmatas kontam un grāmatošanas tipam ar skaidru norādi uz konkrētajiem ierakstiem, padarot saskaņošanas funkciju elementāru ikdienas darbā.

Krājumu analīzes rīka priekšrocības:

  • Liela apjoma datu modelēšana

Gan formās, gan pārskatos šis rīks ļauj lietotājam atlasīt, šķirot, grupēt un apkopot datus tā, lai tie atbilstu specifiskām lomām un lietotāja vajadzībām. Tādējādi, samazinās nepieciešamība pielāgot krājumu uzskaites formas un pārskatus.

  • Pārskati ar lietotāja definētām datu kolonām

Jebkuru krājumu atlikumu pārskatu var izdrukāt ar lietotāja brīvi definējamām kolonām, kā arī, palaižot pārskatus dinamiski, var atlasīt lauku kolonas un sakārtot pēc jebkura daudzuma un summas.

  • Integrēta saskaņošana tieši formās

Tagad krājumu/ virsgrāmatas saskaņošanu iespējams veikt jebkurā brīdī par jebkuru periodu vai daudzumu, izmantojot tam speciāli paredzamas formas. Vairs nav nepieciešams drukāt pārskatus, kas būtiski samazina saskaņošanas darbībai patērējamo laiku.