Microsoft Dynamics AX Inventory II – inteliģenta krājumu rezervēšana

Inventory II krājumu rezervēšanas līmeņi

  • Krājumu rezervēšanas līmeņi

Ieviesti jauni krājumu rezervēšanas līmeņi, kas nodrošina nebijušu krājumu elastības pakāpi. Pieņemot pasūtījumu, vairs nevajadzēs veikt rezervāciju, norādot pilnu detalizāciju. Piemēram, nebūs vairs obligāti jānorāda atrašanās vieta vai partija noliktavā.
Rezervēšanas līmeņus turpmāk iespējams noteikt automātiski jau pirms izdošanas laika. Piemēram, lai iekļautu, konkrētu vietu, no kuras jāizdod prece. Tagad krājumu izdošanas process ietver vien pārskatu par konkrēti izdotajām precēm, piemēram, partijas numuru, sērijas numuru un citām dimensijām.

  • FIFO/LIFO rezervēšana

Inventory II ļauj kontrolēt un optimizēt kārtību, kādā preces tiek rezervētas. FIFO vai LIFO rezervēšanas kārtība nodrošina, ka vecākās vai jaunākās preces tiek izdotas vispirms, tai pat laikā rezervācija, kuras pamatā ir kārtošanas kodi var nodrošināt, ka izdošanas process ir saskaņā ar fiziskajām atrašanās vietām. Var piemērot arī citas stratēģijas, piemēram, rezervēšanu saskaņā ar partijas derīguma termiņa beigu datumu.

  • Ierobežojumu nosacījumi

Inventory II ļauj piemērot dažādus ierobežojumu nosacījumus, ar kuriem var rezervēt esošos līmeņus. Tā būtu augšējo plauktu rezervēšana vai vienkārši visu bufervietu bloķēšana, vai tādu partiju rezervēšanas bloķēšana, kurām jau beidzies derīguma termiņš.

  • Rezervācija ar laika nobīdi

Rezervācijas var aizkavēt un veikt automātiski, kad izejas plūsma (piemēram, pārdošanas pasūtījumu rindas) ir “n” dienas līdz gaidāmās piegādes datumam. Šādi rīcībā esošie krājumi netiek aizņemti ar pārdošanas pasūtījumu rindām, lai nākotnē būtu iespējams veikt piegādi.

  • Rezervēto krājumu pārvietošana

Rezervētos krājumus tagad iespējams pārvietot. Noliktavas darbinieki var brīvi pārvaldīt noliktavu efektīvā veidā, necīnoties ar ierobežojumiem uz rezervētajiem krājumiem.