Klientu pārvaldība un atkritumu apsaimniekošana – funkcionalitāte

Lejuplādē Atkritumu pārvaldības risinājuma bukletu!

Adobe PDF document CRM_Atkritumu_parvaldibas_risinājums_LV.pdf (1.3mb)

CRM Klientu pārvaldība

CRM Atkritumu pārvaldības klinetu pārvaldība

Funkcionalitāte ļauj pilnībā pārvaldīt visu ar klientiem un klientu objektiem saistīto informāciju: ievadīt uzņēmumus un kontaktpersonas, reģistrēt dažāda veida komunikāciju, piezīmes un dokumentus. Kā rezultātā visi dati par klientiem sistēmā ir vienkopus, tādējādi tiek vienkāršots līgumu, pasūtījumu, rēķinu sagatavošanas process. Jūs uzlabosiet klientu apmierinātību un apkalpošanas kvalitāti.

Piesakieties prezentācijai klātienē!

Sazinieties ar mums »

CRM Līgumu pārvaldība

CRM Atkritumu pārvaldības Līgumu pārvaldība Līgumu funkcionalitāte nodrošina ātru un efektīvu līgumu sagatavošanu – gatavas līgumu veidnes Microsoft Office Word formātā (standarta līgums, sezonas līgums), ar iespēju no Microsoft Dynamics CRM sistēmas klienta kartiņas ievietot nepieciešamos datus. Līgumi automātiski tiek glabāti attiecīgā kontakta vai uzņēmuma kartiņā. Cenu lapu funkcionalitāte ļauj automatizēt pakalpojumu cenu aprēķinu.

CRM Loģistikas pārvaldība

CRM Atkritumu pārvaldības Loģistikas pārvaldība

Loģistikas plānošanas un kontroles automatizācija atkritumu apsaimniekošanā.  Loģistikas pārvaldība ietver dažāda veida atkritumu izvešanu, plānošanu, kā arī izvešanas grafika sastādīšanu, ceļazīmju veidošanu un reģistrēšanu, maršrutu sastādīšanu. Pamatojoties uz šiem datiem, sistēma ļauj ģenerēt dažāda veida atskaites – savākto atkritumu atskaites, deponēšanas atskaites un citus pārskatus.

CRM Konteineru un to pārvietošanas uzskaite

CRM Atkritumu pārvaldības Konteineru un to pārvietošanas uzskaite Konteineru un to pārvietošanas uzskaites  funkcionalitāte sniedz plašas iespējas apsaimniekot, pieņemt, pārvietot, remontēt, aizvietot, norakstīt un nomāt dažāda veida atkritumu konteinerus, kā arī pārvaldīt klientam piederošās mantas (piemēram, vārtu pults). Sistēmā tiek reģistrēti aktuāli dati par konteineru uzskaiti – cik konteineri šobrīd uzņēmumā ir pieejami, cik ir remontā, kādi ir to veidi, utt.

CRM Rēķinu un parādnieku vadība

CRM Atkritumu pārvaldības Rēķinu un parādnieku vadība

Funkcionalitāte nodrošina rēķinu sagatavošanu saskaņā ar līguma nosacījumiem vai par faktiski sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī iespēju veidot  klāt rēķiniem savākto atkritumu materiālu atskaites vai arī sagatavot plānotās izvešanas grafiku. Iespēja automātiski izsūtīt rēķinus e-pastā. Debitoru parādi tiek automātiski administrēti sistēmā, kā rezultātā tiek ģenerēti brīdinājumi un soda naudas rēķini.

CRM Resursu uzskaites vadība

CRM Atkritumu pārvaldības atkritumu uzskaite
Resursu uzskaites vadības funkcionalitāte paredz šādu resursu uzskaiti: darbaspēka, automašīnu, konteineru saskaņā ar atkritumu materiālu izvešanas veidu, apjomu, attālumu, maršruta kategoriju. Atkritumu pārvaldības risinājums automātiski ģenerē uzņēmuma darbinieku darba samaksu, akorda algas un piemaksas. Microsoft Dynamics CRM eksportē datus uz grāmatvedības programmu, kā arī uz Microsoft Office Excel.