Kādi ir atbalsta veidi?

Mazais grants

 • Var pieteikties tikai mikro un mazie komersanti
 • Finansējums līdz 5 000 eiro
 • Atbalsts 100% apmērā
 • Atbalsta virzieni apskatāmi šajā katalogā
 • Projekta realizēšanas laiks ir 1 mēnesis

Lielais grants

 • Var pieteikties visi komersanti (MVK, lielie) ārvalstu filiāles, zemnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības, biedrības u.c.
 • Finansējums līdz 100 000 eiro
 • Atbalsts 30-60% apmērā
 • Projekta realizēšanas laiks ir 3 mēneši

Kādu biznesa procesu digitalizācijai iespējams iegūt atbalstu?

administrācijas

personāla vadības

pārdošanas

resursu pārvaldības

datu pārvaldības

transporta un loģistikas

ražošanas

operatīvās vadības

stratēģiskās vadības

IKT produktu, tehnoloģiju

IT drošības

kvalitātes kontroles

Kāds ir uzņēmuma ceļš līdz atbalsta saņemšanai?

 1. Pieteikums Latvijas IT klasterī
 2. Digitālo risinājumu kataloga izpēte maziem komersantiem
 3. Līgums ar EDIC*
 4. Ceļa kartes izveide (30 dienas)
 5. Projekta iesniegšana LIAA vai ALTUM 
 6. Projekta izvērtēšana un līgums (30 dienas)
 7. Cenu aptauja un iepirkums
 8. Projekta ieviešana
 9. Projekta īstenošana
 10. Otrs digitālā brieduma tests
 11. Atzinums no EDIC* (30 dienas)
 12. Lēmums par atbalsta piešķiršanu
 13. LIAA izmaksā atbalstu pēc sekmīgas projekta īstenošanas

* ELVA biznesa risinājumu gadījumā uzņēmumiem Latvijā atbalstu palīdz īstenot Eiropas Digitālo inovāciju centrs (EDIC) – Latvijas IT klasteris.

Atbalsta intensitāte un citi noteikumi

 • Atbalsts 100% apmērā līdz 5000 eiro (projekts jārealizē 1 mēneša laikā)*
 • Atbalsts 30 – 60% apmērā līdz 100 000 eiro (projekts jārealizē 3 mēnešu laikā)
 • Vienā reizē iespējams pieteikties 1 atbalsta veidam (grantam)
 • Pieteikties nākamajam atbalsta veidam iespējams tikai tad, kad pirmais ir īstenots
 • Tehnoloģiju piegādātājs izraksta rēķinu gala labuma guvējam
 • Rēķinu apmaksā LIAA pēc pozitīva atzinuma saņemšanas
 • PVN sedz gala labuma guvējs

*Atbalsts mikro un mazajiem komersantiem.


Latvijas Republikas statistiskie reģioni (NUTS3) 

Vēlies uzzināt vairāk par atbalsta iespējām biznesa procesu digitalizācijai?

Sazināties