Personāla portāls - biežāk uzdotie jautājumi

Personāla pašapkalpošanās portāls ir pieejams latviešu, krievu un angļu valodā.

Galvenais priekšnosacījums – uzņēmumā ir jābūt ieviestam Elva Baltic algu aprēķina un personāla uzskaites modulim, kas bāzēts uz Microsoft Dynamics NAV.

Personāla pašapkalpošanās portāls ir cieši integrēts ar Elva Baltic algu aprēķina un personāla uzskaites moduli, kas ir Microsoft Dynamics NAV specializētais risinājums. Tomēr, ja uzņēmums lieto citu ERP sistēmu, to ir iespējams paturēt kā uzņēmuma pamata grāmatvedības sistēmu, paralēli ieviešot Microsoft Dynamics NAV kā algu un personāla uzskaites sistēmu, kas virsgrāmatas līmenī tiek integrēts ar esošo ERP.

Šādā gadījumā katrai atsevišķajai situācijai būtu individuāls risinājums, taču iespējamie varianti ir – paralēli ieviest Elva Baltic Microsoft Dynamics NAV risinājumu, kas virsgrāmatas līmenī tiek integrēts ar esošo ERP, vai ieviest Personāla portālu jau esošajā Microsoft Dynamics NAV sistēmā ar nosacījumu, ka esošais piegādātājs ir Elva Baltic partneru tīkla uzņēmums.

Nē, nav nepieciešama. Personāla pašapkalpošanās portāls ir cieši integrēts ar Elva Baltic algu aprēķina un personāla uzskaites moduli, līdz ar to dati tiek iegūti no Microsoft Dynamics NAV sistēmas.

Autentifikācija sistēmā ir iespējama tikai tad, ja konkrētais lietotājs ir uzņēmumā reģistrēts darbinieks, kas sistēmai pieslēdzies ar savu privāto vai uzņēmuma e-pastu un paroli. Savienojums tiek šifrēts, tādejādi līdz minimumam samazinot datu noplūdes iespējas.

Portāls ir intuitīvs un vienkāršs, līdz ar to īpašas apmācības nav nepieciešamas. Tomēr portāla ieviešanas procesā notiek galveno lietotāju apmācības, kā arī tiek izsniegtas lietotāju instrukcijas, kuras nepieciešamības gadījumā var izmantot.

Likumdošanā paredzēto izmaiņu izstrādi nodrošinām, iepriekš vienojoties ar klientu par nepieciešamajām izmaiņām, piegādes laiku un izmaksām.

Jā, šāds pārskats ir pieejams. Vadītājs redz gan plānotās, gan apstiprinātās prombūtnes (atvaļinājumi un komandējumi), kā arī var ievadīt neplānotās darbinieku prombūtnes, piemēram, slimības lapas.

Uzkrātais atvaļinājums tiek aprēķināts Microsoft Dynamics NAV sistēmā, atspoguļojot informāciju par atvaļinājuma periodiem, piešķirtajām un izmantotajām dienām, un atvaļinājuma atlikumu Personāla pašapkalpošanās portālā.

Jā, var! Darba uzskaites jeb tabeles aizpildi veic nodaļas vadītājs. Pastāv iespēja katrā datumā aizpildīt kopējās darba stundas, nakts stundas un virsstundas.

Izmaksas ir dažādas un tās ir atkarīgas no katra klienta individuālās situācijas (piemēram, vai ir nepieciešama diagnostika; kāda ERP sistēma tiek lietota šobrīd u.t.t.). Savukārt ikmēneša izcenojums par portāla lietošanu ir atkarīgs no uzņēmumā reģistrēto darbinieku skaita.