Microsoft Dynamics NAV (Navision) programmas Personāla funkcionalitāte

Personāls un tā atlase titulbilde

Informācijas reģistrēšana par darbiniekiem

Darbinieka karte atspoguļo vispārīgo informāciju par darbinieku, kā rezultātā šos datus var izmantot gan analīzei, gan dažādu pārskatu iegūšanai par uzņēmumā strādājošajiem darbiniekiem.

Konfidenciālo datu drošība
Konfidenciālā informācija par darbinieku algu apmēru, apdrošināšanas summu, akciju daļu skaitu, kā arī paroles un pieejas, kodi datortehnikai un tīkliem tiek uzglabāta darbinieka kartē. Sistēma ļauj nodefinēt piekļuves tiesības atkarībā no lietotāja statusa, kas nodrošina drošu un ērtu konfidenciālu datu uzglabāšanu un sensitīvo personu datu aizsardzību.

Piesakieties prezentācijai klātienē!

Sazinieties ar mums »

Personāla atlase

Personāla atlases funkcionalitāte ļauj kontrolēt brīvās vakances uzņēmumā un izveidot atlases konkursus. Sistēmā ir iespēja veidot pretendentu sarakstu, konkursa intervijas ar definētiem jautājumiem, automātisku uzaicinājumu pretendentam uz interviju vai nākamo kārtu, kā nosūtīt automātisko paziņojumu – atbildi pretendentam par konkursa rezultātiem.

Prombūtnes plānošana

Prombūtnes plānošanas funkcija ir izveidota efektīvai resursu plānošanai. Lietotājs ievada sistēmā visus datus par darbinieka plānotās prombūtnes iemeslu, kā piemēram, atvaļinājumu, komandējumu, mācībām, u.c.), prombūtnes datumiem, dienu skaitu, aizvietotājiem, prombūtnes mērķi un aprakstu. Rezultātā, izmantojot sistēmā definētos rīkojumus, darbinieka prombūtni var automātiski pārvietot uz Darba laika izmaiņu reģistru, attiecīgi no kura tiks veiktas izmaiņas darba algas aprēķinā un dati nav jāievada atkārtoti.

Personāla rīkojumi

Personāla rīkojumi tiek izmantoti, lai iegrāmatotu jebkuras izmaiņas saistībā ar personālu – pieņemšana darbā, atbrīvošana no darba, darbinieka amatu maiņa, slodzes maiņa, algas maiņa u.tml. Katram rīkojumam var izveidot MS Word dokumenta veidni, kas ļauj lietotājam uz tā pamata veidot jaunu dokumentu. Iegrāmatojot personāla rīkojumus, sistēma automātiski izveido izmaiņas darbinieka kartē.

Darba aizsardzība un instruktāžas

Sistēmā ir iespējams uzturēt informāciju par darbinieka veiktajām obligātām veselības pārbaudēm un instruktāžām. Funkcionalitāte ļauj nodefinēt veselības pārbaužu biežumu konkrētai riska grupai un instruktāžu biežumu noteiktai tēmai, kā rezultātā sistēma automātiski ģenerē nākamās instruktāžas un veselības pārbaudes.

Ziņojumu veidošana

Šī funkcionalitāte ļauj automātiski sagatavot un informēt darbiniekus par uzņēmumā svarīgiem notikumiem, kā arī iespējams pārskatīt nosūtīto ziņojumu vēsturi.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) Personāls

Piedāvā un nodrošina sekojošu datu ievadi un uzturēšanu:

  • Darbinieka kartiņas izveidošana un uzturēšana, ievadot visu nepieciešamo pamatinformāciju par personu (vārds, uzvārds, personas kods, adrese, informācija par telefonsakariem un e-pasta adresēm);
  • Darbā pieņemšanas datums, atbrīvošanas no darba datums un iemesls, darba līguma termiņš, pārbaudes laiks, pases dati, informācija par ģimenes stāvokli, pilsonību, u.tml.;
  • Amata kartes izveidošana ar amata nosaukumu, profesijas kodu u.c informāciju, kā arī vēstures saglabāšana par visiem darbinieka amatiem un atalgojuma nosacījumiem;
  • Informācija par algas nodokļa grāmatiņu;
  • Darbiniekam piešķirto materiālo vērtību un priekšmetu reģistrēšana;
  • Informācijas par kursiem, izglītību, diplomiem, veselības pārbaudēm, prasmēm, iemaņām u.tml. ievadīšana un uzturēšana;
  • Informācija par radiniekiem, bērniem un to dzimšanas dienām;
  • Dažādu lietvedības dokumentu sagatavošana un glabāšana pie darbinieka kartiņas;
  • Dažādu pārskatu sagatavošana par darbiniekiem.

Ekrānšāviņi