Microsoft Dynamics NAV (Navision) sistēmas Alga funkcionalitāte

Alga un tās komponentes titulbilde

Algas komponentes

Algu aprēķina modulī ir iespējams definēt neierobežoti daudz algas komponentes katram ienākumu veidam atbilstoši uzņēmuma vajadzībām – dažādu veidu ienākumus (apliekami ar nodokļiem, neapliekami, tikai ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekami u.tml.), ieturējumus un atvilkumus, limitus un atvieglojumus. Kā arī nodokļus, izmaksas veidus, stundu samaksas vai mēneša algas aprēķināšana, virsstundu aprēķins, dažādas prēmijas un piemaksas, atvaļinājuma naudas un slimības lapas apmaksas aprēķināšana.

Darba laika uzskaite
Darbinieku darba laika uzskaite tiek realizēta, veidojot darba laika grafiku un aprēķinu, kā pamatā ir iespējams detalizēti plānot un uzskaitīt katra darbinieka nostrādātās stundas dienā, nakts maiņā u.tml. Funkcionalitāte paredz automātisku virsstundu aprēķinu pēc dažādiem kritērijiem, kā arī darba laika uzskaites datu importu un eksportu uz/no Microsoft Office Excel.

Piesakieties prezentācijai klātienē!

Sazinieties ar mums »

Automātiska atskaišu sagatavošana

Sistēmā ir iespēja veidot dažādus pārskatus un atskaites, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajām normām. Kā arī automātiski sagatavot un elektroniski iesniegt atskaites dažādām valsts institūcijām un Centrālai statistikas pārvaldei, kā arī veikt individuālus maksājumu uzdevumus trešajām personām.

Kalendāri
Kalendārs algu aprēķinos tiek izmantots, lai aprēķinātu plānotās darba dienas un stundas mēnesī. Šos aprēķinus ir iespēju veikt arī gadījumos, kad nelieto individuālos grafikus un uzskaiti. Sistēma piedāvā vairākus kalendāra veidus – darba laika kalendārs, svētku dienu kalendārs, kalendāra piesaiste darbinieka amatam.

Algas pārskaitījumi, izmantojot e-bankas

Iespējams veikt elektroniskos algas pārskaitījumus uz dažādām bankām, izpildīt individuālus maksājumu uzdevumus trešajām personām (alimenti, līzingi u.c.).

Grafiskā izvēlne

Papildus teksta izvēlnei, lietotājam ir iespēja izmantot grafisko izvēlni, kura ļauj palielināt darba produktivitāti, ātri un ērti atlasot opcijas, kuras arī var izmantot, lai nošķirtu darbinieka tiesības informācijas piekļuvei.

Atbilstība likumdošanai

Risinājums nodrošina izmaiņu veikšanu atbilstoši aktuālajai likumdošanai, kas attiecas uz algu aprēķinu un personāla uzskaiti. Funkcionalitāte paredz Valsts ienēnuma dienesta iesniedzamo atskaišu nosūtīšanu uz elektroniskās deklarēšanas sistēmu, Centrālās statistikas pārvaldes noteiktās atskaišu izdrukas 2-darbs, kā arī personāla atskaišu veidošanu.

Bāzes algas

Microsoft Dynamics NAV Alga nodrošina sekojošas algu uzskaites un aprēķinu pamatfunkcijas:

 • Darbinieka kartiņas uzturēšana, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju par darbinieku, algas aprēķina nosacījumiem, nodokļiem, atvieglojumiem un likmēm;
 • Algu komponentes. Sistēmas uzstādījumos tiek ievadīti visi iespējamie algu veidojošie elementi jeb komponentes – dažādu veidu ienākumi (apliekami, neapliekami, tikai ar IIN apliekami u.tml.), atvilkumi, atvieglojumi, nodokļi, izmaksas veidi;
 • Darba laika kalendāru un svētku kalendāra, ko izmanto dienu un stundu aprēķinos, veidošana un piesaistīšana darbiniekiem;
 • Trīs veidu svētku stundu aprēķina nosacījumu izmantošana: apmaksāt nostrādātās svētku stundas; apmaksāt svētku stundas, kuru dēļ darbinieks nevar ierasties darbā; apmaksāt svētku stundas atvaļinājuma laikā;
 • Avansu sarakstu veidošana;
 • Starpizmaksu saraksta veidošana, kas paredzēts atvaļinājuma naudas izmaksāšanai mēneša laikā;
 • Algas saraksta veidošana, algas lapiņu drukāšana;
 • Likumdošanā noteikto obligāto pārskatu u.c. atskaišu sagatavošana.

Ekrānšāviņi

Papildfunkcijas

Microsoft Dynamics NAV (Navision) Alga nodrošina sekojošas algu uzskaites un aprēķinu papildu iespējas:

 • Amatu jeb štatu saraksta uzturēšanu, piesaistot attiecīgos kodus no profesiju klasifikatora;
 • Darbu ar algas komponenšu reģistru, kurā reģistrē dažādas mainīgās piemaksas un atvilkumus. Šos datus ar speciālas formas palīdzību iespējams importēt no MS Excel;
 • Atvieglojumu pārrēķinu divos gadījumos: slimības lapa atvaļinājuma laikā/ar novēlošanos saņemta informācija par slimības lapu, un atvieglojumu izmaiņas iepriekšējos mēnešos;
 • Virsstundu aprēķināšanu atšķirīgi dažādiem algas tipiem saskaņā ar periodu, stundu skaita vai kalendāra uzstādījumiem;
 • Plānotā un faktiskā darba laika uzskaite, un attiecīgo aprēķinu veikšana, pamatojoties uz šo uzskaiti;
 • Papildu atskaites.