Business Central funkcionalitāte efektīvam ražošanas procesam 

Ražošana ir viena no pirmajām nozarēm, kurā jau 19. gadsimta sākumā aizsākās automatizācijas un digitalizācijas procesi. Digitālie risinājumi šajā nozarē ir tie, kas palīdz ievērojami uzlabot darba produktivitāti, optimizē izmaksas, samazina kļūdas un padara ražošanas nozares darbinieku ikdienu drošu, paredzamu un arī aizraujošu, jo rutīnas darbu nomaina iekārtu vadība un dažādu invovāciju radīšana. Microsoft Dynamics 365 Business Central ir pasaulē visvairāk izmantotā ERP sistēma mazos un vidēji lielos uzņēmumos, kas nodrošina efektīvu ražošanas procesu. Sešas funkcionalitātes, kādēļ šo sistēmu izvēlas tieši ražošanas nozares pārstāvji:

  • Ražošanas plānošana

Ražošanas jaudas palielināšana, uzticot sistēmai precīzi plānot darba centru noslodzi un izejmateriālus atbilstoši ražošanas pasūtījumiem, nepieļaujot iekārtu dīkstāvi vai neproduktīvu darbu ražotnē. Unikāla iespēja veikt automātisku ražošanas procesu plānošanu atbilstoši pieprasījumam un gudri izmantot  pieejamos resursus, optimizējot izejmateriālu lietojumu.

  • Ražošanas pasūtījumi

Ražošanas funkcionalitātes centrā atrodas ražošanas pasūtījumi. Tie tiek izmantoti, lai pārvaldītu ražošanas procesu, reģistrētu izejmateriālu izlietojumu un gatavās produkcijas saražošanu. Vērtīga sistēmas priekšrocība ir plānoto un reālo ražošanas izmaksas salīdzināšana, kas ļauj pieņemt tālredzīgus lēmumus un stratēģiski vadīt uzņēmuma resursus.

  • Ražošanas maršruti

Maršruts ir secīgi sakārtots ražošanas operāciju saraksts. Ražošanas uzņēmumi tos izmanto, lai efektīvi vadītu ražošanas procesu un noteiktu, kādi materiāli konkrētajā ražošanas posmā nepieciešami. Kolīdz ir izveidots ražošanas pasūtījums, maršruts būs tas, kas precīzi regulēs plānotās darbības un neļaus veikt nobīdes no normas.

Kā digitalizēt un automatizēt ražošanas procesus un uzlabot efektivitāti?

Sazināties
  • Ražošanas darbu centri / mašīncentri 

Sistēma apkopo informāciju par ražošanas darba centru pieejamību un kapacitāti, ņemot vērā konkrētā darba centra efektivitātes faktoru. Balstoties uz šo informāciju, sistēma veido darba centra noslodzes kalendāru. Precīza plānošana neļauj iekārtām atrasties dīkstāvē vai pārslogot tās.

  • Ražošanas izejmateriālu specifikācijas 

Ražošanas izejmateriālu specifikācija satur gatavā produkta ražošanā iesaistītās komponentes (ja prece ir vairāku atsevišķu preču kopums, piemēram, komplekts) vai izejmateriālus, kas nepieciešami konkrētas preces saražošanai. Sistēmā, balstoties uz šo informāciju, tiek aprēķinātas ražošanas izmaksas. Viena no sistēmas priekšrocībām, kas ļauj uzņēmumam ietaupīt, ir dažādu iespējamo izmaksu scenāriju modelēšana.  

  • Apakšuzņēmēju vadība

Daudzos ražošanas uzņēmumos atsevišķu operāciju veikšana tiek uzticēta apakšuzņēmējiem. Sistēma paredz iespēju iekļaut ražošanas procesā arī apakšuzņēmēju darbus. Piemēram, viens no ražošanas maršruta soļiem var tikt izpildīts ārējā darba centrā, ja ražotnē nav pieejama vai nedarbojas kāda iekārta un ir nepieciešams ārpakalpojums. Šādā veidā sistēma nodrošina nepārtrauktu ražošanas procesu un informācija par apakšuzņēmēja paveikto darbu kalpo par bāzi savstarpējiem norēķiniem.   

Ekspertu ieteikumi, skaidrojoši video un veiksmes stāsti par IT risinājumiem biznesa pārvaldībā. Piesakies e-pasta jaunumiem!