Microsoft Dynamics NAV (Navision) programmā servisa pārvaldība

Microsoft Dynamics NAV (Navision) – Apkalpojamo preču pārvaldība

 • Visu apkalpojamo preču un to daļu reģistrēšana, ieskaitot sērijas numurus, līgumā ietverto informāciju, komponentu pārvaldību un iekšējās atsauces uz IMS;
 • Piekļuve informācijai servisa līgumu līmenī, piemēram, reaģēšanas laikiem un garantijas informācijai;
 • Visu apkalpojamo preču komponentu izsekošana un to statusa pārbaude; piemēram, kura komponente tikusi aizstāta, kad tikusi aizstāta un cik reizes;
 • Piekļuve apkalpojamo preču darījumos iesaistītajiem atslēgrādītājiem; piemēram, apkalpojamajai precei atbilstošo izmaksu, ienākumu vai peļņas pārbaude attiecīgajā laika intervālā;
 • Problēmu novēršanas shēmas pilnveidošana, sniedzot vadlīnijas un procedūras ar servisu saistītu jautājumu risināšanā.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) – Servisa pasūtījumu pārvaldība

 • Pārdošanai sekojošo aktivitāšu reģistrēšana, ieskaitot servisa un remonta pieprasījumus un servisa pasūtījumus;
 • Automātiska servisa pasūtījumu ģenerēšana atbilstoši servisa līguma nosacījumiem;
 • Svarīgas informācijas ievade no zvanu centra vai remontdarbnīcas;
 • Īpašu un unikālu servisa pasūtījumu reģistrēšana;
 • Operatīva klientu un apkalpojamo preču saraksta izveidošana;
 • Klientiem aizdoto iekārtu pārvaldība;
 • Piekļuve pilnai servisa piedāvājumu un pasūtījumu vēsturei, izmantojot Servisa pasūtījumu žurnālu.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) – Servisa līgumu pārvaldība

 • Iespēja noslēgt vienošanos ar klientu par sniedzamā servisa līmeni;
 • Līgumu un to piedāvājumu izveidošana, izmantojot standarta vai iepriekš definētas veidnes;
 • Iespēja likt sistēmai automātiski veikt līguma atjaunošanu un izveidot līguma rēķinus;
 • Servisa līmeņa, atbildes laiku un atlaižu līmeņa detaļu fiksēšana katram līgumam;
 • Elastīga līguma rēķinu izrakstīšana;
 • Tūlītēja piekļuve līguma ienesīguma rādītājiem;
 • Piekļuve katra līguma un tam atbilstošo apkalpojamo preču, izmantojamo daļu un cilvēkstundu vēsturei.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) – Plānošana un dispečerizācija

 • Personāla piešķire konkrētiem darba pasūtījumiem;
 • Servisa personāla un izbraukuma tehniķu piešķire atbilstoši pieejamībai un kvalifikācijai;
 • Pārskats par servisa noslodzes līmeņiem un servisa uzdevumu prioritātēm;
 • Efektīva pienākumu sadale pa hierarhijas līmeņiem.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) – Darbu grafika izstrāde

 • Automātiska ar servisu saistītu uzdevumu veikšana, piemēram, e-pasta nosūtīšana klientiem, pabeidzot viņu preču labošanu;
 • Automātiskas periodiskas pārbaudes par atvērto servisa pasūtījumu skaitu ar iespēju tās izdrukāt atskaišu veidā.