Microsoft Dynamics NAV (Navision) – Resursi

Microsoft Dynamics sistēmas modulis Resursi nodrošina dažādu resursu (cilvēkresusrsu, tehnikas vai pakalpojuma veida) uzskaiti naudas un laika vienībās. Izmantojot resursa moduli, ir iespējams izsekot dažādu resursu vai resursu grupu izmaksām, cenām, noslodzei, kā arī plānot šo resursu pieejamību.