Ražošana

Microsoft Dynamics NAV (Navision) programmas bāzes ražošana

 • Pārdošanas, iepirkuma, ražošanas, servisa un pārvietošanas pasūtījumu apstrāde;
 • Ražošanas izejmateriālu specifikācijas (IMS), ieskaitot fiktīvās IMS;
 • IMS versiju un maršrutu pārvaldība;
 • Ražošanas pasūtījumi, ieskaitot simulētos, plānotos, noteikti plānotos, izdotos un pabeigtos pasūtījumus;
 • Ražošanas pasūtījumu plānošana, pamatojoties uz pārdošanas pasūtījumiem, standarta, projekta vai daudzlīniju ražošanas pasūtījumu veidā;
 • Rezervēšanas sistēma stingrajai un nestingrajai piešķiršanai;
 • Pasūtījumu plāni efektīvai ilgtermiņa līgumu izpildei;
 • Sērijas un partijas numuru apstrāde;
 • Elastīga izmaksu aprēķināšanas sistēma pēc standarta, vidējo izmaksu, FIFO un LIFO un specifiskās metodes;
 • Vairāku dimensiju izmantošana datu izsekošanai un atlasīšanai, lai padarītu tos pārskatāmākus;
 • Atbalstīta iepriekšējā, atpakaļvērstā un manuālā norakstīšana;
 • Patēriņa un izstrādes žurnāli;
 • Ražošanas atskaites, piemēram, atskaites par lietojumiem;
 • Pašizmaksas izsekošana un izkrauto preču izmaksu apstrāde.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) – Piedāvājuma plānošana

 • Pasūtījumu solīšana, ieskaitot “pieejams solīšanai” (ATP) un “iespējams solīšanai”;
 • Vairāku atrašanās vietu izmantošana plānošanā, lai iegūtu efektīvu informāciju par materiālu plūsmu piegādes ķēdē;
 • Prognozēšana un pamatražošanas grafiks (MPS);
 • Inteliģentā MRP grafika sastādīšana, ieskaitot reģeneratīvo, neto apgrozījuma un ziņojumu plānošanu;
 • Interaktīvie darbības ziņojumi tūlītējai piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvarošanai;
 • Vienlaicīga resursu, ražīguma un izmaksu plānošana;
 • Preču pieejamības logi, kas ļauj plānotājam acumirklī redzēt MRP rezultātus;
 • Vairākas darblapas dažādu ražošanas opciju pārskatīšanai;
 • Operatīva izgatavošanas vai iepirkšanas lēmumu izpilde;
 • Vairāki plānošanas varianti.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) – Ražīguma prasību plānošana

 • Galējā noslodze;
 • Darba un mašīnu centri;
 • Uzņēmuma kalendāri un darba maiņas;
 • Maršruti;
 • Paralēlā plānošana;
 • Iepriekšējās nosūtīšanas (send-ahead) funkcionalitāte atbilstoši ražošanas filozofijai JIT (Just in time);
 • Maršrutu saišu kodi automātiskai izlīdzināšanai pa maršruta operāciju soļiem;
 • Iespēja definēt atlieku un apturēšanas kodus, lai samazinātu datu ievadi;
 • Automātiska darba vai mašīnu centra izlīdzināšana, kas dod iespēju automātiski reģistrēt gaidāmās izstrādes apjomus;
 • Darbu apakšuzņēmumu līgumu slēgšana pa darbu centriem vai operācijām.

Ražošanai paredzētie papildu līdzekļi sistēmā Microsoft Dynamics

 • Mērvienības;
 • Preču varianti;
 • Svešu preču apstrāde noliktavā;
 • Noliktavas administrēšana;
 • Preču pieejamība.