Microsoft Dynamics NAV (Navision) – Projekti

Microsoft Dynamics sistēma dod iespēju veikt konkrētu projektu uzskaiti un analīzi gan speciāla moduļa ietvaros, gan izmantojot Dimensiju moduli. Projektu modulī iespējams uzkrāt un analizēt datus par katru projektu, tā izmaksām, izlietotiem materiāliem, darba laiku un pašizmaksu. Projektu moduli parasti izmanto uzņēmumi, kuru pamatdarbības veids ir dažādu (piem. celtniecības, IT, ražošanas un citu) projektu realizācija, kurus pēc tam nepieciešams analizēt gan no patērēto resursu gan laika viedokļa, lai šos datus izmantotu nākamo projektu izmaksu noteikšanai.