Microsoft Dynamics NAV (Navision) -Programmēšanas rīki

Microsoft Dynamics ir apgādāta ar dažādiem programmēšanas rīkiem, ko gan Microsoft Dynamics partneris, gan arī pats lietotājs var izmantot, lai viegli pielāgotu sistēmas funkcionalitāti uzņēmuma specifiskajām vajadzībām. Sistēma ir pilnībā atvērta gan jaunas funkcionalitātes vai aprēķinu algoritmu izstrādei, gan atskaišu izveidei un pielāgošanai konkrēta lietotāja vajadzībām.