Microsoft Dynamics NAV (Navision) programma – Noliktava

Microsoft Dynamics NAV (Navision) – Preču aizstāšana

Piedāvājiet saviem klientiem preču aizstājējus gadījumos, ja:

 • noliktavā nav nepieciešamās preces;
 • aizstājēji ir lētāki un tiem ir lielāka marginālā peļņa.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) – Preču iekšējās atsauces

Noskaidrojiet savu klientu vēlmes, izveidojot iekšējās atsauces starp klientu kodiem, iekšējiem kodiem un piegādātāju kodiem.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) – Ārpusnoliktavas preces

Klientiem, kuri pieprasa noliktavās neesošas preces, var:

 • nekavējoties veidot preču piedāvājumus;
 • automātiski izveidot ārpusnoliktavas preču numerāciju;
 • apstrādāt ārpusnoliktavas preču pasūtījumus analoģiski noliktavas preču pasūtījumiem.

Vairāki novietojumi un atbildības centri

Vairākās vietās (piemēram, noliktavās Ventspilī, Liepājā un Daugavpilī) esošu preču pārziņa un apstrāde vienas datu bāzes ietvaros, lai:

 • iegūtu pilnīgu un operatīvu darījumu pārskatu; izveidotu izmaksu un peļņas centrus;
 • pārvaldītu preču līmeņus un to izmaksas katrā noliktavā atsevišķi.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) – Iekšējā pārvietošana

Izsekojiet preču pārvietošanai starp noliktavām jebkurā jums vai klientam vēlamajā laikā:

 • pārskats un atskaite par ceļā esošo preču daudzumu;
 • papildu izmaksu uzlikšana un izsekošana.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) – Pasūtījumu solīšana

Preces pieejamības aprēķināšana un piegāde solītajā laikā:

 • līdzekļa Pieejams solīšanai izmantošana plānošanā;
 • līdzekļa Iespējams solīšanai izmantošana scenārijos “kas būs, ja…”.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) – Preču izsekošana

Preču izsekošana un to atrašanās vietas noteikšana pārdošanas, iepirkšanas, pārvietošanas un tām sekojošo operāciju laikā, izmantojot sēriju numurus un izsekošanu pēc partijām.

Atgriezto preču pārvaldība

Atgriezto preču apstrāde un papildu izmaksu, piemēram, atkārtotas preču ievietošanas noliktavā, uzskaite. Pastāv iespēja automātiski organizēt:

 • kredītrēķinus;
 • aizstāšanai paredzētās preces;
 • preču atgriešanu piegādātājiem;
 • papildu izmaksu uzskaiti;
 • daļēju vai kombinētu nosūtīto preču atgriešanu;
 • daļēju vai kombinētu saņemto preču atgriešanu.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) – Pārvadājumu aģenti

Preču izplatīšanas kontrole, sasaistot pārvadājumu aģentus ar to piedāvātajiem pakalpojumiem.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) – Noliktavu pārvaldība

Noliktavu organizācijas pilnveidošana un operacionālo izmaksu samazināšana, izmantojot:

 • šķērsdoku (cross-dock) brīdinājumus;
 • efektīvas preču savākšanas metodes;
 • filtrēšanu pēc pasūtījumiem un nosūtīšanas pavadzīmēm.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) – Preču izmaksas

Izmaksu kontroles pilnveidošana, preces vienības pašizmaksā vai cenā iekļaujot komponentu papildizmaksu vērtību. Tādas izmaksu komponentes ir, piemēram, transportēšana vai apdrošināšana.

Microsoft Dynamics sistēmu papildu funkcionalitāte, kas saistīta ar izplatīšanu

 • Informācijas un datu apmaiņa ar klientiem un piegādātājiem internetā;
 • Komercijas portāls (Commerce Portal);
 • Komercijas risinājums (Commerce Gateway);
 • Lietotāju portāls;
 • Ražošanas izejmateriālu specifikācijas (IMS), tajā skaitā fiktīvās IMS;
 • Pasūtījumu plāni ilgtermiņa līgumu organizēšanai;
 • Piegādāto preču pilnās pašizmaksas apstrāde;
 • Elastīga pārdošanas izmaksu aprēķināšanas shēma pēc standarta, vidējo izmaksu, FIFO un LIFO metodēm.