Dimensijas un datu analītika

Microsoft Dynamics sistēmā ir izveidota efektīva funkcionalitāte ātrai darbības analīzei, saukta par “Dimensijām”.

Dimensiju modulis dod iespēju katram klasifikatoram, ierakstam vai grāmatojumam pievienot neierobežotu skaitu dažādu parametru, kas integrējas visā sistēmā. Šo parametru reģistrācija dod iespēju analizēt datus neierobežotā skaitā dažādu griezumu, kā piemēram – klientu grupas, reģioni, pārdošanas menedžeri, preču grupas, izmaksu centri, nozares, ieņēmumu centri, struktūrvienības, projekti, nodaļas un citi, ko brīvi uzstāda pats lietotājs – un dažādās šo griezumu kombinācijās. Pie tam dimensijas var uzstādīt automātiski, tādēļ lietotājam, veidojot ierakstus sistēmā, nav jāpavada papildus laiks šādu parametru uzstādīšanai.

Dimensiju vērtības ir pieejamas gan Microsoft Dynamics moduļos, gan atskaitēs, tādēļ tās var izmantot, lai meklētu vai filtrētu datus, vai iegūtu pārskatus par nepieciešamo informāciju. Izmantojot analīzes skatījumu funkcionalitāti, datus var apskatīt matricas formā, mainot dimensiju vērtības ierakstus gan kolonās, gan rindās, kā arī eksportēt šos skatījumus uz excel, kur automātiski tiek izveidotas pivottabulas.