Algas un personāls Microsoft Dynamics NAV (Navision)

Algu aprēķins un personāla vadības uzskaites modulis

Algu aprēķina modulis nodrošina ātru un precīzu algu aprēķinu, atbilstoši Latvijas likumdošanai un Valsts ieņēmumu dienesta prasībām. Šo risinājumu uz Microsoft Dynamics NAV bāzes izstrādājuši pieredzējuši Elva Baltic profesionāļi, sadarbojoties ar grāmatvedības un finanšu speciālistiem, kā arī programmētājiem. Algu aprēķina modulis tiek pastāvīgi pilnveidots un papildināts atbilstoši Microsoft Dynamics NAV jauninājumiem.

Uzzināt vairāk »

Darba algas aprēķina modulis ir balstīts uz standarta granulas “Cilvēku resursi” izmantošanu. Šī granula ir paredzēta uzņēmuma kadru uzskaites veidošanai un tā ietver visus nepieciešamos laukus darbinieku datu uzkrāšanai. Šis modulis dod iespēju veikt:

 • standarta algu aprēķinus darbiniekiem;
 • slimības naudas aprēķinus;
 • uzkrātā atvaļinājuma dienu skaita aprēķinus;
 • atvaļinājumu apmaksas aprēķinus;
 • ienākuma nodokļa aprēķinus;
 • sociālā nodokļa aprēķinus;
 • avansu aprēķinus;
 • alimentu u.c. ieturējumu aprēķins vai ievade;
 • atvieglojumus par apgādājamiem, invaliditāti un represētajiem;
 • neapliekamo minimumu;
 • tiešā laika apmaksu, stundu darba apmaksu, gabaldarba apmaksu;
 • atskaites un algu izdrukas.

Piesakieties prezentācijai klātienē!

Sazinieties ar mums »