Microsoft Dynamics NAV titulbilde

Microsoft Dynamics NAV – pasaulē atzīts biznesa vadības risinājums

mazu un vidēju uzņēmumu pārvaldībai

Efektīva uzņēmuma

resursu pārvaldība

Strukturēta un optimizēta finanšu, personāla, ražošanas, noliktavas, tirdzniecības u.c. resursu pārvaldība

Automatizēti procesi

un produktivitāte

Biznesa vajadzībām pielāgota procesu automatizācija un darba plūsmas, kas samazina manuālā darba apjomu

Izcila pielāgojamība un

integrāciju iespējas

Dažādu uzņēmumu specifikai pielāgojams risinājums, kas lieliski integrējas arī ar trešās puses risinājumiem

Atbilst Latvijas

Republikas likumdošanai

Risinājums ir pilnībā lokalizēts atbilstoši LR likumdošanai, ietverot specifiskas funkcionālās prasības

Kam ir piemērots Microsoft Dynamics NAV (Navision)?

Dažādu darbības sfēru uzņēmumiem, kuru bizness nepārtraukti aug un attīstās

Grāmatvedībai un finanšu pārvaldībai

Microsoft Dynamics NAV (Navision) ražošanai ikona

Ražošanai

Microsoft Dynamics NAV (Navision) vairumtirdzniecībai

Vairumtirdzniecībai

Microsoft Dynamics NAV (Navision) mazumtirdzniecibai

Mazumtirdzniecībai

Microsoft Dynamics NAV (Navision) servisa un pakalpojumu parvaldibai ikona

Servisa un pakalpojumu pārvaldībai

Elva Baltic klienti, kuri izmanto Microsoft Dynamics NAV (Navision)

Kādus uzdevumus atrisina Microsoft Dynamics NAV (Navision)?

 • Sakārto un strukturizē tādus biznesam svarīgus procesus kā finanses, ražošana, tirdzniecība, noliktavu pārvaldība u.c.
 • Palīdz optimizēt uzņēmuma materiālos un nemateriālos resursus
 • Līdz minimumam samazina cilvēcisko kļūdu faktoru
 • Nodrošina efektīvu uzņēmuma darbību, apvienojot uzņēmuma datus vienotā sistēmā
 • Palīdz iegūt vienotu priekšstatu par uzņēmuma veiktspēju un savlaicīgi identificēt kritiskās zonas

Ko par risinājumu saka mūsu klienti?

 • Risinājuma plašā funkcionalitāte ātri un ērti nodrošina visu nepieciešamo darbinieku datu analīzi un pārskatāmu darbinieku pārvaldību, kā arī atrisina visus jautājumus, kuri saistīti ar darba laika uzskaiti un algu aprēķiniem. Turklāt sistēmas uzturēšanas izmaksas ilgtermiņā ir zemākas nekā
  citām līdzīgām sistēmām. Tās ir stabilas investīcijas nākotnē.

   – Māris Valdmanis, SIA "Skonto Plan" finanšu nodaļas vadītājs

 • Ņemot vērā lielo darbinieku skaitu un gana apjomīgo algu aprēķinu, meklējām risinājumu, kurš spētu ilgtermiņā apmierināt mūsu vajadzības pēc nepieciešamības apkopot visus datus vienotā sistēmā un efektīvas personāla pārvaldības. Bez tam ar tā palīdzību ir iespējams iegūt darba laika ietaupījumu un lieliskas datu analīzes iespējas.

   – Anda Maurīte, SIA "CATA" galvenā grāmatvede

 • Microsoft Dynamics NAV algas risinājuma ieviešana mūsu uzņēmumā būtiski sakārtoja algas aprēķina uzskaiti, atbrīvoja grāmatvedes no laikietilpīgiem rutīnas darbiem, ļaujot to darīt elastīgi un vienmēr veikt savlaicīgu darba algas izmaksu darbiniekiem. Bez tam, tas deva iespēju jebkurā brīdī pārredzēt visu darbinieku datus un saņemt pārskatus vajadzīgajos griezumos.

   – Egija Selga, AS "Siera nams" grāmatvedības nodaļas vadītāja

Microsoft Dynamics NAV (Navision) funkcionalitāte

Virsgrāmata:

 • virsgrāmatas žurnāli grāmatošanai virsgrāmatas kontos, bankas kontos, klientu kontos utt.;
 • operatīva finansiālo datu iegūšana;
 • kontu plāna finanšu dimensiju definēšana, precīzi atspoguļojot uzņēmuma atskaišu un uzskaites prasības;
 • elastīgi grāmatvedības periodi;
 • ārējā tirdzniecība un valūtu pārvaldība;
 • sarežģītu biznesa transakciju izsekojamība un audita iespējas u.c. Uzzināt vairāk »

Budžeti:

 • budžeta plānošana, koriģēšana un plānoto apjomu izpildes kontrole pēc faktiskajiem datiem;
 • budžeta plānošana un izsekošana pa dienām, nedēļām, mēnešiem, ceturkšņiem, gadiem un grāmatvedības periodiem;
 • budžeta kontrole dažādos griezumos – pa projektiem, nodaļām, iemesliem u.c.;
 • budžeta eksports uz Excel programmu, kurā sistēma automātiski izveido Pivot tabulas, kā arī Excel faila imports atpakaļ sistēmā. Uzzināt vairāk »

Bankas un kase:

 • vairāku norēķinu kontu informācijas uzskaite;
 • maksāšanas uzdevumu sagataves;
 • klientu kartotēka un iespēja pārskatīt visus darījumus ar izvēlēto klientu;
 • automātiska izejošo un ienākošo maksāšanas uzdevumu numerācija;
 • ienākošo un izejošo maksāšanas uzdevumu apskats un labošana;
 • bankas dokumentu elektroniska nosūtīšana Valsts kasei;
 • pārskatu sagatavošana u.c. Uzzināt vairāk »

Microsoft Dynamics NAV (Navision) sistēma ir pilnībā lokalizēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

 • Precīzi un ātri algu, slimības naudas, uzkrāto atvaļinājuma dienu, avansa, ieturējumu, nodokļu, neapliekamā minimuma u.c. aprēķini;
 • Detalizēta algu uzskaite – algas mainīgās komponentes, atvieglojumu pārrēķins, virsstundu aprēķināšana u.c.;
 • Informācijas reģistrēšana par darbiniekiem – darbinieka karte, informācija par darba attiecībām, darbiniekam piešķirto materiālo vērtību un priekšmetu reģistrs;
 • Personāla atlase, rīkojumi un darba aizsardzība un instruktāžas.

Uzzināt vairāk: Algu aprēķins | Personāla pārvaldība | Personāla pašapkalpošanās portāls

 • Ražošanas izejmateriālu specifikācijas (IMS) – izstrāde, verifikācija, versijas. Ražošanas IMS sasaiste ar preces kartiņu;
 • Ražošanas procesa sagatavošana un modelēšana: maršruti – ražošanas operāciju saraksts konkrētajai ražošanai; ražošanas procesā iesaistīto resursu plānošana; mašīnu centri – ražošanas procesā izmantotās iekārtas ar noslodzes kapacitātes plānošanu un pašizmaksas aprēķinu;
 • Produktu uzskaite un analītika – preces pamatinformācija, mērvienības, pašizmaksas, cenas, uzcenojuma aprēķins, noliktavas atlikums, preces pieejamība;
 • Laika un resursu plānošana, un atskaites. Uzzināt vairāk »
 • Noliktavas datu apstrāde;
 • Preču aprites pārvaldība – preču saņemšana, reģistrācija, pārvietošana pa noliktavu, to sadalījums, atlase, analīze;
 • Pasūtījumu veikšana, saņemšana un nosūtīšana;
 • Noliktavas pārvaldības dokumenti. Uzzināt vairāk »

Iepazīties ar “SLO Latvia” veiksmes stāstu »

 • Centralizēta produktu vai pakalpojumu kontrole visa uzņēmuma līmenī, ieskaitot specifikācijas un tehnoloģiskās formulas;
 • Krājumu pārvaldība un novērtējums;
 • Pārdošanas un iepirkumu prognozēšana;
 • Vairāku pārdošanas kanālu pārvaldība u.c.
 • Veikalu un sortimentu pārvaldība;
 • Iespējas definēt vairākas preču hierarhijas – galvenā, iepirkumu, izpārdošanas u.c.;
 • Cenas un atlaides;
 • Lojalitātes programmas;
 • Dāvanu kartes;
 • POS un datu apmaiņa u.c. Uzzināt vairāk »
 • Apkalpojamo preču pārvaldība – sērijas numuri, līgumā ietvertā informācija, komponentu pārvaldība un iekšējās atsauces uz IMS;
 • Pakalpojumu, servisa, remonta pieprasījumu u.tml. aktivitāšu reģistrēšana, zvanu centra vai remontdarbnīcas informācijas ievade, klientu un apkalpojamo preču saraksta izveidošana u.c.;
 • Piekļuve pilnai pakalpojumu vai servisa piedāvājumu un pasūtījumu vēsturei;
 • Īpašu un unikālu pakalpojumu/servisa pasūtījumu reģistrēšana. Uzzināt vairāk »
 • Efektīva projektu plānošana un realizācija;
 • Datu analīze par katru projektu, tā izmaksām, izlietotiem materiāliem, darba laiku, pašizmaksu u.c.;
 • Projektu grafiki, termiņu un izdevumu kontrole;
 • Darba stundu, izmaksu un budžeta sastādīšana, kā arī prognozēšana u.c. Uzzināt vairāk »
 • Pārdošanas pasūtījumu pārvaldīšana – piedāvājumi, pasūtījumu plāni, rēķini, pārdošanas kredītrēķini u.c.;
 • Klientu pārvaldīšana, izmantojot elastīgus apmaksas nosacījumus, klientu parādu kopsavilkumu, pārdošanas statistiku un detalizētas klientu atskaites;
 • Efektīva debitoru parādu iekasēšana;
 • Muitas formalitāšu un nodokļu apstrādes automatizēšana u.c. Uzzināt vairāk »
 • Efektīva iepirkumu, maksājumu un līgumu pārvaldība;
 • Pilnvērtīga un pārskatāma piegādātāju un klientu transakciju vēsture;
 • Izsmeļoša klientu un piegādātāju statistika ar visaktuālāko informāciju par atlikumiem, kopējiem pārdošanas un iepirkuma datiem, kopējo peļņu, maksājumiem un atlaidēm vairāku periodu ietvaros;
 • Klientu un piegādātāju statistika pa valūtām;
 • Klientu un piegādātāju parādu pārskats un detalizētas apgrozījuma bilances atskaites;
 • Darba plūsmas, kas automatizē iepirkuma un maksājumu procesus, padarot tos efektīvākus. Uzzināt vairāk »
 • Kontaktpersonu pārvaldība, segmentēšana, balstoties uz noteiktiem kritērijiem, piemēram, pārdošanas apjomiem, kontaktpersonu profiliem, mijiedarbībām u.c.
 • Ar kontaktpersonu notikušas mijiedarbības (tālruņa zvana, tikšanās vai vēstules u.c.) reģistrēšana;
 • Kampaņu, mārketinga un pārdošanas uzdevumu organizēšana;
 • Individuālu darāmo darbu saraksta izveidošana, uzdevumu piešķiršana citiem sistēmā reģistrētiem lietotājiem u.c. Uzzināt vairāk »
 • Datu iegūšana no dažādiem datu avotiem;
 • Datu grupēšana un salīdzināšana dažādos griezumos un detalizācijas pakāpēs;
 • Interaktīvi analītiskie pārskati vienotā informācijas panelī;
 • Saprotamas, estētiskas un viegli konfigurējamas vizualizācijas;
 • Jums nepieciešamo datu atspoguļojums reāllaikā;
 • Iespēja izvēlēties Jums atbilstošāko BI platformu – Power BI risinājumu vai OLAP datu kubu.

Kāpēc Elva Baltic?

Vairāk kā 13 gadu pieredze un 350+ apmierināti klienti

Lielākais Microsoft Dynamics NAV partneris Latvijā

Visvairāk godalgotais Microsoft Dynamics partneris Latvijā

Kompetenti un sertificēti speciālisti

Profesionāls atbalsts vairākās valodās (LV, RU, EN)

 • LV