Microsoft Dynamics CRM programma ir trīs vienā – klientu apkalpošanas serviss, mārketings un pārdošana

Izvēlēties uzņēmumam atbilstošu klientu attiecību pārvaldības sistēmu ir ļoti atbildīgs uzdevums un, jau izvēles izdarīšanas brīdī, jums jāgūst pilnīga pārliecība, ka veiktā izvēle pilnībā atbilst jūsu uzņēmuma prasībām un būs labākais risinājums tieši jūsu uzņēmumam.

Ikvienam uzņēmumam ir svarīgi spēt attīstīties un augt arī nākotnē, tāpēc Microsoft Dynamics CRM būtisku nozīmi piešķir 3 biznesa pamata procesiem, kuri darbojas mijiedarbībā viens ar otru.

Jaunu klientu piesaistes izmaksas vidēji ir piecas reizes lielākas nekā esošo klientu noturēšanas izmaksas. Skaidra komunikācija ar klientiem sniedz pārliecību par Jūsu profesionālismu. Ar sistēmu apmierināts klients stāstīs par sava biznesu veiksmes formulu vismaz 5 saviem draugiem, savukārt neapmierināts klients – 2x lielākam cilvēku skaitam.

Pieteikties izmēģinājumam »

Pārdošanas resursu automatizēšana ar CRM programmu

Pārdošanas automatizēšana, ko piedāvā Microsoft Dynamics CRM, palīdz nodrošināt pārdošanas mērķu izpildi un augstu darba kvalitāti. Strukturizējiet un automatizējiet pārdošanas procesus un sniedziet pārdevējiem iespēju skatīt visu sadarbības vēsturi un plānotās darbības klienta profilā. Strukturēta un pārskatāma informācija saīsinās darījuma noslēgšanai nepieciešamo laiku, palielinās noslēgto darījumu īpatsvaru un piesaistīs vairāk klientu.

Mārketinga procesu automatizēšana ar CRM programmu

Mārketinga procesu automatizēšanā uzsvars tiek likts uz efektīvu mārketinga kampaņu izveidi un mērķtiecīgu komunikāciju ar klientiem. Nodrošiniet mārketinga speciālistus ar mārketinga kampaņu adresātu atlases un segmentācijas rīkiem, labākajiem kampaņu pārvaldības un tirgus analīzes līdzekļiem, lai palielinātu mārketinga kampaņu atdevi, kāpinātu efektivitāti un precīzāk reģistrētu galvenos izpildes rādītājus.

Klientu apkalpošana ar CRM programmu

Klientu apkalpošanas servisa funkcionalitāte ir veidota, lai uzlabotu klientu apkalpošanas procesus, paaugstinot klientu apmierinātību un apkalpošanas efektivitāti. Izmantojiet vienotu klientu datu bāzi pieprasījumu un pieteikumu pārvaldībai, fiksējiet sadarbības vēsturi un atbalsta informāciju, nodrošinot klientu apkalpošanas speciālistus ar mūsdienīgu darba vidi – Microsoft Dynamics CRM, lai sniegtu atbilstošus un efektīvus pakalpojumus, kas paaugstina klientu lojalitāti un nes lielāku peļņu.