CRM sistēmas priekšrocības

Personiska un patiesa komunikācija ar klientiem

Klientu attiecību pārvaldības jeb CRM sistēma – labākais risinājums, kurā uzturēt informāciju par klientiem. Jūs nekad vairs nekļūdīsieties, zvanot vienam un tam pašam interesentam, lai runātu par jautājumu, kuru ar viņu jau esat apspriedis. Jums būs nepieciešams tikai ieskatīties sistēmā, lai uzzinātu, ar kuriem klientiem jāstrādā intensīvāk, lai sasniegtu rezultātu un noslēgtu darījumu ātrāk.

CRM sistēma nostiprinās jūsu darbinieku un klientu attiecības

Microsoft Dynamics CRM sistēma ir īsta dārgumu krātuve jūsu darbiniekiem – tajā atrodams viss par klientu, viņa aktivitātēm, pirkumiem, vajadzībām.  Arī citi kolēģi vajadzības gadījumā var izmantot CRM programmas informāciju un tādējādi parādīt klientam, ka par viņa vajadzībām un situāciju esat informēti, tātad viņš jums rūp.

Ikdienas procesu automatizēšana

Microsoft Dynamics CRM sistēma palīdz automatizēt un standartizēt uzņēmuma darbu ar klientiem pārdošanas, mārketinga un klientu apkalpošanas jomā, kā arī uzlabo iekšējos sadarbības procesus. Integrējot Microsoft Dynamics CRM ar Office 365, izveidojiet vienotu platformu visam uzņēmumam, nodrošinot iespēju daudz efektīvāk strādāt ar jūsu galveno vērtību – jūsu klientiem.