CRM sistēmas iespējas jūsu darbiniekiem

CRM sistēma – uzņēmuma vadībai

 • Pārdošanas procesu pārvaldība un rezultātu kontrole.
 • Uzdevumu plānošana un to izpildes kontroles mehānisms.
 • Pārskatu veidošana pēc pieprasījuma jebkurā laikā.
 • Paaugstina klientu lojalitāti un nodrošina attiecību ilgtspēju.
 • Inovāciju radīšana.
 • Kopējo izmaksu samazināšana.
 • Uz datiem balstītu pārdošanas iespēju izvērtēšana, darījumu prognozēšana un darījumu zaudējumu iemeslu analīze.

CRM sistēma – pārdošanas speciālistam

 • Vienota klientu datubāze – Dynamics CRM programmā pie klienta atrodas visa nepieciešamā informācija, kas ļauj efektīvi un ātri reaģēt, lai pārdotu vairāk un kvalitatīvāk.
 • Iespēja vairāk laika veltīt tieši pārdošanas aktivitātēm.
 • Automatizēts termiņu kontroles mehānisms.
 • Pārskatāmi klienta dati un komunikācijas vēsture.
 • Microsoft Outlook saskarnes izmantošana darbā ar Microsoft Dynamics CRM.
 • Nodrošināta informācijas pārmantojamība.
 • Nodrošina efektivitāti un procesu izpildes atbilstību.

CRM sistēma – IT administratoram

 • Viegli konfigurējams – ērti pievienojami lauki, kategorijas, tipi.
 • Viegli veidojamas struktūras – objektu piesaiste klientiem.
 • Automatizēti biznesa uzdevumi un procesi, izmantojot darba plūsmas.
 • Viegli pielāgojams jūsu biznesa attīstības procesā.
 • Viegli integrējams ar Microsoft Office 365 servisiem.

CRM sistēma – mārketinga vadītājam

 • Pārskatāmi mārketinga procesi jebkurā laikā pēc pieprasījuma.
 • Vairāku kanālu komunikācijas atbalsts.
 • Ērta klientu segmentēšana un mērķauditorijas atlase, kampaņu veidņu izmantošanas iespējas.
 • Mārketinga kampaņu pārskati no finansēm līdz kampaņas rezultātiem.
 • Operatīva informācijas ievade, un tā ir nekavējoties pieejama visiem uzņēmuma darbiniekiem. Tas savukārt atvieglo savstarpējo komunikāciju, pasargā no kļūdām, kuras parasti rodas informācijas nepieejamības dēļ, novērš vienādu datu vairākkārtēju dublēšanos.

CRM sistēma – klientu apkalpošanas speciālistam

 • Vienota klientu datubāze ar pārdošanas un mārketinga informāciju, kas ļauj precīzāk izprast klientu vēlmes un problēmas.
 • Automatizēts klientu pieteikumu apstrādes process un kvalitātes mērījumi.
 • Rindu veidošana un pārvaldība klientu pieteikumu risināšanai.
 • Servisa darbu un resursu plānošana, izmatojot servisa kalendārus.
 • Servisa līgumu pārvaldība un darbība atbilstoši noteiktajiem servisa līmeņiem (SLA – service level agreement).
 • Sniegto pakalpojumu uzskaite un rēķinu sagatavošana.
 • Brīdinājumu un problēmu eskalācijas mehānismi.
 • Pārskati par servisa nodaļas darbu un uzstādītājiem KPI (key performance indicators).