Microsoft Dynamics AX – spēcīgs ERP risinājums

korporatīviem uzņēmumiem ar plašu filiāļu skaitu dažādās pasaules valstīs

Efektīva biznesa procesu pārvaldība

Plaša ražošanas, noliktavas, mazumtirdzniecības u.c. nozaru funkcionalitāte

Pielāgots biznesam dažādās valstīs

Vairāku valodu, valūtu, valsts likumdošanas un citu specifisku prasību atbalsts

Lielu un apjomīgu datu apstrāde

Stabila un vienmērīga sistēmas darbība pie lieliem informācijas apjomiem un lietotāju skaita

Atbilst BRC sertifikāta standartiem

Sistēma, kas kontrolē rūpnīcas vides standartus, resursu ekspluatāciju u.c.

Kam ir piemērots Microsoft Dynamics AX (Axapta)?

Uzņēmumiem, kuriem svarīga apjomīgu datu apstrāde, darbs globālā līmenī u.c.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) ražošanai ikona

Ražošanas uzņēmumiem

Diskrētā, procesu un lean ražošana

Microsoft Dynamics NAV (Navision) vairumtirdzniecībai ikona

Vairumtirdzniecībai

Vairumtirdzniecība, noliktavas, loģistika

Mazumtirdzniecības tīkliem

Veikalu pārvaldība, POS, merčendaizings

Uzņēmuma grupu, holdingu pārvaldībai

Centralizēta vairāku uzņēmumu pārvaldība

Valsts un publiskajam sektoram

Budžeta, grantu, asignāciju pārvaldība

Microsoft Dynamics NAV (Navision) servisa un pakalpojumu parvaldibai ikona

Servisa pakalpojumu kompānijām

Pasūtījumi, to apstrāde, piegāde u.c.

Kādus uzdevumus atrisina Microsoft Dynamics AX?

Izcils palīgs sarežģītu biznesa procesu pārvaldībā

 • Līdz minimumam samazina cilvēcisko kļūdu faktoru
 • Palīdz uzņēmumam kvalificēties BRC sertifikāta standartiem
 • Sniedz kompānijai iespēju augt un paplašināties globālā līmenī
 • Palīdz sakārtot ražošanas un noliktavas procesus
 • Konsolidē starpuzņēmumu datus, nodrošinot iespēju pārvaldīt vairākas kompānijas vienotā sistēmā

Elva Baltic klienti, kuri izmanto Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX (Axapta) funkcionalitāte

 • Trīs ražošanas veidu atbalsts – diskrētā, procesu un taupīgā (lean) ražošana;
 • Resursu pārvaldība – instrumenti, aprīkojums, materiāli, darbinieki u.c.;
 • Darbu plūsmas un ražošanas kapacitātes plānošana;
 • Ražošanas pasūtījuma realizācija – sākot ar izejmateriālu daudzuma aprēķiniem līdz gatavās produkcijas uzskaitei;
 • Maršrutu plānošana un modelēšana;
 • Ražošanas procesu optimizācija.
 • Noliktavas datu apstrāde, izmantojot skenerus vai citas mobilās iekārtas;
 • Preču pārvietošana pa noliktavu, to sadalījums, atlase, analīze u.c.;
 • Ienākošo un izejošo darba plūsmu konfigurēšana;
 • Inventarizācija ar iespēju uzstādīt vienību uzskaites slieksni, plānu, grafikus utml.;
 • Konteinerizācijas procesi noliktavā;
 • Papildus standarta krājumu modulim pieejams arī Inventory II modulis noliktavas krājumu automatizēšanai.
 • Krājumu pārvaldība un novērtējums (t.sk. FIFO, LIFO);
 • Kvalitātes pārvaldība – kvalitātes kontrole, partijas un sērijas numuru uzskaite un izsekošana, karantīnas preces u.c.;
 • Centralizēta produktu vai pakalpojumu kontrole visa uzņēmuma līmenī, ieskaitot specifikācijas un tehnoloģiskās formulas;
 • Atgriezto preču pārvaldība;
 • Plānošana pēc teritoriālā sadalījuma;
 • Pārdošanas un iepirkumu prognozēšana;
 • Centralizēta veikalu pārvalde – vienota informācija, dati par darbiniekiem un veikaliem reģionālā un globālā līmenī u.tml.;
 • POS terminālis – klienta identifikācija, transakciju pārskats, preces atgriešana, pārdošanas vēsture u.c.;
 • Sortimenta un kategoriju pārvaldība visos tirdzniecības kanālos;
 • Preču kategoriju izveide, plānošana, kontrole un daudzlīmeņu hierarhijas izmantošana;
 • Peļņas optimizācija, izmantojot atlaižu, kuponu, preču komplektu un dāvanu sistēmu;
 • Finanšu un budžeta plānošana;
 • Finanšu uzskaite un uzskaites dimensiju veidošana;
 • Iespēja grupas līmenī diversificēt vai centralizēt finanšu uzskaites principus;
 • Konsolidācija un izmaksu kontrole;
 • Norēķini ar debitoriem un kreditoriem;
 • Pamatlīdzekļu uzskaite;
 • Grāmatvedības un nodokļu uzskaite;
 • Atskaišu sagatavošana atbilstoši Latvijas grāmatvedības standartiem un LR likumdošanai;
 • Uzņēmuma finanšu stāvokļa pārraudzība un analīze.

Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistēma ir pilnībā lokalizēta atbilstoši Latvijas Republikas un 39 citu pasaules valstu likumdošanai.

 • Budžeta plānošana un plānošanas procesa vadība;
 • Budžeta izlietojuma kontrole – vispārējā un katra darījuma līmenī;
 • Asignācijas un uzņēmuma saistības;
 • Finanšu gada slēgšanas procedūras, ietverot budžeta kontroli;
 • Caurskatāma finanšu plūsma, izmantojot budžeta asignācijas un darbplūsmu apstrādi;
 • Izvērsta auditācijas funkcionalitāte kontroles un atbilstības procesa organizēšanai.
 • algu aprēķins pēc algu veidojošajām komponentēm atbilstoši LR likumdošanai;
 • ar atalgojumu saistīto atskaišu sagatavošana VID, kā datu apmaiņa ar EDS;
 • detalizēta darba laika uzskaite;
 • prombūtnes plānošana;
 • visas nepieciešamās informācijas uzturēšana darbinieku kartiņās;
 • personāla atlase;
 • personāla dokumentu vadība (līgumi, rīkojumi u.c.);
 • darba aizsardzība un instruktāžas;
 • Tiešo un netiešo iepirkumu pārvaldība;
 • Līgumu pārvaldība;
 • Pieprasījumu pārvaldība un darbs ar piegādātājiem (piedāvājumu apstrāde, salīdzināšana u.c.);
 • Iepirkumu politikas kontrole – iepirkuma noteikumi, procesi, pieprasījumu un piedāvājumu kontrole;
 • Izdevumu limita kontrole pie izdevumu apstiprināšanas;
 • Darba plūsmas, kas automatizē iepirkuma procesus, padarot tos efektīvākus;
 • Efektīva projektu plānošana, realizācija un analīze;
 • Ilgtermiņa un īstermiņa projektu finanšu pārraudzība;
 • Projektu hierarhiskais sadalījums ar apakšprojektiem;
 • Uzdevumu plānošana un resursu sadale;
 • Projektu grafiki, termiņu un izdevumu kontrole;
 • Darba stundu, izmaksu un budžeta sastādīšana un prognozēšana;
 • Resursu izmantošanas salīdzinājums – faktiskās un budžeta stundas;
 • Pārskati.
 • Pārdošanas plāni, prognozes un to pārvaldība;
 • Pārdošanas līgumu pārvaldība;
 • Potenciālo klientu menedžments – potenciālie klienti, iespējas, datu izveide, atjaunošana u.c.;
 • Pārdošanas procesu automatizācija;
 • Iespējama integrācija ar Edisoft un Telema.
 • datu iegūšana no dažādiem datu avotiem;
 • datu grupēšana un salīdzināšana dažādos griezumos un detalizācijas pakāpēs;
 • interaktīvi analītiskie pārskati vienotā informācijas panelī;
 • saprotamas, estētiskas un viegli konfigurējamas vizualizācijas;
 • jums nepieciešamo datu atspoguļojums reāllaikā;
 • iespēja izvēlēties Jums atbilstošāko BI platformu – Power BI, ATLAS risinājumu vai OLAP datu kubu.

Kāpēc Elva Baltic?

Vairāk kā 13 gadu pieredze un 350+ apmierināti klienti

Veiksmīgi realizēti Microsoft Dynamics AX projekti Latvijā

Profesionāls atbalsts vairākās valodās (LV, RU, EN)

Augsti kvalitātes
standarti

Kompetenti un sertificēti speciālisti

 • LV