talent_2019_940X226

Dynamics 365 for Talent

Radi modernu darbavietu modernam darbaspēkam

Dynamics 365 for Talent izmanto Office 365 un LinkedIn spēku, lai ātri atrastu un piesaistītu pareizos cilvēkus. Izmantojiet visaptverošo lietotņu klāstu, lai risinātu savas personālvadības vajadzības vai viegli integrētu mūsu moderno platformu ar jūsu esošajām personāla vadības sistēmām.

Pieejamās lietotnes

Attract

Caurskatāms darbinieku atlases process, pateicoties integrācijai ar LinkedIn

Onboard

Lieliska darbā pieņemšanas pieredze, kas veicina produktivitāti un panākumus

Core HR

Darbinieku kompetenču pārvaldība, lai tie varētu sasniegt labākos rezultātus

Dynamics 365 for Talent sniegtās iespējas

Hire-Faster_800x450

Personāla atlase

 • Viegla savstarpēja dalīšanās informācijā par kandidātu ar visu atlases komandu, izmantojot integrāciju ar LinkedIn.
 • Ērti pieejams portāls, kas kandidātiem sniedz norādījumus par atlases procesu un pārredzamību katrā tā posmā.
 • Novērtēšanas rīki, intervētāju uzdevumi un vienkārša interviju plānošana, kas ļauj vadītājiem pieņemt lēmumus par atlases procesu.

Personāla vadība

 • Organizācijas struktūru administrēšana
 • Visaptveroša informācija par darbiniekiem no darbā pieņemšanas līdz atbrīvošanai
 • Prombūtņu politikas izveide un pārraudzība
 • Darbiniekam piešķirto materiālo vērtību un priekšmetu reģistrēšana
 • Informācija par radiniekiem, bērniem un to dzimšanas dienām
 • Dažādu lietvedības dokumentu sagatavošana un glabāšana pie darbinieka kartiņas
Establish-Connection_800x450
Simplify_800x450

Darbinieku un vadītāju pašapkalpošanās portāls

 • Vienota platforma visiem darbiniekiem
 • Iespēja pārskatīt un atjaunināt savu personisko informāciju, kā arī gaidāmās mācības un atskaites
 • Informācija par sev uzticētajiem uzdevumiem un darba algu
 • Pārskati vadītājiem par savu komandu un informācija, kas saistīta ar katra darbinieka amatu, kompensāciju un darbības mērķiem
 • Darbinieka individuālo mērķu definēšana un komentāru pievienošana ikgadējās mērķu sasniegšanas pārrunās

Kompetenču vadība un attīstība

 • Iespēja salīdzināt prasmes, zināšanas vai spējas noteiktam amatam
 • Darbinieku nopelnītie sertifikāti, veiktie testi un izglītība
 • Iespēja vadītājiem veidot mērķus un identificēt kompetences, kas darbiniekiem nepieciešamas uzņēmuma stratēģisko un darbinieku individuālo mērķu sasniegšanā
Setup-Success_800x450
Drive-Excellence_800x450

Datu analīze ar Power BI

 • Elastīga un visaptveroša darbaspēka, algu un apmācību datu analīze
 • Katrai sadaļai ir sava Power BI atskaite ar datu vizualizācijām, kas ļauj iegūt padziļinātu izpratni par cilvēkresursiem
 • Atvieglojiet atskaišu sagatavošanas procesu; pārveidojiet, analizējiet un vizualizējiet savu darbinieku datus informatīvajos paneļos, kas pieejami uz jebkuras ierīces
 • LV