Dynamics 365 Business Central (NAV) lokalizācija

Dynamics 365 Business Central (NAV) sistēma ir pilnībā lokalizēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, ietverot mūsu valsts specifiskās funkcionālās prasības. Lokalizācija ir pieejama arī iepriekšējām Microsoft Dynamics NAV versijām: NAV 2013, NAV 2015, NAV 2016, NAV 2017 un NAV 2018.

Dynamics 365 platforma atbalsta vienkāršu sistēmas lokalizēšanu jebkuras valsts prasībām, jo tās izstrādātāji veido speciālus rīkus, lai sistēmu varētu adaptēt un pārdot dažādās pasaules valstīs. Sistēmas standarta versija tiek papildināta ar risinājumiem un papildus funkcijām, kas nodrošina Latvijas likumdošanas prasību izpildi grāmatvedības, finanšu pārskatu un nodokļu jomās.
Arī lietotāju saskarne ir tulkota latviešu valodā.

Latvijas lokalizācijā ir ietvertas apmēram 30 lokālās funkcijas, kas nepieciešamas vietējo grāmatvežu ikdienas darbu veikšanai un pārskatu sagatavošanai.

Lokalizācija tiek piedāvāta divās dažādās komplektācijās. Pirms Dynamics 365 Business Central iegādes, aicinām izvērtēt paku piedāvāto funkcionalitāti un izvēlēties sev atbilstošāko.

Cik maksā Dynamics 365 Business Central (NAV) lokalizācijas risinājums?

Pieprasiet īpaši Jums sagatavotu Dynamics 365 Business Central lokalizācijas cenu piedāvājumu, sazinoties ar mums!

Dynamics 365 Business Central lokalizācijas funkcionalitāte

Bāzes paka Paplašinātā paka

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

iespēja iegrāmatot neatskaitāmo PVN auto un reprezentācijas izdevumiem. PVN deklarācija ar pielikumiem PVN1, PVN2, PVN3.

Vietējās bankas

– banku saraksta uzturēšana, kas dod iespēju ātrāk aizpildīt klientu un piegādātāju bankas kontu kartiņas.

Pārvadātāji

– pārvadātāju kataloga uzturēšana un tālāka to izmantošana kravas pārvadājuma dokumentos.

PVN rēķinu numuri un kvītis

– dažādu numuru sēriju definēšana un piešķiršana pārdošanas dokumentiem. Darījumu apliecinošo kvīšu uzskaite.

Uzņēmuma amatpersonas

– uzņēmuma darbinieku saraksts ar kontaktinformāciju, kas izmantojams atbildīgo personu un parakstītāju norādīšanai dažādos pārskatos un atskaitēs.

Kases

– kases ieņēmumu un izdevumu orderu sagatavošana, kā arī kases grāmatas izdrukas atbilstoši Latvijas likumdošanai

Intrastat

Rēķinu izdrukas– Preču pavadzīme – rēķins, Rēķins, Priekšapmaksas rēķins. Iespēja pielāgot izdrukas ar Word palīdzību.

Dokumentu izdrukas– Avansa norēķini. Krājumu inventarizācijas un norakstīšanas akti. Pamatlīdzekļu akti un inventarizācijas saraksts.

VID EDS
– pārskatu eksports uz Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Papildus atskaites

Ieskaits

– automātiska ieskaita ģenerēšana un ieskaita akta izdruka.

Grāmatošanas apraksti

– uz uzstādījumiem balstītu automātisku grāmatošanas aprakstu aizpildīšana dokumentos, kā arī iespēja norādīt grāmatošanas aprakstu dokumentos manuāli

E-bankas

– elektroniska datu apmaiņa ar Latvijas banku internetbankām un elektronisko norēķinu sistēmām FiDaViSta un SEPA formātā

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa risinājums

IIN aprēķins piegādātājiem – fiziskām personām. Paziņojumu par izmaksām fiziskām personām sagatavošana.

Pamatlīdzekļu vēsture

– pamatlīdzekļu kustības vēsture pa pamatlīdzekļu novietojumiem un atbildīgajiem darbiniekiem

Valūtas

– valūtas kursu imports no Eiropas Centrālās bankas (ECB) mājas lapas, kā arī iespēja koriģēt valūtu kursus

E-dokumenti– dokumentu saglabāšana PDF un nosūtīšanu e-pastā

Pieteikties prezentācijai »

Lejuplādēt brošūru »

Izmantojiet iespēju saņemt kompetentas atbildes uz Jūsu jautājumiem un pieprasiet piedāvājumu!
Zvaniet pa tālruni 67065115 vai rakstiet uz e-pastu info@elva.lv