Šobrīd veicam uzlabošanas darbus mūsu servisa sistēmai.
Rūpējoties par klientu ērtumu tā drīzumā būs pieejama pilnveidota un jaunā kvalitātē.
Lai izveidotu pieteikumu, lūdzu, rakstīt uz service@elva.lv vai sazinies ar ELVA projektu vadītājiem.

 

We are currently working on improving our service system.
Taking care of customers’ convenience, it will soon be available in an improved and new quality.
To create an application, please write to service@elva.lv or contact ELVA project managers.