Elva Baltic veic sistēmas lietotāju apmācību un nodrošina sistēmas uzturēšanu

Microsoft Dynamics ieviešanas procesā klientu darbinieki tiek apmācīti strādāt ar sistēmu un izmantot tās funkcionalitātes iespējas. Atkarībā no katra uzņēmuma specifikas un biznesa procesu sarežģītības, atsevišķos gadījumos sistēmas ekspluatācijas pirmajā gadā klientiem ir nepieciešams regulārs piegādātāja atbalsts.

Sistēmas apkalpošana un atbalsts iespējams gan kā lietotāju papildus apmācība (vai klienta jauno darbinieku apmācība) un konsultēšana, gan sistēmas funkcionalitātes paplašināšana.

Lai skaidri definētu sistēmas piegādātāja un klienta atbildību, Elva Baltic piedāvā noslēgt sistēmas apkalpošanas un atbalsta līgumu, izvēloties klientam piemērotākos apmaksas nosacījumus.