Elva Baltic strādā pēc ISO standartiem

ISO sertifikāts ir starptautiski atzīts kvalitātes novērtējums, kas liecina par teicamu biznesa procesu pārvaldību uzņēmumā – sakārtotu dokumentu plūsmu, skaidri noteiktu darbinieku atbildību, pienākumu sadalījumu un izpildes kontroli.

Elva Baltic kvalitātes vadības sistēma ir pārsertificēta kā atbilstoša starptautiskajam standartam ISO 9001:2015. Šis sasniegums ir SIA „Elva Baltic” darbinieku kopīgā darba rezultāts. Tas apliecina, ka uzņēmums ir efektīvi strādājis, lai attīstītu, uzturētu un nemitīgi pilnveidotu kvalitātes vadības sistēmu.

Atbilstība nepārtraukti pieaugošajām klientu prasībām pēc visaugstākā līmeņa kvalitātes ir vitāli nepieciešama ikviena uzņēmuma turpmākai izaugsmei jebkurā darbības nozarē. Elva Baltic ir apliecinājis savu tiekšanos pēc nemitīgas vadības sistēmas pilnveidošanas, veiksmīgi sasniedzot pārsertifikāciju.

Par SIA „Elva Baltic” partneri sertifikācijas procesā tika izvēlēta neatkarīga starptautiskā sertifikācijas kompānija  Bureau Veritas. Bureau Veritas ir sertificējis vairāk kā 52’000 uzņēmumu visā pasaulē. Liekot uzsvaru uz nepieciešamību nepārtraukti pilnveidoties, tas sniedz pievienoto vērtību arī sertificēto uzņēmumu partneriem un klientiem.