Elva Baltic risinājumu ieviešanas kvalitāti garantē Sure Step

Arvien vairāk Elva Baltic speciālistu var lepoties ar profesionālā Sure Step sertifikāta iegūšanu. Tas tiek piešķirts pēc speciāla eksāmena nokārtošanas, kas apliecina pretendenta kompetenci šajā jomā. Elva Baltic speciālisti regulāri kārto šādus eksāmenus kvalifikācijas paaugstināšanai.

Sure Step ir Microsoft izstrādāta metodoloģija, kas nosaka optimālu Microsoft Dynamics ieviešanu un izmantošanu. Šī metodoloģija balstīta uz „labākās prakses” principiem, kas izkristalizējušies visā pasaulē veikto Microsoft Dynamics ieviešanas procesu rezultātā.

Ar Sure Step palīdzību sistēmas ieviešanas speciālisti var gan kāpināt produktivitāti, gan ietaupīt ieviešanas laiku, un, protams, izmaksas, kā arī samazināt risku. Klientiem savukārt tiek nodrošināts pārskatāms, strukturēts ieviešanas process, kas tiek realizēts stingros laika, budžeta un priekšrakstu ietvaros.

Metodoloģija paredz 6 projekta ieviešanas fāzes. Katra fāze ietver noteiktas darbības un projekta dokumentācijas izstrādi, kā arī projekta pārraudzības pasākumus.