Elva Baltic – Microsoft partneris Gold kompetencē

Elva Baltic Microsoft Partneris ar Zelta kompetenci

Microsoft ir vadošā informācijas tehnoloģiju kompānija pasaulē. Tās darbības princips ir produktu izplatīšana un ieviešana ar sertificētu partneru tīkla palīdzību. Lai kļūtu par Microsoft partneri, uzņēmumam ir jāatbilst vairākām prasībām, kas pierāda pretendenta kvalifikāciju:

– uzņēmumā jābūt noteiktam darbinieku skaitam, kuri nokārtojuši speciālus Microsoft eksāmenus un saņēmuši sertifikātus;
– tiek prasītas atsauksmes par realizētajiem projektiem attiecīgajā nozarē;
– lai uzņēmums nepazaudētu iegūto kompetenci, to nepieciešams atjaunot katru gadu.

Elva Baltic sevi apliecinājusi augstā profesionālajā līmenī, iegūstot  Gold Enterprise Resource Planning competency (Uzņēmumu resursu plānošanas Zelta kompetence).

Microsoft Gold kompetences partneri parāda visaugstākā līmeņa sasniegumus savā specializācijas jomā. Lai saglabātu šādu statusu, nepieciešamas dziļas profesionālās zināšanas un nepārtraukta speciālistu tālākā apmācība, kā arī jaunākās sertifikācijas.

 

Microsoft piešķirtās kompetences apliecina uzņēmuma pieredzi un spēju veikt sistēmas ieviešanu atbilstoši visdažādāko nozaru biznesa specifikai. Pateicoties šīm kompetencēm Elva Baltic spēj visaugstākajā līmenī apkalpot klientus un palīdzēt attīstīties viņu biznesam.