Elva Baltic izvēlas labākās prakses principus, izmantojot ITIL

ITIL ir starptautiska informācijas tehnoloģiju infrastruktūras bibliotēka, kurā publikāciju veidā apkopoti  labākās prakses piemēri ar mērķi optimizēt IT infrastruktūru un pakalpojumus.

Šajos piemēros tiek aprakstīti IT infrastruktūras izveidošanai nepieciešami procesi, tās uzbūves principi un realizācijai vajadzīgie instrumenti. ITIL kritērijs ir klienta saimnieciskais izdevīgums, kas iegūts, izmantojot IT infrastruktūru.

Klienta uzņēmuma biznesa mērķu sasniegšanai par nozīmīgiem tiek uzskatīti tādi faktori kā IT servisa pakalpojumu plānošana, lietotāju atbalsts un IT pakalpojumu optimizācija.

*ITIL – IT Infrastructure Librabry (angl.)