Mūsu pamatvērtības un kvalitāti apliecina:

Elva Baltic – Microsoft partneris Gold kompetencē

Microsoft ir vadošā informācijas tehnoloģiju kompānija pasaulē. Tās darbības princips ir produktu izplatīšana un ieviešana ar sertificētu partneru tīkla palīdzību. Lai kļūtu par Microsoft partneri, uzņēmumam ir jāatbilst vairākām prasībām, kas pierāda pretendenta kvalifikāciju:
– uzņēmumā jābūt noteiktam darbinieku skaitam, kuri nokārtojuši speciālus Microsoft eksāmenus un saņēmuši sertifikātus;
– tiek prasītas atsauksmes par realizētajiem projektiem attiecīgajā nozarē;
– lai uzņēmums nepazaudētu iegūto kompetenci, to nepieciešams atjaunot katru gadu.

Uzzināt vairāk »

Elva Baltic projektu vadītāji ir IPMA sertificēti speciālisti

Mūsu klientu apkalpošanas komandas pamatvērtības vienmēr ir bijušas zināšanas, pieredze un kompetence.
Lai gūtu pārliecību, ka spējam klientiem nodrošināt profesionāla servisa sniegšanu, Elva Baltic projektu vadītāji regulāri piedalās dažāda veida apmācībās un paaugstina kvalifikāciju.

Uzzināt vairāk »

Elva Baltic risinājumu ieviešanas kvalitāti garantē Sure Step

Arvien vairāk Elva Baltic speciālistu var lepoties ar profesionālā Sure Step sertifikāta iegūšanu. Tas tiek piešķirts pēc speciāla eksāmena nokārtošanas, kas apliecina pretendenta kompetenci šajā jomā. Elva Baltic speciālisti regulāri kārto šādus eksāmenus kvalifikācijas paaugstināšanai.
Sure Step ir Microsoft izstrādāta metodoloģija, kas nosaka optimālu Microsoft Dynamics ieviešanu un izmantošanu. Šī metodoloģija balstīta uz „labākās prakses” principiem, kas izkristalizējušies visā pasaulē veikto Microsoft Dynamics ieviešanas procesu rezultātā.

Uzzināt vairāk »

Elva Baltic strādā pēc ISO standartiem

ISO sertifikāts ir starptautiski atzīts kvalitātes novērtējums, kas liecina par teicamu biznesa procesu pārvaldību uzņēmumā – sakārtotu dokumentu plūsmu, skaidri noteiktu darbinieku atbildību, pienākumu sadalījumu un izpildes kontroli.
Elva Baltic kvalitātes vadības sistēma ir pārsertificēta kā atbilstoša starptautiskajam standartam ISO 9001:2015. Šis sasniegums ir SIA „Elva Baltic” darbinieku kopīgā darba rezultāts.

Uzzināt vairāk »

Elva Baltic izvēlas labākās prakses principus, izmantojot ITIL

ITIL ir starptautiska informācijas tehnoloģiju infrastruktūras bibliotēka, kurā publikāciju veidā apkopoti labākās prakses piemēri ar mērķi optimizēt IT infrastruktūru un pakalpojumus. Šajos piemēros tiek aprakstīti IT infrastruktūras izveidošanai nepieciešami procesi, tās uzbūves principi un realizācijai vajadzīgie instrumenti.

Uzzināt vairāk »

Elva Baltic veic sistēmas lietotāju apmācību un nodrošina sistēmas uzturēšanu

Microsoft Dynamics ieviešanas procesā klientu darbinieki tiek apmācīti strādāt ar sistēmu un izmantot tās funkcionalitātes iespējas. Atkarībā no katra uzņēmuma specifikas un biznesa procesu sarežģītības, atsevišķos gadījumos sistēmas ekspluatācijas pirmajā gadā klientiem ir nepieciešams regulārs piegādātāja atbalsts.

Uzzināt vairāk »