Mēs piedāvājam individuāli pielāgojamus un jau gatavus IT risinājumus, ar kuru palīdzību iespējams gan sakārtot biznesa procesus un IT vidi, gan nodrošināt vadītājus un darbiniekus ar visu nepieciešamo programmnodrošinājumu augstākai produktivitātei.

Kā uzņēmumu IT stratēģiskais partneris, mēs rūpējamies par to, lai mūsu klientu uzņēmumi ietu kopsolī ar laiku un atbilstu digitālas transformācijas prasībām.

Apvienojot 20+ gadu pieredzi un jaunāko tehnoloģiju izmantošanas iespējas, klientiem nodrošinām efektīvāko biznesa pārvaldības modeli. Tikai nozares labajā praksē balstīti kompleksi tehnoloģiskie risinājumi spēj garantēt ilgtspējīgu līderību un konkurētspēju.

Jānis Dambergs

Valdes priekšsēdētājs

Mēs strādājam, lai atrastu gudrākus risinājumus, kas palīdz biznesam kļūt ātrākam, vieglākam un strādāt ar mazākām izmaksām

Mūsu produkti un pakalpojumi ir klienta vajadzībām pielāgoti un kompleksi risinājumi visā klientu IT risinājumu vajadzību ķēdē ar fokusu uz biznesa vadības un resursu pārvaldības sistēmām mazumtirdzniecības, vairumtirdzniecības, ražošanas vadības un personāla pārvaldības sfērās.

Mēs saviem klientiem esam uzticams IT stratēģiskais partneris un padomdevējs biznesa vadības un resursu pārvaldības sistēmu, modernas darba vides un mākoņpakalpojumu jautājumos, kuram klients ir deleģējis savu IT risinājumu tehnoloģiju attīstību.

Kompetence

Uzņēmumu veido cilvēki, tāpēc ELVA vadība vislielāko uzmanību velta speciālistu sistemātiskai tālākizglītošanai un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai. Strādājot ar uzņēmumiem, kuri pārstāvēti vairākās valstīs, mūsu speciālisti ieguvuši pārliecinošu starptautisko pieredzi, liekot lietā arī savas svešvalodu zināšanas.

Izcils serviss

Katram klientam ir tiesības sagaidīt no mums tādu attieksmi, it kā viņš būtu vienīgais un pats svarīgākais, tāpēc uzskatām par savu pienākumu nodrošināt ātru apkalpošanu. Skaidra komunikācija ir labas sadarbības pamats. Tā ir atklāta un godīga jautājumu nostādne problēmu risināšanā, kā arī informācijas pieejamība par uzticētajiem uzdevumiem. Par izcila servisa principu izvirzām inovatīvu risinājumu meklēšanu, vienmēr izvēloties labāko un klientam izdevīgāko variantu.

Uzticamība

Uz zināšanām, pieredzi un godprātīgu attieksmi balstīts darbs ir uzticēšanās pamatā. Paļāvība ir jāattaisno un jāpierāda aizvien no jauna. Lai nodrošinātu uzticamību jānodrošina kvalitatīvs darbs, kuru organizējam balstoties uz starptautiskiem standartiem un metodoloģijām (ISO, ITIL un SureStep), kurus adaptējam mūsu vajadzībām.

ELVA ir izveidojusi, ieviesusi, dokumentējusi kvalitātes vadības sistēmu (KVS) un darbojas atbilstoši LVIS09001 standarta prasībām. KVS tiek uzturēta un nepārtraukti uzlabota.
ELVA ir IT risinājumu un konsultāciju uzņēmums, kas veicina klientu un sadarbības partneru izaugsmi un biznesa procesu efektivitātes paaugstināšanu.
ELVA fokusējas uz klientu vajadzībām pielāgotu un kompleksu risinājumu ieviešanu un uzturēšanu.
ELVA ir uzticams stratēģisks partneris.
ELVA komandai ir visas nepieciešamas kompetences.
ELVA uzņēmuma ir efektīvs un produktīvs darba organizācijas modelis.
ELVA īsteno savu Kvalitātes politiku, iesaistot uzņēmuma darbiniekus kvalitātes vadības sistēma uzturēšanā un pilnveidošanā.
ELVA ievēro saistošo normatīvo aktu prasības.

ELVA skaitļos

Dibināšanas gads

2004.

Apgrozījums

9+ milj.

Klientu skaits

450+

Apkalpošanas stundas mēnesī

3300+

Valstis

34

Darbinieku skaits

100+

Mēs palīdzam uzņēmumiem visā pasaulē

ELVA valde

Jānis Dambergs


Valdes priekšsēdētājs

Anda Kalniņa


Valdes locekle

Reinis Sparāns


Stratēģiskās attīstības vadītājs | valdes loceklis

Kopš uzņēmuma dibināšanas esam izvēlējušies Microsoft kā savu galveno partneri un IT risinājumu piegādātāju.

Uzzināt vairāk

Mūsu kvalitātes standarti

Microsoft kompetences

Esam ieguvuši un katru gadu atjaunojam vairākas Microsoft kompetences, kuras ir iespējams saņemt, pierādot savas zināšanas un iegūstot sertifikātus, kā arī apstiprinot tās ar veiksmīgi realizētajiem projektiem un teicamām klientu atsauksmēm.

- Business Applications
- Azure Data & AI
- Modern Work
- Azure Digital & App Innovation

ISO 9001:2015

ELVA pakalpojumi kopš uzņēmuma dibināšanas ir sertificēti un atbilst ISO 9001 standarta prasībām, kas dod iespēju maksimāli kvalitatīvi sniegt pakalpojumus saviem klientiem un rūpēties par datu drošību.

ELVA klientu apkalpošanas standarts

Esam izstrādājuši ELVA klientu apkalpošanas standartu, kurā apkopojam mūsu pieredzi, labo praksi un apkalpošanas metodes, kas mums palīdz sniegt augstākās kvalitātes servisu.

IPMA

Mūsu projektu vadītāji ir sertificēti speciālisti, kuru profesionālismu atzinusi IPMA -Starptautiskā projektu vadības asociācija.

ELVA starptautiskie saistītie uzņēmumi un projekti

Metodes un instrumenti

Tradicionālā ieviešanas metodoloģija

Microsoft Sure Step risinājumu projektu vadības ieviešanas metodoloģija ir balstīta uz ūdenskrituma projekta bāzes, kas nosaka secīgu optimālo Microsoft Dynamics risinājumu ieviešanu ar risinājuma specializētām darbplūsmām, procesa kartēm un ieviešanas rīkiem sekmīga projekta realizēšanai.

Iteratīvā ieviešanas pieeja

SCRUM ietvars nodrošina dinamiskāku projekta uzsākšanu, ievērojami būtiskāku klienta iesaisti un ātrāku vērtības piegādi. Šī pieeja dod lielākas iespējas pārvaldīt projekta mainīgās prioritātes, veicina projekta caurredzamību un risinājuma saņemšanu mazos, taču aprobējamos inkrementos.

ITIL

ITIL jeb Information Technology Infrastructure Library ir dokumentu kopums, kas ietver sevī nozarē pielietojamus IT pārvaldības labākās prakses piemērus, kā arī vadlīnijas to realizētajiem procesiem un funkcijām, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu kvalitatīvu IT pakalpojumu sniegšanu.

Projektu portāls

Savu klientu apkalpošanai izmantojam projektu portālu, kas palīdz mums laicīgi izpildīt uzticētos uzdevumus. Savukārt, klientiem tas ļauj vienmēr būt informētiem par to izpildes statusu.

Mūsu ikdiena