Tehniskais nodrošinājums un ieviešana

Elva Baltic gādā par tehnisko nodrošinājumu un datu aizsardzību, kā arī uzņemas atbildību par visiem blakus nosacījumiem risinājuma kvalitatīvai izmantošanai.

Izvēloties informācijas tehnoloģiju un grāmatvedības un biznesa vadības sistēmu menedžmenta ārpakalpojumus, Jūsu IT personālam būs iespējams veltīt laiku un zināšanas saviem pamatuzdevumiem un stratēģiskiem jautājumiem uzņēmumā. Jautājumos par programmatūras uzturēšanu Jūsu rīcībā vienmēr būs Elva Baltic profesionāļi ar plašu pieredzi un dziļām speciālajām zināšanām attiecīgajā jomā.

Paātrināta ieviešana

Programmatūras ieviešanas termiņš ir būtisks nosacījums jebkura projekta realizācijā. Izvēloties nomu, nav nepieciešama laikietilpīgā datu centru instalācija un konfigurācija, serveru, platformu un cita aprīkojuma uzstādīšana. Līdz ar to programmatūras ieviešanas process ir patiešām ātrs un viegls.

Samazināts ieviešanas risks

Jūs tiekat atbrīvoti no visām rūpēm par datortehniku un programmatūras ieviešanas komponenšu nodrošinājumu (relāciju datubāzes*, operētājsistēmas, datu aizsardzības nodrošinājums, projekta menedžments u.c.) Tas samazina ieviešanas termiņu nokavēšanas un neveiksmju risku.

* – Relāciju modelis ir veidots, lai nenotiktu datu dublēšanās, jo tas palēnina programmatūras darbību. Datubāze lietderīgi izmantos atbilstoši piešķirto vietu datu glabāšanai. Kad vien tiek ierakstīti jauni dati, izmainīti esošie dati vai arī veiktas operācijas, programma rada jaunu ierakstu versiju, saglabājot arī veco versiju.