Apkalpošana un risinājumu uzturēšana

Elva Baltic piedāvā  Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics CRM, kā arī dažādu speciālo nozaru risinājumu ieviešanu un apkalpošanu.

Katram klientam ir tiesības sagaidīt no mums tādu attieksmi, it kā viņš būtu vienīgais un pats svarīgākais, tāpēc uzskatām  par savu pienākumu nodrošināt ātru un kvalitatīvu apkalpošanu.

Sertificēti speciālisti

Elva Baltic strādā vairāk kā 70 sertificēti speciālisti – projektu vadītāji, programmētāji, klientu konsultanti, kuri nokārtojuši sertifikācijas eksāmenus dažādās kompetences jomās. Arī pārdošanas personālam tiek izvirzītas īpašas prasības un ir nepieciešamas dziļas produktu zināšanas.

Lietotāju apmācība

Microsoft Dynamics ieviešanas procesā klientu darbinieki tiek apmācīti strādāt ar sistēmu un izmantot tās funkcionalitātes iespējas. Atkarībā no katra uzņēmuma specifikas un biznesa procesu sarežģītības, atsevišķos gadījumos sistēmas ekspluatācijas pirmajā gadā klientiem ir nepieciešams regulārs piegādātāja atbalsts.

Apkalpošanas principi

Sistēmas apkalpošana un atbalsts iespējams gan kā lietotāju papildus apmācība (vai klienta jauno darbinieku apmācība) un konsultēšana, gan sistēmas funkcionalitātes paplašināšana.
Lai skaidri definētu sistēmas piegādātāja un klienta atbildību, Elva Baltic piedāvā noslēgt sistēmas apkalpošanas un atbalsta līgumu, izvēloties klientam piemērotākos apmaksas nosacījumus.

Visi Elva Baltic klienti tiek nodrošināti ar visaugstākā līmeņa servisu:

  • Klienta apkalpošanai tiek norīkots galvenais apkalpošanas speciālists.
  • Klientam pieejama servisa sistēma internetā pakalpojumu pieprasījumu reģistrēšanai.
  • Klientam servisa sistēmā pieejama informācija par izmantotajām apkalpošanas stundām, kas tiek atjaunota katru pirmdienu plkst. 12:00 par iepriekšējo nedēļu.
  • Apkalpošanas pakalpojuma abonēšanai tiek piedāvāta Biznesa programma un Ekonomiskais abonements. No Biznesa programmas iespējams pāriet uz Ekonomisko abonementa veidu un otrādi, izvēloties nepieciešamo stundu skaitu. Pārejot jānosedz izveidojušos starpību vai jāpārrēķina atlikusī summa, saskaņā ar jauno izvēlēto abonēšanas programmu (ja atlikusī summa nesedz pilnu izvēlēto abonēšanas veidu, ir jāsedz starpība).
  • Apkalpošanas stundu izlietošanai paredzētais laika periods – 12 mēneši no līguma noslēgšanas  datuma.