Sākotnēji uzņēmums atskaišu veidošanai un pārskatīšanai izmantoja Microsoft Excel programmu, taču to sagatavošana bija sarežģīta, nogurdinoša un laikietilpīga. Tāpēc tika meklēts veids, kā procesu vienkāršot un padarīt efektīvāku.

Izaicinājumi un prasības

Iegūt padziļinātas datu analīzes iespējas par pārdošanas rezultātiem

Saņemt un apkopot datus no dažādiem avotiem vienā risinājumā

Ātri iegūt priekštatu par situāciju pārskatāmās atskaitēs

Ieviestie risinājumi

Par piemērotāko risinājumu tika izvēlēts Microsoft Power BI analītikas rīks. ELVA speciālisti izveidoja datu apmaiņas struktūru – no Horizon sistēmas iegūtie dati tika importēti Power BI, kur tie tika pārvērsti datu vizualizācijās. Rezultātā MEISTARS darbinieki un vadība ieguva atskaites, ar kurām analizēt pārdošanas datus un saprast, kā tiek tirgotas preces katrā preču grupā.

Ieguvumi

 • Ievērojama laika ekonomija

  Vairs nav jāpavada stundas, veidojot atskaites. Pēc Microsoft Power BI ieviešanas tas prasa vien dažas minūtes.
  Visbiežāk lietotā Power BI atskaite – kases ieņēmumi, bet atzītākā Power BI funkcionalitāte – unificēta datu atspoguļošana.

 • Vieglāka datu uztveramība un ātrāka lēmumu pieņemšana

  Visam uzņēmumam – gan vadībai, gan darbiniekiem ir skaidrāks priekštats, ko un kā darīt nosprausto mērķu sasniegšanai.

 • Efektīvāka sadarbība ar partneriem

  Daudz ātrāk un produktīvāk notiek pārrunu process ar piegādātājiem.

MEISTARS atsauksmes par Microsoft Power BI

Reizē ar Power BI ieviešanu mūsu bizness saskārās ar papildu izaicinājumiem – arī mums bija jākļūst efektīvākiem. Power BI ir viens no instrumentiem, kas ir palīdzējis sasniegt mūsu nospraustos biznesa mērķus.

Valts Brazovskis

Veikala MEISTARS attīstības vadītājs

9 darbinieki un 3 Power BI lietotāji

~ €1 milj.

apgrozījums gadā

65 preču grupas un 40 000 vienības