Kā daudzpusīgs uzņēmums, LIDO sava biznesa pārvaldībai ir izvēlējies Microsoft Dynamics AX 2012 programmatūru. Lai nodrošinātu ātru, ērtu un kvalitatīvu darba algu aprēķinu, kas ir viens no komplicētākajiem izmaksu posteņiem uzņēmumā, LIDO uzticas tieši ELVA piedāvātajam risinājumam. Algu modulis ir viegli lietojams, ērti pielāgojams normatīvo aktu prasībām un galvenais - ELVA speciālisti piedāvā ātrus un kvalitatīvus risinājumus nestandarta situācijās.

Izaicinājumi un vajadzības

Ātra un ērta darba algu aprēķināšana, kas ērti pielāgojama mainīgām likumdošanas prasībām.

Automatizēti maksājumi personālam un dokumentu veidošana pēc noteikta šablona.

Pārskatāmu atskaišu veidošana vieglākai datu uztveramībai un ātrākai lēmumu pieņemšanai.

Ieviestie risinājumi

Microsoft Dynamics AX algu aprēķina un personāla uzskaites risinājums nodrošina:

 • Pielāgotu Iedzīvotāju ienākumu nodokļa un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas aprēķinu ārvalstīs strādājošajiem darbiniekiem
 • Automātisku dokumentu (darba līgumi, rīkojumi u.c.) veidošanu no sistēmas pēc noteikta šablona ar iespēju rediģēt dokumentu pēc nepieciešamības
 • Automātiskus maksājumus trešajām personām – ar risinājuma palīdzību iespējams definēt, kāda summa un cik bieži ir atvelkama no darba algas un pārskaitāma trešajām personām (parādu piedziņas, alimentu u.c. gadījumos)
 • Uzņēmuma vajadzībām pielāgotas un ērti lietojamas pārskatu formas
 • Pielāgotu elektronisko algas nodokļu grāmatiņu un slimības lapu importu no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas

Ieguvumi

 • Viegli pārvaldāmi dati

  Izmantojot iespēju jebkurus datus pārlūkot un apstrādāt Microsoft Excel programmā, būtiski tiek ietaupīts laiks un atvieglota algu datu analīze.

 • Informācijas izsekojamība

  Risinājuma loģika nodrošina informācijas izsekojamību, kas ļauj identificēt un lietotājam pašam novērst kļūdas, ja tādas ir pieļautas.

 • Pielāgojamība

  ELVA izstrādātais algu uzskaites risinājums ir ļoti elastīgs un pielāgojams uzņēmuma algu uzskaites specifikai un vajadzībām.

 • Automatizēti procesi

  Risinājums nodrošina automātisku darba laika uzskaites tabeļu importu, tādējādi ietaupot laiku un novēršot iespējamās kļūdas datu apstrādē.

 • Dažādi datu griezumi

  Algu dati pieejami dažādos griezumos, sniedzot uzņēmumam iespēju par tiem iegūt ļoti detalizētu informāciju.

Risinājuma ieviešana ir ieguldījums nākotnē, jo, mainoties gan uzņēmumam, gan normatīvajiem aktiem, šis risinājums noteikti ir pielāgojams mūsu vajadzībām.

Igors Trofimenko

LIDO personāla administratīvo procesu vadītājs

ELVA izstrādātais algu uzskaites risinājums ir ļoti ērts un uzticams rīks. Tas sniedz pārliecību un drošības sajūtu ikdienas darbā.

Marika Purvišķe

LIDO galvenā grāmatvede

€44.51 milj.

apgrozījums 2019. gadā

~ 800 darbinieku

14 restorāni un 7 veikali Latvijā, 3 restorāni Igaunijā

Savs gaļas pārstrādes cehs

Kienti gada laikā apēd ap 1 milj. kotlešu un vairāk nekā 1 milj. kg kartupeļu

30+

gadu pieredze

Izmantotie produkti