SIA GelvoraSergel ir starptautisks, zviedru finanšu holdinga uzņēmuma Marginalen AB grupas uzņēmums. Skandināvu tradīcijas un ilgstošā pieredze padarījusi uzņēmumu par vienu no vadošajiem parādu ārpustiesas atgūšanas uzņēmumiem un lielākajiem cesijas darījumu īstenotājiem Latvijas tirgū.

Izaicinājumi un vajadzības

Digitalizēt un vienkāršot dokumentu plūsmu un apstrādāt liela apjoma datus

Vienmēr piekļūt reāllaika informācijai

Optimizēt personāla vadību un algu grāmatvedību

Ieviestais risinājums

 • Personāla pašapkalpošanās portāls Panorama 365

automatizētai un pārskatāmai personāla vadībai

 • Dynamics 365 Business Central algu un personāla vadības risinājums

precīzam algu aprēķinam un datu uzskaitei, integrēts ar personāla pašapkalpošanās portālu Panorama 365

Ieguvumi

 • Pilnībā automatizēti algu un personāla vadības procesi

  ELVA ieviestais Dynamics 365 Business Central algu un personāla vadības risinājums ietver visu nepieciešamo funkcionalitāti Latvijā strādājošam algu grāmatvedim: algas komponentes, kalendārus, izmaksas, informāciju par darbiniekiem, atskaites VID, algu datu grāmatošanu, maksājumu organizēšanu, veselības apdrošināšanas ierakstus algu grāmatiņā, darba grafikus, atvaļinājuma periodus. Sistēma automatizē statistikas pārskatus, nodrošina EDS nodokļu grāmatiņu importu, organizē obligātās veselības pārbaudes (OVP), apziņo darbiniekus par iekšējiem normatīvajiem aktiem, ļauj ātrāk izveidot darba līgumus. Portālā Panorama 365 darbinieki var pieteikt prombūtni ar GelvoraSergel noteikto prasību – prombūtnes ilgums nevar būt īsāks par 7 dienām.

 • Papīra formāta samazināšanās un laika ieguvums

  Personāla pašapkalpošanās portāla ieviešanas jūtamākais rezultāts – darbinieki spēj efektīvāk pildīt savus tiešos darba pienākumus. Iepriekš darbiniekiem ar personāla vadību saistīto iesniegumu un pieteikumu gatavošana paņēma gan laiku, gan pieprasīja viņu fizisku klātbūtni birojā. Bija nepieciešams patērēt laiku gan gatavojot un drukājot dokumentu, gan vēlāk to saskaņojot ar vairākām personām, lai rezultātā iegūtu vadības apstiprinājumu. Šo garo procesu tagad aizvieto vien pāris klikšķi personāla pašapkalpošanās portālā Panorama 365. Kolīdz darbinieks portālā ir aktualizējis savu pieteikumu, tas automātiski ir redzams vadītājam kopā ar informāciju, kas nepieciešama, lai dotu apstiprinājumu darbinieka pieteikumam. Pateicoties portāla automatizētajam risinājumam, šis skaņošanas process notiek fonā un netraucē darba procesu uzņēmumā.

 • Precīzs algu aprēķins

  Pirms algu un personāla moduļa ieviešanas, grāmatvedis manuāli apstrādāja informāciju par katru no 100 uzņēmuma darbiniekiem Excel programmā, kas patērēja lielu laika resursu. Tagad algu grāmatvedis augsti novērtē Dynamics 365 Business Central un Panorama 365 sinhronizāciju. Sistēmu mijiedarbība nodrošina precīzu algu aprēķinu, kas vienmēr ir laikā. Informācija par katru darbinieku atrodas vienkopus sistēmā un pēc tās tiek automātiski aprēķināta katra darbinieka alga. Uzņēmums novērtē sistēmas priekšrocību automatizēti sagatavot VID atskaites un statistikas pārskatus, kā arī nodrošināt laicīgu informācijas ielādi VID EDS sistēmā.

 • Visaptveroša informācija par katru darbinieku

  Personāla vadībā ir virkne pasākumu, kas nosaka konkrētu rīcības plānu, piemēram, apdrošināšana, nelaimes gadījumi, dzīvības apdrošināšana. Sistēma ļauj strādāt ar liela apjoma datiem, atvieglo uzskaiti un nodrošina visu termiņu ievērošanas kontroli.

 • Sistēmu integrācija, kas optimizē procesus

  Personāla pašapkalpošanās portāls Panorama 365 ir gluži kā uzņēmuma spogulis. Tas uzņēmuma vadībai skaidri parāda pašreizējo situāciju, piemēram, aktuālāko vadītāju jautājumu – darbinieku prombūtnes. Business Central algu un personāla risinājums pastāvīgi sinhronizējas ar personāla pašapkalpošanās portālu Panorama 365, kas nodrošina savlaicīgu personāla datu apstrādi un līdz ar to – automatizētu informācijas saglabāšanu abās sistēmās vienlaicīgi, kas atvieglo virkni dažādu situāciju, piemēram, kad jāaprēķina atvaļinājuma nauda vai paredzēta darba samaksas avansa izmaksa, algu un personāla portālā redzamā informācija sinhronizējas automātiski.

 • Ērts un visiem saprotams personāla pašapkalpošanās portāls

  Personāla pašapkalpošanās portāls ir veidots, domājot, lai darbs tajā būtu pēc iespējas vienkāršāks un efektīvāks. Tas ir panākts pateicoties tā vizuāli intuitīvajam dizainam. Uzņēmuma darbinieki jūtas gandarīti, ka portāls palīdz ātrāk tikt galā ar lietvedību dinamiskajā darba ikdienā. Algu grāmatvede novērtē algu un personāla vadības risinājuma analītikas iespējas, vēstures datu pieejamību, informāciju par visiem darbiniekiem, kā arī iespēju aplūkot viņu personāla lietvedības pārvaldības kontus. Tāpat arī ir iespējams ērti iegūt atbildes uz dažādiem jautājumiem, piemēram, kāds ir vidējais katra darbinieka izpeļņas apmērs, kādas bijušas darbinieku piemaksas, informācija par apdrošināšanu, kādas un cik bijušas darba samaksas izmaksas u.tml., kas nozīmē, ka darbinieka personāla kartiņa nav jāvada manuāli, tāpat arī personāla rīkojumi – viss ģenerējas automātiski, nodrošinot pilnīgu pārskatāmību visos ar personālu saistītos jautājumos.

 • Efektīvs hibrīddarbs

  Personāla pašapkalpošanās portāls ļauj efektīvāk nodot informāciju darbiniekiem. Digitālās iespējas ļauj attālināti gan iesniegt dažādus pieteikumus un iesniegumus, gan īsā laikā uzreiz saņemt no vadības apstiprinājumu vai lēmumu. Komunikācija uzņēmumā uzlabojas, jo ir ievērojami īsāks informācijas apmaiņas ceļš. Darbinieki tam velta sekundes, kas būtiski uzlabo viņu darba efektivitāti. Arī vadītājam tas ir vienkāršāk – nevis zvanīt vai rakstīt e-pastu personāla daļas darbiniekiem, bet ieiet portālā un uzzināt aktuālo informāciju, piemēram, par darbinieku prombūtni nodaļās un uzņēmumā kopumā.

 • Uzņēmuma darbinieku pašapklpošanās portāls, kas nepārtraukti pilnveidojas jeb agile pieeja

  Portālā pastāvīgi tiek veikti uzlabojumi, kas netraucē ikdienas darbu GelvoraSergel darbiniekiem. ELVA komanda nodrošina visas nepieciešamās mācības, kuru laikā soli pa solim tiek izstāstītas portāla jaunās priekšrocības, izskaidroti jauno funkciju darbības principi, sniegtas atbildes uz ikvienu jautājumu. ELVA ekspertu radīts personāla pašapkalpošanās portāls savstarpēji mijiedarbojas ar ERP jeb biznesa resursu vadības sistēmas Business Central algu un personāla risinājumu, ko atzinīgi novērtē Latvijas algu grāmatveži, jo tas 100% apmērā atbilst Latvijas normatīvo aktu prasībām.

 • Produktīva sadarbība ar jomas ekspertiem

  Augsti kvalificētu specialistu zināšanas un profesionāla pieredze grāmatvedībā un normatīvajos aktos nodrošina to, ka risinājumi vai to jauninājumi tiek ieviesti savlaicīgi. Tāpat arī dažādas situācijas tiek risinātas operatīvi un ar lielu atsaucību līdz tiek izprastas visas vajadzības un sasniegts vēlamais rezultāts. GelvoraSergel galvenā grāmatvede īpaši atzinīgi novērtē ELVA operatīvo darbu nodokļu reformas laikā.

 • Personāla vadītāja un algu grāmatveža kompetenču attīstība un izaugsme

  Izmantojot digitālo risinājumu priekšrocības, tagad ir daudz vieglāk un ātrāk nodot informāciju uzņēmuma darbiniekiem un sekmīgāk ievadīt jauna darbinieka personāla lietu viņa turpmāko pienākumu gaitās. Ievērojami mazinājušies jautājumi un neizpratne par to, kurš ir prombūtnē vai kurš kuru aizvieto, cik pieejamas atvaļinājuma dienas vai kad ir laiks apmeklēt OVP – visa informācija gan darbiniekiem, gan vadībai ir viegli pieejama darbinieku pašapklpošanās portālā. Pateicoties algu un personāla risinājumiem un to automatizētiem procesiem, tagad GelvoraSergel grāmatveži un personāla vadība var vairāk veltīt laiku citiem savarīgiem uzņēmuma procesiem.

GelvoraSergel atsauksme par sadarbību ar ELVA

Sadarbība ar ELVA komandu ir produktīva un abpusēji izdevīga. ELVA komandā strādā augstas kvalifikācijas speciālisti ar atbilstošām zināšanām un prasmēm. ELVA komanda spēj rast efektīvus risinājumus un ieviest ātrus, atbilstošus sistēmu uzlabojumus. Kopumā es varu apgalvot, ka ELVA uzņēmums ir stabils un uzticams sadarbības partneris. ELVA risinājumi ļāva būtiski optimizēt personāla vadības un grāmatvedības procesus.

Irina Namavīra

SIA GelvoraSergel valdes priekšsēdētāja

Uzņēmums dibināts 1999. gadā Lietuvā un kopš 2015. gada darbojas kā patstāvīgs komersants

2009. gads

Atklāta uzņēmuma filiāle Latvijā un noslēgti pirmie cesijas darījumi ar Latvijas lielākajām kredītiestādēm

Parādu ārpustiesas atgūšanas uzņēmums ar savā nozarē lielāko apgrozījumu un peļņu vairāku gadu garumā

Izmantotie produkti