Depozīta sistēmu Latvijā pārvalda SIA Depozīta Iepakojuma Operators (DIO), kurā apvienojušies gan vietējie, gan Baltijas mēroga vadošie dzērienu ražotāji un mazumtirgotāji. Depozīta sistēma ir praktisks solis ceļā uz tīrāku Latviju, un tā palīdz virzīt dzērienu ražotāju, tirgotāju un sabiedrības rīcību klimatam draudzīgā virzienā, vienlaikus sniedzot iespēju pilnvērtīgi apsaimniekot dabā visbiežāk sastopamos dzērienu iepakojumus.

Izaicinājumi un vajadzības

Unikāla ERP sistēma iepakojuma pilna ceļa posma uzskaitei

Depozīta portāls efektīvai informācijas apmaiņai ar partneriem

Analītikas risinājums, kas ļauj sekot līdzi uzņēmuma procesiem

Ieviestais risinājums

 • Microsoft Dynamics 365 Business Central (iepriekšzināms kā Navision) ar pielāgotu lietotni Depozīta sistēmas procesu vadībai.

 • Depozīta portāls efektīvai informācijas apmaiņai, iepakojuma reģistrācijai un atskaišu iesniegšanai, kas mijiedarbojas ar Business Central.

 • Microsoft analītikas risinājums Power BI, kas datu ierakstu miljonus apstrādā ātri un ļauj nekavējoties iegūt nepieciešamo un aktuālo informāciju uzņēmumam pielāgotu atskaišu veidā.

Ieguvumi

 • Datu uzskaites sistēma Business Central kā Depozīta sistēmas asinsrite

  ELVA eksperti, cieši sadarbojoties ar DIO, pielāgoja Microsoft ERP jeb biznesa resursu vadības sistēmu Business Central tieši DIO projekta vadībai. Esošā sistēma spēj rast atbildes uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar depozīta sistēmu. Vienotā platformā tiek apkopota detalizēta aktuālā informācija, kas plūst no taromātiem, skaitīšanas iekārtām, skeneriem un Depozīta portāla. Sistēmas centrālais elements ir iepakojuma kartiņa, kas ietver detalizētu informāciju par iepakojuma tipu, svaru, tilpumu un kategoriju – nolasot svītrkodu, šī informācija tiek atspoguļota uzskaites sistēmā, bet pēc tās – izrakstīts atbilstošs rēķins.

 • Dažādu procesu automatizācija

  Manuāls darbs nereti kavē projekta attīstību, tādēļ Depozīta sistēmas darbības pamatā ir automatizācija. Automatizēta ir svītrkoda nolasīšana, regulāra informācijas apkopošana un atjaunināšana, kā arī rēķinu un atskaišu sagatavošana. Sākotnēji reģistrācijas process notika Excel dokumentā, bet tam bija nepieciešama manuāla darba piesaistīšana. Radītais portāls procesu automatizēja – šobrīd dati plūst sistēmā un regulāri atjaunojas.

 • Ērti izmantojama Business Central standarta funkcionalitāte

  Uzņēmums izmanto Business Central sniegtās iespējas efektīvai biznesa procesu pārvaldībai, piemēram, algu un personāla, noliktavas un finanšu pārvaldību, kā arī sistēma pārrauga un pārvalda procesus, kas saistās ar ražošanu.

 • ELVA ekspertu veidots unikāls Depozīta portāls, kas piesaistīts Business Central sistēmai

  Īsā laikā tika radīts pielāgots Depozīta portāls, kas ir informācijas plūsmas platforma depozīta sistēmā iesaistītajām pusēm – tirgotājiem un ražotājiem. Vienkāršiem vārdiem sakot, šis portāls organizē svītrkodu reģistru. To lieto gan tirgotāji, kuri izmanto taromātus, gan taras ražotāji, kuri reģistrē svītrkodus un iesniedz pārdošanas atskaites. Tirgotāji ar portāla starpniecību var operatīvi pasūtīt materiālus taras uzglabāšanai. Depozīta portāls sasaista abu pušu sniegto informāciju un atspoguļo to Business Central sistēmā un ļauj sekot līdzi pieteikumiem, pārdošanas datiem, veiktajām dalības maksām un transportēšanas materiāliem.

 • Iespēja strādāt ar lielu datu apjomu, izmantojot Power BI

  Analītikas risinājums apkopo apjomīgu informāciju par iepakojuma apriti, ko apstrādā datu uzskaites risinājums Business Central, piemēram: kāds ir tirgū laistais iepakojums, kādi iepakojumi tiek atgriezti, cik daudz materiālu tiek saņemts un kurā vietā, kāds ir iepakojuma sastāvs, cik liela ir veiktā izmaksa un iemaksa. Informācija kopumā ir ap miljons ierakstu rindiņu, un darbs ar tik lielu datu apjomu Excel dokumentā nebūtu iespējams. Power BI saprotami un ērti saīsina informatīvo ceļu no Depozīta uzskaites sistēmas uz Business Central, ļaujot operatīvi novērtēt situāciju. Uzņēmums aktīvi izmanto pārdošanas atskaites, kas ļauj konsolidēti un ātri novērtēt katru vienību, kā arī veikt analīzi, izvērtēt statistiku par paradumiem dažādos Latvijas reģionos un iegūt sabiedrībai saistošus faktus. Iegūtā informācija uzlabo komunikāciju un atvieglo loģistiku.

 • Radītie IT risinājumi palīdzējuši sasniegt mūsdienīgākā Depozīta sistēmas Eiropā novērtējumu

  2022. gadā starptautiskā platforma Reloop atzinusi Latvijas Depozīta sistēmu kā labāko depozīta atgriešanas sistēmu Eiropā (https://ieej.lv/dio-atziniba). Augstais novērtējums ir, galvenokārt pateicoties idejai par atkārtoti uzpildāmu iepakojumu. Šādas taras uzskaites veikšanai bija nepieciešama jaunākās Business Central sistēmas versija, kas nodrošina visus nepieciešamos procesus saistībā ar precīzu taras plūsmas un noliktavas pārvaldību.

 • Veiksmīga sadarbība ar ELVA speciālistiem

  Nozares profesionāļi pārzina lietu kārtību un saprotami spēj izskaidrot sistēmas darbību, kā arī iedziļinās katrā detaļā, kas saistīti ar Depozīta sistēmas procesiem. Ieviestie risinājumi atrodas nemitīgā attīstībā – operatīvi tiek apkopotas idejas un vajadzības, kas īsā laikā tiek realizētas konkrētā uzskaites sistēmas funkcionalitātē.

DIO atsauksme par sadarbību ar ELVA

Depozīta sistēma no citām atkritumu apsaimniekošanas sistēmām atšķiras ar to, ka ikviena iepakojuma vienība tiek uzskaitīta – no brīža, kad tā tiek laista tirgū, līdz brīdim, kad tā tiek atgriezta. Tātad, mēs zinām precīzi, cik produktu vienību skaits ir laists tirgū un kādā laika sprīdī tās atgriežas atpakaļ. Visi sistēmas posmi ir uzskaitīti. Lai šādu uzskaiti nodrošinātu, proti, pāri par 450 miljonu iepakojumu vienību Latvijā gada laikā, vajadzīga jaudīga IT sistēma. ELVA Baltic kā IT partneris mums nodrošināja šīs mūsu centrālas sistēmas jeb depozīta iepakojuma un resursu reģistra sistēmas, Microsoft Dynamics 365 Business Central ieviešanu. Mūsuprāt, Elva Baltic paradīja sevi kā uzticamu sadarbības partneri un kā sertificētu Micrososft ERP sistēmas Dynamics 365 Business Central ieviesēju.

Miks Stūrītis

SIA Depozīta Iepakojuma Operators valdes priekšsēdētājs

1400

Pieņemšanas punkti Latvijā

> 230 milj.

Nodotie iepakojumi Depozīta sistēmā Latvijā

63%

Atgrieztie iepakojumi Depozīta sistēmā pirmajā darbības gadā

1.5 milj.

Dienā apstrādāto pudeļu skaits

93%

Latvijas iedzīvotāji, kuri savā mājsaimniecībā izmanto Depozīta sistēmu

12. valsts Eiropā, kurā ieviesta šāda sistēma un iegūta starptautiska atzinība

Izmantotie produkti