Vienam no vadošajiem Latvijas mēbeļu ražotājiem Daiļrade Koks pēc trīs organizāciju apvienošanas jaunā uzņēmumā arvien saglabājās nepieciešamība arī turpmāk analizēt datus struktūrvienību griezumā. Tāpēc tika pieņemts lēmums ieviest jaunu un mūsdienīgu biznesa pārvaldības risinājumu, kas atbilstu visām liela, ekportējoša uzņēmuma prasībām.

Izaicinājumi un vajadzības

Pārvaldības un uzskaites mehānismu vienādošana visās uzņēmuma struktūrvienībās.

Datu unificēšana savstarpējai salīdzināšanai dažādās uzņēmuma ražotnēs un struktūrvienībās.

Ātrākas datu aprites nodrošināšana un tūlītēja vadības informētība par ražošanas rezultātiem.

Ieviestie risinājumi

Atbilstoši jaunajai uzņēmuma struktūrai tika ieviesta vienota biznesa vadības sistēma Microsoft Dynamics AX (Axapta), kas ļauj pārvaldīt dažādus biznesa procesus vienā platformā un nodrošina šādus uzlabojumus:

 • tiešsaistes režīmā var sekot līdzi saražotajam un pārdotajam preču apjomam, kā arī to pašizmaksai visa ražošanas un pārdošanas cikla ietvaros
 • sortimenta pārvaldība un pilna informācija par produktu vienuviet – gan tā attēls, rasējums un izejmateriālu uzskaitījums, gan ražošanas un montāžas instrukcija, utt.
 • iespēja vienu un to pašu produktu sistēmā uzskaitīt ar dažādu pašizmaksu un individualizēt pārdošanas cenu, atkarībā no ražotnes, kurā tā saražota, jo preces kods visā uzņēmumā ir vienots

Ieguvumi

 • Datu analīze

  Operatīvā informācija par uzņēmuma darbību vadības vajadzībām, kas ļauj plānot tā turpmāko attīstību.

 • Pārdošanas plānošana

  Iegūta spēja operatīvi optimizēt noliktavas apriti un naudas plūsmu, kā arī plānot darbus un pārdošanu vairākas nedēļas uz priekšu.

 • Operativitāte

  Automatizēti procesi, tādējādi samazinot manuāla darba apjomu, pieļauto kļūdu procentu, kā arī procesu izpildes laiku.

 • Savstarpēji salīdzināmi dati

  Izmantojot dimensijas, iegūti viegli pārskatāmi un salīdzināmi dati (t.sk. par izdevumiem vai ieņēmumiem) dažādu uzņēmuma biznesa vienību griezumā.

 • Laika ietaupījums

  Ar Atlas4Dynamics risinājuma palīdzību veiktā datu apmaiņa starp Excel un Microsoft Dynamics AX ievērojami atvieglo darbu un ietaupa laiku datu analīzei un atskaišu sagatavošanai.

Atsauksme par Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics AX ir lielisks rīks, kas ir veidots, balstoties uz labāko pieredzi no dažādu valstu uzņēmumiem. Tas visu saliek pa plauktiņiem, sniedz milzīgu risinājumu bāzi un plašas iespējas, ko nekad neatradīsiet pašu izstrādātā uzņēmuma risinājumā. Microsoft vispasaules pieredze sniedz mums atbildes tagad un attīstības iespējas nākotnē.

Ints Petrovics

Daiļrade Koks pārdošanas vadītājs

€ 25.4 milj.

apgrozījums 2020. gadā

Vairāk nekā 650 darbinieku

5 ražotnes Latvijā – Vaiņodē, Tukumā, Viļakā un Valmierā

~90%

saražotās produkcijas tiek eksportēta

Eksports uz 17 valstīm: Daniju, Vāciju, Zviedriju, ASV, Čehiju u.c.

Izgatavojuši mēbeles Latvijas Nacionālajai bibliotēkai

Izmantotie produkti