Par un ap Microsoft Dynamics risinājumiem un ne tikai

Kā pareizi izvēlēties projektu vadītāju veiksmīgai ERP sistēmas ieviešanai? II daļa

ERP projektu vadītājs - kā pareizi izvēlēties?

Turpinot iepriekšējā bloga raksta tēmu, kas atbild uz 5 jautājumiem, kā pareizi izvēlēties projekta vadītāju no ERP sistēmas pasūtītāja puses, lai projekts noritētu veiksmīgi, vēlos uzdot vēl 5 papildu jautājumus. Pirmajā acumirklī tie var likties pašsaprotami, tomēr, ja pievērsīsiet tiem pietiekošu uzmanību jau sākumā, rezultātā būsiet ieguvēji.

6. Vai ERP projekta vadītājs pārzin uzņēmuma galvenos biznesa procesus un saredz “lielo bildi”?

Projektu vadītājam ir grūti iedziļināties jautājumos un saredzēt kopējo projekta “bildi”, ja viņš darbojas tikai vienā jomā un nepārzin uzņēmuma pamata biznesa procesus. Projekta vadītājam nav jābūt ekspertam konkrētajā biznesā, bet kopumā ir labi jāorientējās uzņēmuma procesos. Ja tas tā nav, tad rezultātā tā joma, kuru viņš pārzina, tiek sakārtota, bet pārējie procesi tiek ieviesti tādā līmenī, kādā informācija tiek nodota no kolēģiem, kuri attiecīgi pārzina pārējās jomas. Rezultāts var nebūt sliktāks, taču tas nozīmē papildu cilvēku iesaisti un nepieciešamību apstrādāt saņemto informāciju kvalitatīvi.

Tāpat ir būtiski neiestrēgt uz detaļām. Protams, ir labi, ja projekta vadītājs ir precīzs detaļās, tomēr tam nereti tiek veltīts pārāk daudz laika, visbeidzot izrādās, ka laika vairs nepietiek un projekts tiek ieviests steigā, bez iedziļināšanās.

8. Vai projekta vadītājam ir pieredze projektu ieviešanā?

Pieredzes trūkums noteikti atstāj mazāku ietekmi uz projekta ieviešanu, it īpaši, ja viss iepriekšminētais projekta vadītājam piemīt. Tomēr prakse rāda, ja projekta vadītājs kaut reizi ir piedalījies ERP sistēmas ieviešanā, rezultāti ir būtiski labāki, jo:

  • projekta vadītājs apzinās projekta ieviešanas būtību un nepieciešamās aktivitātes,
  • projekta vadītājs apzinās kļūdas, kuras tikušas pieļautas iepriekšējā projektā, un izvairīsies no tām.

9. Vai projekta vadītāja pamata darba pienākumi var tikt atlikti uz projekta laiku?

Projekta vadītājam (no ERP sistēmas pasūtītāja puses) projektam ir jāvelta vismaz 50% no sava darba laika. Ja, uzsākot projektu, pamata darbu apjoms nemazinās, tad nenoliedzami cietīs ERP ieviešanas projekta kvalitāte.

10. Vai projekta vadītājs ir deleģēts pieņemt projekta lēmumus?

Ļoti svarīgi, lai projekta vadītājam būtu pilnvaras pieņemt zemāka vai vidēja svarīguma projekta lēmumus, pretējā gadījumā katrs jautājums var iestrēgt uzņēmuma apstiprināšanas un saskaņošanas birokrātijā, un tas vienmēr aizņem laiku. Ir situācijas, kad jautājums, kurš ietekmē tikai konkrētas struktūrvienības darbinieka ikdienu, tiek risināts uzņēmuma vadības līmenī un beigu beigās tāpat tiek nodots projektu vadītāja risināšanā. Iemesls ir vienkāršs – uzņēmuma vadība vēlas pilnībā kontrolēt šī projekta gaitu, taču nav gatava veltīt projekta jautājumu risināšanai tūlītēju atgriezenisko saiti.

Nobeigumā vien vēlos piebilst, ka Jums nav jāatbild ar 100% “Jā” uz visiem 10 blogā uzdotajiem jautājumiem. Tas, protams, būtu ideālais ERP sistēmas ieviešanas scenārijs – augstas klases projektu vadītāji gan pasūtītāja, gan ieviesēja pusē. Tomēr pati svarīgākā prasme ir vispārējā procesa izpratne, gatavība atvērtam dialogam un jautājumu risināšanai.

Lai izdodas!

Ar Elva Baltic uzņēmuma kompetencēm un projektu vadītāju iegūtajiem sertifikātiem varat iepazīties sadaļā: Kāpēc izvēlēties mūs?

Aigars Klucis

Microsoft Dynamics NAV ieviešanas projektu vadītājs

Pirms 10 gadiem krasi mainījās mana darba specifika, kad no ERP sistēmu lietotāja puses nokļuvu ERP sistēmu ieviešanas pusē. Tādejādi labi pārzinu gan sistēmas lietotāja vajadzības, gan ERP sistēmas ieviešanas īpatnības. Sākotnēji mana ikdiena saistījās ar Microsoft Dynamics AX produktu, tagad vairāk kā piecus gadus darbojos Microsoft Dynamics NAV ieviešanas projektu vadībā, īpaši specializējoties ražošanas un noliktavu pārvaldības risinājumos.